Bonsaje - Zaštipování výhonků a lístků

Pupeny ponecháme jenom tam, kde se mají vyvinout větvičky, ostatní vyštípneme. Pro udržení správného tvaru nové výhonky stále zakracujeme, stromek tím bude zdravější a silnější. Koruna získá více vzduchu, světla, dosáhne jemnějšího rozvětvení, ohraničení délky růstu, zesílení větví na svém spodním okraji a správný směr dále rostoucích větviček.

Stopka listu u posledního pupenu po zakrácení větve ukazuje směr růstu novéhovýhonku.
Tento poznatek využívá čínská metoda „stříhat a nechat růst“ a i my bychom si na tuto skutečnost měli dát pozor!

Nové přírůstky, které vyčnívají ze založené koruny, průběžně odstříháváme nůžkami nebo zaštipujeme nehty, pinzetou popř. štipkami. U bonsají s malými listy zakracujeme nové výhony na obrys stromku, či „obláčku“ větve.

Bonsaje s většími listy, např. fíkusy, zakracujeme nůžkami hlouběji o 2 až 3 listy, než je zamýšlený tvar koruny. Musíme totiž počítat s růstem nových výhonků z paždí listů.

Pokud se nám stane, že bonsai z požadovaného tvaru přeroste, můžeme ji v době, kdy je dostatek světla radikálně zakrátit (ostříhat „do hola“ i na silnější větve) včetně odstranění listů. Tento zásah neděláme nikdy v zimě a listy netrháme, ale stříháme a necháváme řapíky listů. Nejlepší je, pokud máme možnost umístit takto ošetřené bonsaje v zahradě nebo na balkoně na plném slunci.

Zaschlé větve, které nepotřebujeme, odstraníme konkávními kleštěmi, po kterých na kmeni nezůstávají „věšáky“.

Ke změně tvaru kmene a větví bonsaje nebo k jejímu založení se nejčastěji používá tvarovací drát spirálovitě namotaný na větev či kmen. Ten pak slouží po nezbytně nutnou dobu pro zafi xování nového tvaru jako dočasná dlaha. V některých případech (např. u stromů s velice jemnou kůrou) se využívá pro změnu směru růstu větví i závaží, stažení ohýbané větve ke spodní, ke kmen i, ke kořenům, k misce apod. Bonsaje Zaštipování výhonků a lístků Ohýbání pomocí heverů, techniky rozdvojení větve a vyříznutí klínu u kmene jsou speciální techniky, které zde popisovány nejsou. Informace o nich můžete nalézt v odborných časopisech.

Základní pravidla pro řez při zakládání bonsají

• snažme se založit co možná nejnižší bonsai, ideální poměr síly paty kmene k výšce bonsaje je 1 : 7, například kmen 2cm = výška 14 cm
• přednostně odstraníme silnější větve, protože jsou delší a hůře se tvarují drátem – ponechané slabší větve vytváří dojem silnějšího kmene.
• vrchol má růst nahoru a lehce se naklánět směrem dopředu
• postranní větve mají stát ploše směrem ven
• aby byla viditelná větší část kmene a náběh větví, musí být přední strana bonsaje bez větví, pouze v horní části koruny mohou vpřed zůstat malé větvičky a výhonky
• pouze zadní část koruny může být hustá
• spodní část kmene, asi 1/3, je zcela bez větví
• hlavní větev je nasazena nejníže, směřuje vpravo nebo vlevo a mírně dopředu
• nepřirozené větve, které se nedají upravit drátováním, odstraníme, zpravidla odstraníme i jednu ze dvou větví, které rostou naproti sobě ve stejné výšce kmene nebo vyrůstají těsně nad sebou popř. vedle sebe
• při pohledu shora mají být jednotlivé větve rozloženy tak, aby nestály nad sebou a nestínily si, poloha posledního listu na vyzrálém výhonku nebo větvi po zakrácení určuje budoucí směr růstu, list dolů = přírůstek také dolů
• po zakrácení má koruna vypadat trochu chudší a menší, než je ideální obraz bonsaje
• každý řez je zásah do harmonového hospodaření rostliny. Proto dopřejeme stromku do dalšího řezu alespoň dva měsíce odpočinku fíkusy a pryšce obsahují mléčnou šťávu, která kape ze všech řezných ran. Zastavit se dá mlžením rostlin čistou vodou nebo plamenem zapalovače po dobu maximálně 1 vteřiny

Postup při řezu
Po základním zkrácení kmene, kterým řez nově tvarované bonsaje začíná, bude nový vrchol tvořit jedna z větví stromu. Pokud neroste přímo nahoru, můžeme jí požadovaný směr zajistit tvarovacím drátem. Po zakrácení vrcholového výhonu na 3 až 5 pupenů nad posledním rozvětvením získáme budoucí výšku stromku. Poslední pupen má směřovat směrem nahoru. Korunu do požadovaného tvaru založíme tím, že ji stříháme nůžkami podobně jako živý plot. Tak i postranní větve získají správnou délku. Dále větvičky sestříháme tak, aby při pohledu shora měly tvar trojúhelníku.

Pupen na konci větve má směřovat směrem dolů. Vedlejší větvičky, rostoucí kolmo nahoru, zakrátíme na 1 až 3 lístečky tak, že vytvoří po dalším růstu polštářkovité vyplnění větve. Když i po řezu výhonků v koruně blízko sousedící větve splývají, odstraní se ta, která zanechá v siluetě stromku větší mezeru. Samozřejmě jen tehdy pokud je tento efekt potřebný.

Rány po řezu větví síly tužky ošetříme CU-pastou, bonsai lakem apod. Po řezu by měla každá jednotlivá větev „stát volně“ a nedotýkat se sousedních.

Jaroslav Pišl
Pokračování příště.
www.bonsaicentrum.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP