Izolace (sanace) vlhkého zdiva mechanickými metodami

Zvýšená vlhkost zdiva objektů je charakteristickým a zjevným problémem nefunkční vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Na zdivu se projevuje zejména vlhkostními mapami, výkvěty solí, rozpadem omítek a zdiva a různými kondenzačními jevy.

Sanací (vysušováním) vlhkého zdiva se rozumí dosažení výrazného a trvalého snížení obsahu vlhkosti ve zdivu, které bylo dlouhodobě namáháno účinky zemní vlhkosti. Způsobů, resp. metod k vysušení zdiva existuje několik, ale jen o některých lze říci, že mají trvalý a tudíž 100% účinek vyschnutí zdiva.

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O MECHANICKÉ METODY SANACE ZDIVA A JSOU TO:
1) HW - SYSTÉM tj. zaražení plechů z ušlechtilé nerezavějící oceli do spáry zdiva bez předchozího podřezání zdiva (rakouská patentová technologie)
2) postupné podřezání cihelného zdiva řetězovou pilou, vložení fóliové hydroizolace, zajištění zdiva statickými klíny a závěrečné zainjektování spáry cementovou maltou3) postupné podřezání kamenného či smíšeného zdiva lanovou pilou (diamantovým lanem), vložení fóliové hydroizolace, zajištění zdiva statickými klíny a závěrečným zainjektováním spáry cementovou maltou.

POPIS JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ:
1) HW - SYSTÉM
Vlnité izolační desky (plechy) z ušlechtilé nerezavějící oceli jsou strojně zaráženy do zdiva bez předchozího podřezání zdiva. Jednotlivé desky se překrývají v sousedním styku vždy o 2-3 vlny, což představuje asi 5 - 8 cm, a takto vytvářejí kapilárně nepropustnou a nerezavějící uzávěru proti vzlínající zemní vlhkosti. Izolační desky jsou na straně, kterou pronikají do zdiva, opatřeny hrotem (špicí). Toto zaostření umožňuje snadné pronikání desek do zdiva i ve velmi tvrdých materiálech. Rovněž se tím zamezuje i nežádoucím otřesům zdiva. Jako izolační materiál se používá vysoce ušlechtilá nerezavějící ocel (ANTIKORO) o pevnosti materiálu 1300 MPA.

IZOLAČNÍ DESKY SE DODÁVAJÍ VE TŘECH KVALITÁCH:
a)CHROM - OCEL (15 - 17 % chromu), DIN 1,4016 = ČSN 41 7040
b) CHROM - NIKL - OCEL (17 - 20 % chromu, 9 - 12 % niklu), DIN 1,4301 = ČSN 417240 - 42
c) CHROM - NIKL - MOLYBDEN - OCEL (16 - 19 % chromu, 10 - 15 % niklu, 2 - 3 % molybdenu), DIN 1, 4401 = ČSN 417341, DIN 1,4436 = ČSN 417341, DIN 1,4571 = ČSN 417246

Jednotlivé kvality desek (plechů) se volí dle stupně zasolení zdiva a koncentrace solí a agresivních látek.
Pro potřeby ČR zpravidla dostačují desky ze slitiny CHROM - OCEL.
Pro provádění prací stačí přístup ke zdivu pouze z jedné strany.
Denní výkon činí 30 - 40 bm.
Každý investor či zákazník by si měl před započetím prací vyžádat od dodavatelské firmy certifikát na kvalitu plechu, popř. stavebně technické osvědčení či patent, neboť pouze plechy opatřené značkou HW po každém okraji plechu jsou v ČR patentovány a 100% garantují nepoškození statiky objektu.

2) POSTUPNÉ PODŘEZÁVÁNÍ ZDIVAZDIVA ŘETĚZOVOU PILOU
V místě podřezávání se otluče omítka a podél zdi se upraví rovný podklad v šíři 1,5 m pro pojezd stroje. Po proříznutí zdi v délce cca 1 m se řezná spára vyčistí a do drážky se vloží izolační pás. Jako izolace se používá 2 mm silná PE fólie. Zdivo je zajištěno statickými plastovými klíny v roztečích 20 - 30 cm z obou stran a následuje podřezání další části zdiva. Izolační pásy se překrývají 5 - 10 cm.
Po takto provedeném podřezání objektu následuje tlakové zainjektování proříznuté spáry cementovou maltou.
Denní výkon činí 20 - 30 bm.
K provádění těchto prací je nutný přístup ke spáře z obou stran zdiva. Podřezání lze provádět ve výšce od 7 cm od pojezdu stroje.

3) POSTUPNÉ PODŘEZÁNÍ ZDIVA LANOVOU PILOU (DIAMANTOVÝM LANEM)
Lanová pila je určena k řezání zdiva všeho druhu, tj. cihel, kamene, smíšeného zdiva i železobetonu bez omezení šíře zdiva. Avšak zdivo musí být natolik soudržné, aby mohlo dojít k vsunutí izolačního materiálu do proříznuté spáry.
Stroj pohání uzavřenou smyčku diamantového lana soustavou vodících kladek a postupným zkracováním této smyčky dochází k vlastnímu řezání (viz schéma). Technologie umožňuje provádět podřezávání zdiva již od 2 cm nad rovinou pojezdu stroje. Současně se spuštěním pily musí být do řezné spáry zavedena voda, aby bylo diamantové lano chlazeno vodou. Podřízne se cca 50 - 60 cm zdiva, spára se pročistí, a do takto připravené spáry se vkládá izolační 2 mm silná PE fólie. Po vložení izolace se zdivo vyklínuje statickými klíny a to z obou stran v celé šířce stěny v roztečích cca 20 - 30 cm. Následuje podříznutí další části zdiva. Na závěr se provede tlaková injektáž spáry cementovou maltou. Denní výkon činí 10 - 15 bm.

ZÁVĚR:

Lze bezpochyby říct, že provedení sanace vlhkého zdiva mechanickými metodami je jednoznačně nejúčinnějším způsobem, jak vlhké zdivo se 100% garancí zaizolovat a tím bezpečně vysušit. Všechny tři metody a technologie splňují normy WTA a ČSN.
Firma poskytuje na provádění všech tří způsobů mechanické sanace zdiva záruku 50 let.
Součástí sanace vlhkého zdiva by mělo být provedení sanační omítky do výše 1 m nad úrovní provedení nové izolace nebo minimálně 50 cm nad horní hranicí vlhkosti. Sanační omítka by měla též odpovídat standardům WTA a ČSN.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP