Aktuální pohled na plynové vytápění

Po letech státem dotovaných plynofikací obcí poměrně značná část majitelů rodinných domků a bytů využívá zemní plyn pro vytápění, ohřev vody a pro vaření. V mnoha případech vlastní technicky zastaralá zařízení a stojí tak před problémem modernizace, zvláště v případě vytápění.

Rostoucí ceny paliv čím dál více zatěžují rodinné rozpočty a nutí uživatele kotlů k úsporným opatřením. Proto musí výrobci kotlů vyvíjet nová úspornější zařízení s dokonalou regulací a s co nejnižším zatěžováním životního prostředí. Úspor v provozních nákladech domácností lze dosáhnout ve dvou směrech:
1. Zateplováním vytápěných prostor s utěsněním oken a dveří. V této oblasti jsou nej- větší rezervy s možností snížení nákladů až o 50 %.
2. Výběrem vhodného kotle, který splňuje veškeré požadavky pro vytápění a ohřev TUV s danou soustavou. Správnou volbou lze ušetřit až 30 % nákladů na vytápění.

Z tohoto hlediska se ubírá i vývoj teplovodních kotlů k dokonalejší regulaci, automa- tickému provozu, s možností naprogramování podle skutečných potřeb vytápěného prostoru.

Novými trendy ve vývoji kotlů pro tento a příští rok jsou :
1.Vysoká účinnost
2.Dokonalá regulace s mikroprocesorem
3.Provoz v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě
4.Minimální zatížení životního prostředí
5.Potřebný ohřev TUV
6.Umožnit dvousměrnou komunikaci s kotlem z vytápěného prostoru přes modulační programátor

Evropský trend ve vytápění rodinných domků a bytů s vlastním vytápěním je v nástěnných kotlích, kterých se jenom v západní Evropě prodá více než 5,3 miliónů ks ročně.

V popředí u nástěnných kotlů jsou typy s dokonalou regulací, využívající mikroprocesory, které mají širokou škálu možností naprogramování, včetně vestavěného ekvitermu.

Stále více se dostávají do popředí kondenzační kotle se stupněm využití spalného tepla až 107%. Toho je dosaženo tím, že kondenzační kotle získávají dodatečné teplo zkapalněním vodní páry ze spalin. V současné době se jich prodává téměř 2 mil. ročně v západní Evropěa jejich počet stále stoupá.

Jaká bude budoucnost ve vytápění bytůa rodinných domků?

V prvé řadě to bude maximální snížení tepelných ztrát účinnou izolací a využitím nových okenních a dveřních systémů. V této oblasti jsou největší rezervy. Dále se budou stále více využívat i netradiční zdroje tepla a při jejich velkosériové výrobě se může snížit i cena.

Vývoj kotlů bude směřovat ke kondenzačním systémům s nízkoteplotními vytápěnými soustavami. Pro regulaci kotlů se bude stále více využívat mikroelektroniky, která se dokáže přizpůsobit konkrétním vytápěcím podmínkám a dokáže dobře komunikovat s obsluhou.

Z uvedeného je zřejmé, že při plynofikaci bytů a rodinných domků se musíme dívat i do budoucnosti a přehodnotit problematiku vytápění s hlediska cen paliv a možných úspor.

Pořízení dražšího kotle v budoucnu uživateli výrazně uspoří peníze sníženou spotře- bou plynu a během několika let zjistí, že se mu vyšší cena kotle vyplatila. Např. kondenzační kotle jsou o 10 – 20 tisíc Kč dražší, ale roční úspora činí 5 – 7 tisíc Kč, čímž se po 2 – 5 letech vrátí to, co majitel při nákupu kotle zaplatil za kotel navíc.

foto: archiv Dakon

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP