Automatické teplovodní kotle

Automatické teplovodní kotle na uhlí jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, penzionů, bytových jednotek, průmyslových objektů, lze je výhodně využít pro systémy centrálního zásobování teplem. Kotle jsou vyráběny ve výkonové řadě od 24 kW do 600 kW a lze je kaskádovitě spojovat do různých výkonů.

Kotle EKOEFEKT jsou atestovány dle evropské normy ČSN EN 303-5 a jsou zařazeny ve třídě 3, což zjednodušeně znamená kvalitní spalování hnědého uhlí bez charakteristického tmavého dýmu, jenž nás v minulých letech tak často provázel. Velice účinné a kvalitní spalování paliva probíhá na válcovém otočném roštu s řízeným přívodem paliva a spalovacího vzduchu. Kotel pracuje v podtlakovém režimu, tzn. přívod primárního a sekundárního spalovacího vzduchu do místa hoření zajišťuje kouřový ventilátor.
Pro uživatele je pozitivní vysoká účinnost spalovacího procesu, rychlá regulovatelnost a možnost nasazení automatické regulace topné soustavy. Dalším velice ceněným kladem je pohodlná obsluha. Vysokokapacitní násypka a automatický spalovací proces umožňuje přikládat uhlí do kotle dle využití výkonu v intervalech od 1x za den až 1x za tři dny.
Výsledkem vysoké účinnosti spalování je velmi levné teplo za zhruba 0,40 Kč/ kWh, to znamená, že roční náklady na vytápění běžného rodinného domku včetně ohřevu TUV přijdou na částku kolem 10-13 tis. Kč za rok. I v průmyslových fi rmách jsou překvapeni nízkými náklady na vytápění. A to se přece vyplatí!!

redakce: Po loňském růstu cen energií, zejména plynu a elektřiny se opět začíná mluvit o dalším zdražení od podzimu 2006. Co to pro Vás, jako výrobce kotlů, znamená? Má tento cenový vývoj dopad na zájem o Vaše kotle? Odpovídá paní Ing. Lenka Vrbová Ph.D.

Vrbová: Již koncem roku 2005 jsme zaznamenali zvýšený zájem o koupi automatických kotlů, lidé jsou nuceni chovat se tržně, tzn. hledá se a ternativa cenově dostupného topení. Je obecně cítit zvýšený zájem o topení levnějšími tuhými palivy, zejména uhlím a dřevem, ale zákazníka zajímá také kvalitní regulace, komfort užívání a jednoduchost obsluhy. A toho lze dosáhnout využitím automatických kotlů na hnědé uhlí.

redakce: Hnědé uhlí je bez nadsázky strategickou energetickou surovinou pro Českou republiku, zásoby jsou na více než 50 let. Mohou tak pomoci pokrýt energetické potřeby státu v období přechodu od ropy Automatické teplovodní kotle a zemního plynu k jiným zdrojům energie a novým způsobům výroby elektrické energie. Jednou z předností hnědého uhlí jako domácí suroviny je zatím nejvyšší cenová stabilita, ale častou výhradou je zastaralá představa o malém komfortu vytápění a kouření z komínů. Myslíte, že je na trhu a obecně v médiích dostatek informací?

Vrbová: Myslím si, že informací o moderním a ekologickém spalování uhlí je stále nedostatek. Mnoho lidí dodnes neví, že existují kotle na spalování uhlí, které plně vyhovují zákonu o ochraně ovzduší. Lidé si tedy sami hledají cesty jak takové informace získat. Na výstavách se tak setkáváme s lidmi, kteří si koupili litinové kotle na koks a černé uhlí a spalují v nich uhlí hnědé. Výsledkem jsou zadehtované kotle, přikládání několikrát denně, intenzivní kouř z komína a tedy nespokojený uživatel. Výhodu však vidí v tom, že jim takový kotel vydrží hodně dlouho, ale... A v tomto okamžiku je třeba nabídnout takovému nespokojenému uživateli alternativu - automatický kotel, který spaluje domácí palivo s relativně stabilní cenou, se snadnou obslužností, nízkými emisemi do ovzduší, jehož regulovatelnost se blíží plynovým kotlům.

redakce: Paní ředitelko, nečeká nás zákaz topení uhlím?

Vrbová: Evropská směrnice EU č. 2003/96/ES zavádí ekologické daně na paliva (uhlí, plyn, ...), elektřinu a pohonné hmoty. Podle posledních informací budou energie zatížené sazbou daně, o jejíž výši není ještě defi nitivně rozhodnuto. V tisku a médiích se objevují útržky informací a spekulace, nejvíce pravděpodobná je nějaká paušální sazba daně. Ale nepředbíhejme událostem. Jen je třeba vzít v úvahu i tuto fi nanční zátěž a do budoucnosti s ní počítat.

Redakce: Pokud budeme uvažovat o pořízení kotle na uhlí na co je důležité, podle Vás, brát zřetel ?

Vrbová: Důležité je spočítat si pořizovací cenu kotle a provozní náklady na minimálně 5 let. Dalším důležitým prvkem při rozhodování je pohodlná a nenáročná obsluha a také samozřejmě vliv na životní prostředí. Proto samozřejmě doporučuji automatické kotle na hnědé uhlí s nízkou cenou za vyrobené teplo, téměř nekouřící komín a shoda s platnou legislativou. A pokud si pořídíte malou elektrocentrálu, tak vás v tuhých mrazech nepřekvapí ani výpadek elektřiny a váš kotel bude stále topit. Automatický kotel na hnědé uhlí je a do budoucna zřejmě bude plnohodnotnou alternativou k levnému a pohodlnému způsobu vytápění.

Redakce: Děkujeme za rozhovor.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP