Jak předejít konfliktům při měření spotřeby vody v bytech

Nespokojenost spotřebitelů s konečným vyúčtováním spotřeby vody je stále aktuálním problémem. Tento nesoulad bývá způsoben buď nepřesným měřením vodoměrů nebo dokonce i samotnými uživateli, kteří různými „úpravami“ vodoměr vyřazují z provozu. Řešení je přitom velmi snadné - používání kvalitních vodoměrů s ochrannými prvky. Taková je i nová generace vodoměrů BONEGA®.

 

Jak zjistit, že vodoměr měří opravdu přesně?

 

Než se vodoměr dostane ke konečnému uživateli, projde několika přísnými zkouškami, které ověřují parametry ovlivňující přesnost měření.

 

1. Třída přesnosti

 

Vodoměry se podle přesnosti měření dělí do tříd A,B,C –  nejméně přesné A, nejvíce přesné C. V praxi se v bytech používají téměř výlučně vodoměry třídy „B“, případně třídy „A“. Vodoměry ve třídě přesnosti „C“ jsou díky velmi vysoké ceně málo využívané.

 

Rozdíly mezi třídami jsou až několikanásobné (viz. tabulka A). Kromě toho však existují i velmi významné rozdíly

mezi vodoměry ve stejné třídě. Všechny vodoměry BONEGAŽ patří do třídy B, ale jejich parametry se velmi těsně přibližují třídě „C“, čímž výrazně předčí řadu konkurentů. Tyto údaje lze vždy vyčíst z kalibračních listů. K vodoměrůmBONEGAŽ jsou volně ke stažení na www.bonega.cz/vodomery 

 

Tabulka srovnání parametrů pro nejpoužívanější průtoky DN 15 (1/2“) v metrologických třídách A,B,C.

 

Značka

Průtok

Třída A

pro DN 15 (1/2“)

Třída B

pro DN 15 (1/2“)

Qmin

minimální průtok (l/hod)

60

30

Qt

Přechodový průtok (l/hod)

150

120

Qn 

nominální průtok (m3/hod)

1,5

1,5

Qmax 

maximální průtok (m3/hod)

3

3

 

 

2. Přesnost měření v různých montážních polohách

 

Převážná většina bytových vodoměrů dosahuje v horizontální montážní poloze třídy přesnosti B, ale ve vertikální jen třídy A. Tento údaj lze najít na ciferníku:
H – pro horizontální polohu, V – pro vertikální.

 

Vodoměry BONEGAŽ dosahují jako jedny z mála v Evropě třídy přesnosti „B“
v obou montážních polohách
. Umožňuje to velmi precizní řešení uložení turbínky
do dvou achátových ložisek.

 

 

3. Metrologické ověření neboli „cejchování“

 

Technické parametry bytových vodoměrů mohou teoreticky dosahovat i vysokých hodnot, ale podstatné je, zda-li jsou při cejchování tyto hodnoty skutečně nastaveny a odzkoušeny. Bytové vodoměry proto ze zákona podléhají nezávislému metrologickému ověření (cejchování) jak před prvním prodejem, tak po 4 letech používání u teplých vodoměrů a po 6 letech u studených.

 

Významný vliv na to má především osobní zodpovědnost, technologie a postup cejchování. Ten se může provádět „klasicky“ nebo podle přísnější normy EHS. Většina vodoměrů v ČR je ověřována stále podle staré metody. Viz. tabulka B.

 

 

Sledovaná veličina

Klasické

EHS

Odolnost na tlak

neměří se

zkouška při tlaku 1,6 MPa

Rozsah průtoků

pouze po nominální průtok Qn

až po maximální průtok Qmax

Povolená odchylka měření

+/- 2%

+/- 1% (jednostranná odchylka)

 

Certifikát EHS musí mít jak cejchovna (v současné době v ČR pouze dvě), tak i výrobce. Vodoměry BONEGAŽ splňují podmínky EHS (certifikát a další podrobné informace jsou ke stažení
na www.bonega.cz/vodomery).

 

 

4. Minimální průtok Qmin  a  rozběhový průtok

 

Dalším velmi důležitým parametrem přesnosti vodoměru je to, při jakém skutečném minimálním průtoku začne vodoměr reagovat (počítat). Norma uvádí, že pro  1/2“ provedení vodoměrů  ve třídě přesnosti měření „B“ nesmí být tato hodnota vyšší než 30 litrů za hodinu a u třídy „A“ připouští reakci dokonce až při 60 litrech za hodinu.

 

Jednoduše řečeno: nakape-li u uživatele (vědomě, či nevědomě) za hodinu 29 litrů, jeho vodoměr to nemusí vůbec zaregistrovat, i když je ve třídě přesnosti B.

 

Nevědomě k neregistrování průtoku dochází u méně kvalitních vodoměrů vždy
v počáteční fázi pouštění vody, při uzavírání přívodu vody (které se jistě děje mnohokrát za den) a také při netěsnostech ventilů (kapání vody).

 

 

Bytové vodoměry BONEGAŽ jsou
i v tomto parametru naprosto mimořádné. Přestože třída přesnosti „B“ stanovuje minimální průtok
30 litrů za hodinu, jejich skutečný rozběhový průtok je pod 8 litrů za hodinu (v rozmezí 5 až 8 l), tedy i pod požadavkem třídy „C“ (min. 15 l/hod).

 

Jak se ujistit, že vodoměr nikdo „nevyřadí

z provozu“?

 

Je bohužel známou skutečností, že existuje řada nepoctivých nájemců, kteří se snaží využívat technických nedostatků některých vodoměrů a ovlivňovat tak přesnost měření. Tím však jednoznačně okrádají ostatní uživatele a současně tak vytvářejí konflikty při vyúčtování.

Firma BONEGAŽ proto na svých vodoměrech uplatnila unikátní ochranné prvky, které přispívají k objektivnějšímu poměrovému měření spotřeby vody v domácnostech:

 

1. Mimořádně vysoká antimagnetická odolnost

 

Díky vyšší spolehlivosti se v současné době v bytech používají suchoběžné vodoměry. Turbínka není v takovém případě propojena s počitadlem mechanicky,
ale magneticky. Nejčastější zneužití spočívá v přiložení permanentního magnetu (nebo i jiného zdroje magnetismu) k vodoměru, čímž se omezí nebo dokonce zablokuje pohyb počitadla, přestože se turbínka stále otáčí.

 

Výrobci se snaží tomuto předcházet pomocí různých antimagnetických úprav. Na vodoměru se zpravidla projeví větší výškou tělesa. Že se jedná o celoevropský problém dokazuje i zájem Evropské unie, která připravuje v tomto ohledu normu EN 14 154-3. Vodoměry BONEGAŽ překračují požadavky této normy až o 1300%, díky čemuž se jedná o jedny z nejodolnějších vodoměrů v Evropě. Při vývoji bylo totiž cílem odolat největšímu permanentnímu magnetu dostupnému na českém trhu.

 

2. Ochrana proti odčítání do mínusu

 

Kvůli pohodlnějšímu zjišťování stavu počitadla v různých montážních polohách lze téměř u všech suchoběžných vodoměrů otáčet do nekonečna jejich horní částí.
U většiny typů však toho lze bohužel zneužít k odčítání do mínusu. U vodoměrů BONEGA
Ž je tomuto zabráněno pomocí patentního mechanismu, který umožňuje omezené otáčení, a to pouze o 670°.

 

 

3. Plombování vstupního šroubení i pomocí měděného lanka

 

Díky nevhodnému plombování lze některé vodoměry bez následného rozpoznání vyřadit z provozu. V některých případech lze bohužel „odplombovat“ jak plastový kolík, tak i měděný drátek. Proto se v poslední době doporučuje návrat ke klasickému měděnému lanku, které se protáhne otvorem v matici šroubení a plombovacím otvorem na tělese vodoměru. Konce
se zajistí olověnou plombou.

 

 

Vybírejte pečlivě

 

Pokud chceme zamezit konfliktům při měření spotřeby vody, je nutné při výběru vodoměru srovnávat řadu vlastností. Důležité je, aby vodoměr ukazoval co nejpřesněji
a zároveň znemožňoval ovlivnění konečnými uživateli. Přestože vodoměry BONEGA
Ž dosahují mimořádných technických parametrů, jsou cenově velmi výhodné. Díky tomu se stejně jako v západní Evropě nákup repasovaných (opravovaných) vodoměrů přestává vyplácet.

 

 

BONEGA

696 66 Sudoměřice nad Moravou

tel./fax: 518 335 216, tel.: 518 335 333-5

mobil: 604 207 548

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP