Experimentální pasivní dům Scandisystem (EPD Scandi)

Firma SCANDISYSTEM s. r. o. realizuje ojedinělý projekt pasivního domu. Celý projekt má za úkol v praxi ověřit a prověřit vhodnost použití nové generace moderního stavebního systému na bázi plošné prefabrikace.

Tímto stavebním systémem je v České republice poprvé realizován objekt na bázi plošné prefabrikace – dřevostavba, která má tzv. difuzně otevřenou konstrukci. Materiálovou skladbu domu tvoří z drtivé většiny (vč. tepelných izolací) přírodní obnovitelné suroviny, díky nimž jsou splněny vysoké nároky obytného komfortu a standardu energeticky pasivního (s výhledem až plusenergetickému) domu při zabezpečení parametrů hospodárnosti, ekonomiky pořízení, provozních nákladů a samozřejmě velice kvalitního rodinného bydlení. Díky volbě přírodních materiálů také po uplynutí životního cyklu při odstranění budovy bude možné snadněji použitý materiál recyklovat – drtivá většina je na bázi dřeva (vč. tepelných izolací). Součtem všech těchto faktorů je předpoklad, že u poučené veřejnosti bude tento systém konkurenceschopnější, než stávající keramické (silikátové) stavební systémy.

Koncepce stavby

Všechny konstrukce a celý koncept je tvořen tak, aby bylo možné realizovat objekt energeticky pasivní, vzhledově zapadající do tradiční české zástavby. Zároveň je celkový koncept realizován tak, aby se nepřeceňovaly pasivní solární zisky v zimním období, které v dané lokalitě (podhůří Orlických hor) nejsou ve zmíněném období optimální. Také, aby celková spotřeba energie na vytápění (méně než 15 kWh/m2a) byla spotřeba skutečná. Celý princip, v ČR zatím v pasivním provedení neužívaný, odstraňuje základní problém, se kterým se v současné době setkáváme při realizaci dřevostaveb různých stylů a také při napojování zděné technologie na lehké konstrukce podkroví (obvykle střech) – konstrukce s tzv. parozábranou (obvykle PE folií). Ta má za úkol zabránit průniku vodních par do konstrukce. Čím je parotěsná zábrana prováděna dokonaleji, tím více hrozí problémy v kritických detailech napojení. Použitím izolačních materiálů na bázi dřevní hmoty a volbou správného řazení materiálů od interiéru k exteriéru je zajištěna možnost průchodu vodních par z interiéru do exteriéru. Zároveň má izolační materiál vlastnost absorbovat vlhkost, aniž by došlo k degradaci tepelně izolačních parametrů. Při poklesu relativní vlhkosti v interiéru naopak vlhkost vydává. Ve výsledku se podílí i na udržení kvalitního vnitřního mikroklimatu objektu.
Důležitým faktorem při použití technologie dřevostavby je kromě použití trvale obnovitelného materiálu (dřeva) i rychlost výstavby bez nutnosti použití energeticky náročných technologií. Vlastní výstavba dřevostavby je velice šetrná k životnímu prostředí.

Technologie vytápění
Byl zvolen český systém cirkulačního teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací odpadního tepla, které zajišťuje teplovzdušné vytápění obytné části. Koupelny jsou temperovány teplovodně (otopnými žebříky). Zároveň je v tomto objektu navržen zemní výměník tepla, který zatím nebyl realizován na žádném objektu v ČR. Jedná se o cirkulační ZVT, který využívá poslední poznatky práce ČVUT Praha. Tím dojde k možnosti ověřit nové získané poznatky praktickým měřením a poskytnout potřebná data pro teoretické vědecké práce na ČVUT Praha v oblasti experimentů se ZVT. Uvedený zemní výměník bude zajišťovat předehřev nasávaného vzduchu v zimních měsících a opačně ochlazování v letních měsících. Tento systém ekonomického chlazení s minimálními energetickými nároky je velice důležitou součástí celé technologické koncepce EPD. Hlavním zdrojem tepla je integrovaný zásobník tepla (IZT), který je koncepčně připraven pro flexibilně řízené napojení různých druhů energií.

Použité energetické zdroje:
a. Solární ohřev TUV a topné vody v IZT s použitím solárních vakuových panelů
b. Instalace fotovoltaického systému pro výrobu el.energie
c. Instalace krbových kamen s teplovodním výměníkem na spalování dřevěných pelet d. Rekuperace tepla se zemním registrem + funkce chlazení

Všechna zařízení, navržená pro realizaci tohoto objektu byla volena tak, aby se po celý rok doplňovala a zároveň nepřekrývala. Zároveň byl kladen důraz i na relativně jednoduché ovládání, snadný provoz a levný servis. Jednoduché a intuitivní ovládání je obvykle i levnější v pořizovacích nákladech, čímž se umožní rychlejší rozšíření takovýchto technologií do klasické bytové výstavby.
Zásadním kriteriem byla i životnost, a tím snížené náklady na reinvestici po dožití provozního cyklu.
Celý projekt je tvořen tak, aby bylo možné porovnat hodnoty a poznatky získané realizací EPD v ČR se zkušenostmi s podobnými objekty v zahraničí (Rakousko, SRN).

Projekt: Ing.Václav Fiedler, Martin Jindrák Dodavatel stavby: SCANDISYSTEM s. r. o.,

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP