Izolační skla nové generace

Izolační skla s meziskelnými tepelnými foliemi HEAT MIRROR® získala na letošním stavebním veletrhu FOR ARCH hlavní cenu GRAND PRIX udělovanou nejlepšímu výrobku předvedenému na veletrhu.

Dnešní doba klade čím dál větší nároky na tepelně izolační vlastnosti stavebních materiálů, které se používají v obvodových pláštích budov. Klasické zdicí systémy v kombinaci s tepelně-izolačními materiály, ale hlavně nové systémy pro stavbu stěn na bázi nekeramických materiálů, umožňují dosahovat uspokojivých izolačních vlastností v pevných částech plášťů budov a to i s výhledem do budoucnosti. Zdrojem hlavních tepelných úniků budov tak stále zůstávají okna a ostatní otvorové výplně.

I v oblasti prosklených otvorových výplní je patrný trend postupného zlepšování izolačních vlastností. Největšího pokroku doznaly rámy oken. Avšak současný standard dodávaných otvorových výplní stále výrazně zaostává za pevnými částmi plášťů budov. Z následující tabulky je zřejmé, jaký je zásadní rozdíl v izolačních vlastnostech těchto dvou skupin výrobků. Pokud budeme chtít problematiku zjednodušit, dá se říci, že u běžných staveb představují tepelné úniky okny až 33 % celkových tepelných ztrát budovy a u staveb s vyšším stupněm zateplení obvodových plášťů to potom může být až 50 %, což je pádný důvod k tomu, se oblasti otvorových výplní věnovat blíže.

1. zasklení největší měrou ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti oken
Ač to není na první pohled zřejmé, celkové izolační vlastnosti okna nejvíce ovlivňuje zasklení, které tvoří většinu plochy otvorové výplně. V praxi se však setkáváme s odlišným přístupem, kdy při výběru např. oken je věnován maximální důraz výběru rámů nebo kování (případně osazení výplně do stavebního otvoru) a pro zasklení se většinou přijímají standardní izolační schopnosti s Ug=1,1 W/m2K, i když existují výrazně lepší možnosti jak ve dvojsklech (Ug=0,9 W/m2K), tak v trojsklech (Ug=0,6 až 0,8 W/m2K) nebo hlavně v zasklení s meziskelními tepelnými foliemi HEAT MIRRORŽ se součinitelem prostupu tepla až Ug=0,3 W/m2K (srovnání je patrné z tab. 2). Hybnou silou tohoto přístupu je potom fikce, že lepší zasklení je neúměrně drahé. Pravda je však taková, že cenové navýšení za použití kvalitnějšího zasklení je menší nebo maximálně stejného rozsahu, jako je cenové navýšení při použití lepších rámů a jeho příslušenství (vícekomorové plastové rámy, kvalitnější dřevěné profily, lepší kování, atd.).

2. starší funkční okna není třeba měnit, lze je přesklít - zateplit kvalitním izolačním sklem
Kvalitativně nová okna osazená izolačními skly se v našich zemích vyrábějí už od roku 1989. Větší část těchto starších oken je stále v relativně dobrém technickém a mechanickém stavu, ale již zaostávají v izolačních vlastnostech, což se může projevovat ve zvýšené spotřebě energií na vytápění nebo klimatizaci, případně ve snížení uživatelského komfortu vlivem studeného proudění od oken a vzniku kondenzátu v zimním období. Většina těchto problémů souvisí ve větší míře s již nevyhovujícím zasklením, v menší míře potom výsledný efekt ovlivňují vlastní rámy. Jen málokdo ví, že existuje relativně jednoduchá možnost taková okna přesklít, což je rychlá, účinná a většinou naprosto bezproblémová možnost, jak okna výrazně modernizovat a zateplit bez nutnosti absolvovat nepříjemné události spojené s výměnou oken. Navíc přesklení nejkvalitnějším zasklením stěží dosahuje 1/3 nákladů vydaných za původní okna a výsledný efekt při použití nejkvalitnějších skel z hlediska tepelně izolačních vlastností předčí i běžný standard nových oken dodávaných v současné době. Přesklení oken lze bez problémů provádět v jakémkoliv ročním období a při jakémkoliv počasí a současně může vyřešit i další požadavky na otvorové výplně, jako je bezpečnost, protisluneční ochrana nebo i zvýšený protihlukový útlum.

3. investice do zasklení je neočekávaně výnosná a bezpečná
Podívejme se na výdaje do lepšího zasklení nikoliv jako prostý výdej peněz srovnatelný s náklady na rekonstrukci koupelny, ale chápejme ho jako finanční investici s očekávaným výnosem. Nová koupelna vám zcela jistě přinese zvýšený uživatelský komfort, určitě však za ni vydané peníze už zpátky nikdy neuvidíte. Investice do kvalitnějšího zasklení vám však kromě zvýšeného uživatelského komfortu dokáže přinést i výrazný finanční výnos, který předčí většinu nástrojů finančního trhu a navíc taková investice je zcela bezpečná, nikdo Vám ji neznehodnotí ani nevytuneluje. Většina studií návratnosti vždy posuzuje vliv zasklení pouze z hlediska úspor při vytápění. Stejné nebo i větší úspory však může kvalitní zasklení přinést i při používání klimatizací v letních měsících. Ačkoliv je doba používání poměrně kratší než u vytápění, energetické nároky na chlazení, např. o jeden stupeň, je až 10x vyšší než při ohřevu. Náklady na klimatizaci mohou v praxi dosáhnouti předčit výdaje spojené s otopem. Pochopitelně z hlediska protisluneční ochrany je vliv rámů nulový a ovlivňuje jej pouze kvalita zasklení. Pokud při posuzování výnosnosti kvalitnějšího zasklení vezmeme v potaz i výnosy z úspory klimatizace, dostáváme zcela neočekávaný výnos 20 % i více ročně z investované částky do kvalitnějšího zasklení a se vzrůstajícími cenami energií se může dále navyšovat.

4. Hlavní cena FOR ARCH 2007 pro český výrobek izolační zasklení INTERM sporo standard 0,6Ž
Prim mezi současnými špičkovými zaskleními představují izolační skla s meziskelními tepelnými foliemi typu HEAT MIRROR Ž. Toto konstrukčně zcela nové zasklení přináší zásadní zlepšení izolačních schopností a je možné ho osadit v podstatě do jakékoliv nové nebo staré prosklené otvorové výplně. Za svoje skvělé vlastnosti, které nemají v běžné tloušťce zasklení 24 mm na trhu konkurenci, získal tento český výrobek od české firmy Izolační skla a.s. výrazné ocenění v podobě hlavní ceny GRAND PRIX udělované nejlepšímu výrobku prezentovanému na stavebním veletrhu FOR ARCH 2007 v konkurenci veškerých ostatních vystavovatelů a jako jeden z mála stavebních výrobků na českém trhu se může pochlubit možností používání ochranné známky Český výrobek Ž.

5. pro nízkoenergetické a pasivní domy pouze kvalitní zasklení
V kontextu výše uvedeného se ukazuje jako nezbytné pro všechny typy nízkoenergetických nebo pasivních staveb používat kvalitní vícekomorová zasklení, ať už v podobě starších trojskel, nebo izolačních skel s meziskelnými tepelnými foliemi, které představují špičku současných zasklívacích systémů. V celkové investici vynaložené na dům přináší použití kvalitativně lepšího zasklení nejpříznivější výsledky v porovnání velikosti vynaložených prostředků vůči částce dosahovaných úspor. Proto doporučujeme všem stavebníkům, architektům a projektantům se výběru vhodného zasklení skutečně věnovat a to nejen z ohledu izolačních schopností. Ačkoliv je dodatečné přesklení většiny prosklených konstrukcí možné, nezbytně s sebou přináší opakované výdaje.

6. úspory energií podporují ochranu životního prostředí
Kvalita životního prostředí je věcí nás všech. Pokud to tedy myslíme s její ochranou vážně, měli bychom se zaměřit na nejefektivnější oblasti úspor energií, kterým izolační zasklení rozhodně je. Je paradoxem, že tuto myšlenku dříve pochopili drobní investoři a stavebníci, kteří kvalitní zasklení už považují za nezbytnou součást svých staveb. Bohužel drtivá většina současně budovaných prosklených „paláců“ je špatným příkladem v přístupu k ochraně životního prostředí a i z hlediska současných tepelně-izolačních standardů se pohybuje na hraně akceptovatelnosti. S ohledem na očekávaný vývoj cen a hlavně dopadů ze získávání energií na životní prostředí v budoucnosti, je současný standard drtivé většiny velkých prosklených ploch zcela neakceptovatelný.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP