Dvorní umělečtí truhláři

Truhlářství se rozvinulo s výstavbou zejména chrámů, kostelů a kaplí už v období od 12. do 14. století.

Umělečtí truhláři byly často jakýmisi „dvor-ními truhláři“. Po mnoho let, někdy i celý život pracovali v jednom zámku či kláš-teře. Na zámcích vyráběli kromě bohatě zdobeného nábytku intarzované podlahy a kazetové stropy. V kostelech zhotovovali bohatě zdobené oltáře, zpovědnice, skříně do sakristií, kostelní lavice, vrata, dveře. Také krásné „pulpity“, stoly se zešikmenou deskou, zhotovovali do kostelních interiérů. Samotné zdobné kování truhel a jarmar je součástí uměleckého truhlářství. Také plastic-ké jednoduché prvky architektonického cha-rakteru zdobí gotické kostelní lavice, rámy, kružby, štíhlé fiály oltářů a zpovědnic. Vliv architektury naznačují římsy a ozubí, jimiž byly nahoře zakončeny „almary“. Almary a truhly byly také malovány.
Skříně se začaly používat teprve ve středo-věku. Dříve se všechny zásoby uchovávaly v různých zděných výklencích ve zdi, nebo častěji v dřevěných truhlách. Když se z tesař-ského řemesla vydělilo truhlářské, vyvíjela se také skříň jako stále propracovanější a dokonalejší kus nábytku. Od počátku šlo o pěkný vzhled.
Už v této době truhlář se snažil, aby jeho výrobky i nejprostší kusy domovního nábytku, měly nějaké příkrasy a pěkný vzhled. Často se truhlář pletl řezbáři do uměleckého řemesla. Jeho vyrobené kusy oplývaly „štukverkem“, dekorem řezaným ve tvaru fiál, troj-listů, kružeb, plamenů, nebo celá dřevěná plocha byla vyplněna plochými ornamenty. Na počátku 15. století se v truhlářských pracích objevuje zcela nový ornament, známý z kancionálů. Byl to dekor lupenový, bodlá-kový, vlnitý, květinový, charakteristický pro pozdně gotickou dobu.
Dřevěná mosaika, intarsie, která v Itálii již zcela v 15. století zcela zdomácněla, naši truhláři zatím neznali. Používali pro ozdobu jen rozmanité dřevo ve větších kusech, které různě k sobě skládali. Stejně tak teprve po zdokonalení řezací pily, přichází k nám z Německa fornýrování až v 17. století. Často jediným dekorem truhlářských výrobků bylo železné kování, fermežový nátěr, nebo malování.
Ze starých inventárních seznamů vyčteme bohatý sortiment truhlářských výrobků. Mezi ně patří především truhly, které zhotovovali také truhličníci. Bohatě byly zastoupeny stoly. Šlo o stoly sosnové, dubové, topolové, stoly „skladité“, uzavřené kupecké. Sem patří také různé židle, „sydle“ a „židlice“. Ve větším počtu se objevují až v 15. století sto-lice „skládané“, „točité“, „pletené“ a „mřežované“. Vyskytují se také „stolice s truhlú“, tedy vlastně truhla s lenochem, opěradlem. Všechny tyto židle byly značně nepohodlné, měly rovná a tvrdá opěradla. Staré gotické skříně - „almary“ byly jednak štíhlé, s jed-ním křídlem dveří, nebo široké, rozložité s dvoukřídlými dveřmi. Byly čtyřhranné, nebo trojhranné „koutnice“, stojící v koutě.
Mezi základní produkt patřily také postele, které měly daleko větší rozměry než dnešní. Byly širší a vyšší. Postele měly názvy odvo-zeny od jejich určené funkce. Setkáváme se s ložem „hostinským“, „vojenským“, „čeled-ním“. V polovině 15. století nad některým ložem viselo „podnebí“ či „nebesa“. Ta se vedla jako samostatný kus nábytku. Teprve koncem 15. století visela na čtyřech slou-pech a byla již organicky spojena s postelí. Kromě dosud jmenovaných výrobků, běžných v domácnostech, truhláři zhotovovali také mnoho dalších zajímavých výrobků. Mezi ně patřily tzv. „pulpity“, psací stoly s nakloněnou deskou, aby veliká kniha mohla na ní ležet šikmo. Dělali se také „šraňky“ na peřiny, kolíbky, dveře, tabule, rámy, „prkénce“, police, „na které se staví hodiny“, „posady“ a „posádky“, klece, „ploty okolo světnic“ a další.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP