Jak bude zahrada vypadat v létě - plánujeme v zimě

Zima je nejen obdobím odpočinku rostlin, ale i obdobím plánování.

Právě období klidu je nejvhodnější k plánování úprav a vypracování architektonického návrhu zahrady. Pro zvolení optimálního řešení je dobré využít pomoci zkušeného odborníka. Zahradní architekt může přispět kvalifikovanou radou, případně vypracovat komplexní projekt zahradních úprav. Rozvrhne plochu zahrady dle konečného využití i přání klienta, včetně prvků drobné zahradní architektury.
Odborné rady se vyplatí poslouchat i při volbě rostlin a stromů pro výsadbu Jen málokdo je skutečným znalcem rostlin, který zná možnosti jejich využití, konečnou výšku vzrůstu, barvu květů, odolnost vůči povětrnostním podmínkám a v neposlední řadě také potřebu složení a kvality půdy a preferování slunce či stínu.
Zahrada ovšem vyžaduje určitou péči i v zimě. Krom důležitého řádného zazimování zahrady je potřeba přikročit k některým údržbářským pracím - například vyhrabávání přihnojení trávníku či řezy stromů, které je nutné provádět v období vegetačního klidu. I tuto práci je dobré svěřit odborníkům. Správně provedené prořezání stromů je totiž důležité nejen pro udržení tvaru koruny stromu, ale také pro pozdější sklizeň.
Obnova historických zahrad či parků, ať již jde o rekonstrukce nebo adaptace, je časově velice náročná, vyžadující vysoce odbornou kvalifikaci všech, kteří se na takovém projektu podílejí. Jsme schopni podle dochované projektové dokumentace, fotodokumentace či jiných historických pramenů, vypracovat návrh a pracovní plán rekonstrukce vaší historické zahrady včetně cenové kalkulace.
.
V současné době na našem trhu působí řada odborných zahradnických firem, které se zabývají nejen pěstováním a výsadbou okrasných zahradních rostlin, ale zajišťují poradenství a komplexní realizaci zahrad na klíč. To znamená od zpracování celkové koncepce zahrady, přes návrh výsadby okrasných keřů, stromů a rostlin až po finální práce, jakými jsou rozvezení ornice, vyrovnání terénu, vysazení rostlin, zajištění vykůrování ozeleněných ploch a svahů, až po založení trávníku. Mnoho z těchto firem provádí tyto práce včetně přístupových komunikací, opěrných a okrasných zdí či plotu.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP