Jak bydlí sloni

Stavba nového pavilonu slonů v ZOO Dvůr Králové byla zahájena 16. března 2004 bouráním původního pavilonu slonů a  slonice se do nového pavilonu stěhovaly již stejného roku na podzim. Expozice jsou výtvarně ztvárněny jako imitace původního prostředí - obsahují umělé i skutečné stromy, skály a kameny. Pavilon je vybaven moderním informačním systémem a edukativními prvky (např. kusem sloní kůže nebo videoprojekcí na téma "Ekologická úloha slonů a biotop africké savany").

Stavba proběhla v rekordním termínu, protože samice slona afrického musely po dobu jeho výstavby žít ve výběhu a v pavilonu samce. Zásluhou chovatelů slonů se podařilo tento obtížný úkol zvládnout bez jakýchkoli problémů a odměnou je pro ně pohled na spokojené slonice.           

Pavilon byl nazván "Africká savana", protože představuje prostředí jednoho z nejúžasnějších biotopů - africké savany, která je známá vysokou úživností a nejvyšší koncentrací velkých zvířat. Proto kromě slonů afrických se stal domovem také jediných příbuzných slonů - damanů (jsou velcí jako králík, lezou po stromech a spásají listy a kůru). Součástí pavilonu je i model mamuta v životní velikosti - slona, který žil na našem území v dosud poslední době ledové. Mamut je součástí pavilonu mimo jiné i proto, že je slonem stepí - travnatých biotopů - stejně jako dnešní slon africký. Zatímco mamut srstnatý žil v chladných stepích Eurasie, dnešní slon africký obývá tropickou africkou step zvanou savana.  

Informace o stavbě:

Zahájení: 16.3.2004, dokončení 30.11.2004.Celková plocha pavilonu 887 m2, z toho expozice slonů 320 m2, damanů dalších 51 m2 (z toho venkovní výběh 32 m2 ), výška pavilonu 8 metrů.  

Moderní a unikátní technologie a moderní způsob chovu:

- Volné ustájení slonů, kteří nejsou vázáni na řetězy

- Možnost rozdělení celého prostoru hydraulickými sloupy na 8 sekcí (jsou zapuštěny v podlaze) - tento systém byl poprvé použit před cca 10 lety v ZOO Rotterdam (Holandsko) a před rokem v ZOO Ústí nad Labem - královédvorská zahrada je 3. na světě.

- Sloni mají celou expozici (320 m2) k dispozici i v noci - tj. nejsou separováni do malých nočních boxů jak je to obvyklé v obdobných pavilonech.

- Možnost denního vážení slonů – váha, je umístěna před dveřmi do výběhu (je zapuštěna v podlaze).

- Součástí expozice je bazén uvnitř, který je pro slony volně k dispozici

- Teplou vodu ohřívají sluneční kolektory umístěné na střeše pavilonu

- Pro pohodu zvířat je topení umístěno i ve stěnách a v podlaze. 

                                                                                       Jana Myslivečková, ZOO Dvůr Králové

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP