Hrady a zámky - Doudleby nad Orlicí

V novém seriálu o hradech a zámcích vám přiblížíme nejen trochu historie, radosti a strasti současných majitelů, ale i jejich pohled na budoucnost jejich objektů.

Nejdříve se podíváme na zámek do Doudleb nad Orlicí. Pozdně renesanční zámek byl postaven italskými umělci v místě bývalé tvrze pro majitele Litického panství, Vamberka, Doudleb a okolí, staršího rodu Bubnů, pana Mikuláše z Bubna a Litic. Stavbě uprostřed tehdy nepříliš zabydlené oblasti dodala nebývalou krásu originální sgrafi ta, kterými stavitelé dekorovali obvodový plášť budovy a ambit s arkádami mezi toskánskými sloupy ve vnitřním dvoře. Od roku 1590, kdy byl dokončen, zámek sloužil převážně kratším pobytům loveckých společností majitele. Přestavba koncem 17. století upravila dům k trvalému bydlení, v roce 1809 se stal trvalým sídlem rodu a byl jím až do zestátnění po převratu v roce 1948.

Zatím se zámek může pyšnit zajímavým malbami na stropech, jsou z doby raného baroka a jsou malovány ve štukovém orámovaní. Jsou to medailónky a v malířském umění byli podobné sonetům v umění literárním, které známe například od Shakespeara. Zachovala se tu i malba v hlavním sále, která představuje scenérii divadelní hry, ktrá se hrála na císařském dvoře ve Vídni.

S pádem minulého režimu byl zámek potomkům rodu Bubna-Litic vrácen a s ním postupně i další majetek. Od roku 2005 na zámku hospodaří paní Eleonora Dujková, rozená Bubna–Litic.

Položili jsme paní Eleonoře Dujkové několik otázek.

Kde jste vyrůstala a jaké máte vzpomínky na dětství?
Narodila jsem se ve Vídni, ale dětství jsem prožila v Doudlebách. Vzpomínám na to období velmi ráda. Hodně času jsem trávila s místními děvčaty a dětmi tatínkových zaměstnanců. Hráli jsme si v parku, chodili o velikonocích koledovat, jezdili na kole. Za první republiky na našich, ale i sousedních pozemcích často v létě tábořili skauti a junáci a to tu bývalo zvlášť veselo. Tatínek vždy rád zapůjčil koně i vůz a jezdilo se na výlety do okolí. A teké na žně vzpomínám ráda, na ty jsme se těšili dlouho předem. Směli jsme totíž pomáhat na poli a být při tom, jak se vázalo obilí a snopy do panáků. A každodenním odpoledním rytuálem bylo, kdy se celá rodina sešla u babičky a dědečka, kde jsme si vyprávěli, co jak ten den bylo, co bude a vůbec... Byla to hezká tradice. Bohužel, maminka začala stonat a tak v mých 8 letech jsme se museli odstěhovat do Prahy. Do Doudleb jsme ovšem dál jezdili, určitě o prázdninách a vždy, když byla příležitost.

Jaký je Váš vztah k zámku, žijete v něm?
Jak jsem již řekla, mám na něj hezké vzpomínky a byla bych ráda, kdyby se ho podařilo vyspravit. Vzhledem k mému věku tam ale jezdím vždy jen na krátké období. O bydlení asi nemůže být řeč i z důvodů zcela praktických. Zámek má dnes již jiné určení, je i s parkem veřejnosti přístupnou historickou památkou.

Jak jste bydlela a jakému bydlení dáte přednost a proč?
Bydleli jsme v pražském bytě a za hluboké totality se nám podařilo koupit chalupu ve Středohoří, kterou jsme zrekonstruovali. Ráda tam pobývám s dětmi a vnoučaty. Mám čtyři děti, ty se o mne vzorně starají a já jsem stále u někoho z nich. Na zámku jsem za socialismu byla pouze jednou, koupila jsem si vstupenku a jako návštěvník jsem se podívala domů. Dotklo se mne, když jsem z úst průvodkyně slyšela lež o tom, že Bubnové to tu nechali zničit.

Jaký byl osud rodiny a v jakém stavu byl zámek, když jste ho dostali zpět?
Zámek byl zabrán v roce 1949, před tím maminka zemřela a otec s bratrem emigrovali do Rakouska, já s manželem a dětmi zůstala. Po emigraci se otec v Rakousku podruhé oženil. Už jsme se s ním nikdy neviděla. Nemohla jsem vycestovat ani na pohřeb. S bratrem jsme se sešli až po víc než 40ti letech, žil v Austrálii. A co se zámku týká, od záboru se o budovu dlouho nikdo nestaral. Až v 60. letech proběhla oprava, ale bohužel, jak říkají odborníci dnes, bylo to spíš pro oko než pro dům. Střecha z tašek namísto šindele víc zatížila zdivo, zdi popraskali a už to tak zůstalo. Když jsme zámek přebírali, bylo vše silně opotřebované, děravé střechy, rozbité komíny, prorezavělé a nevyčistěné okapy a zničená sgrafi ta na fasádě. O okolí - bývalém statku, oplocení, parku a dalších budovách ani nemluvím. Nezůstal tu ani původní nábytek a většina zařízení se nedohledala.

Udržovat takový objekt určitě stojí nejen mnoho úsilí, ale i peněz. Jak se Vám daří je shánět?
Není to lehké, snažíme se z vlastních zdrojů, pomáhá i stát, zámek je jako nemovitá kulturní památka zařazen do programu obnovy Ministerstva kultury, ale je to běh na dlouhou trať.

Jak vidíte budoucnost zámku?
Areál je rozsáhlý, do podstatné části zámku i parku má přístup veřejnost a mělo by to tak zůstat, v části má OÚ Doudleby obřadní síň. Bohužel, nejsme ale dost atraktivní. Doudleby nejsou Konopiště nebo jiný objekt s dochovanou původní, ojedinělou, mnohdy vzácnou, ale především lidi zajímající vnitřní vybaveností, která by lákala k návštěvě, alespoň vstupným. „Jsme si vědomi, že s postupem prací na obnově areálu musíme nalézt i jeho reprodukce schopné využití. Hledáme a jednáme kde se dá, bohužel, dnes jsou všude na prvním místě peníze. Do budoucna rozhodně chceme, aby návštěvník zámku, když už přijde, také něco viděl, a aby to něco stálo za to.“ Vložil se do debaty syn Petr Dujka.

Před nedávnem se ve Vašem zámku pohybovali fi lmaři a pod vedením režiséra Juraje Jakubiska se tu natáčela „Čachtická paní“, jak jste tuto událost vnímali?
Tento fi lm se točí na více místech a hlavně ještě se bude natáčet, pro Doudleby to jistě přinese zviditelnění. Jsme rádi, že se točí i u nás.

Jaký je vztah vašich dětí k rodinnému dědictví?
Děti se snaží především o to, aby objekty areálu dál nechátraly a snaží se jej spravovat jak nejlépe dovedou. Nejvíce času tomu věnuje syn Petr.

Co byste chtěla vzkázat čtenářům?
Dnes jsou větší možnosti než byly dřív. A hlavně, není důležité jestli je člověk ze zámku, nebo bydlí jinde. Důležité je, jaký život žije a ten můj přestože býval chvílemi velmi těžký, prožívám ráda.

Děkujeme za rozhovor.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP