Jak zateplit podkroví

Příjemné vyřešení problému s bydlením je přestavba půdních prostorů na byty. A bydlet v podkrovním bytě, kde jsou atypické místnosti a člověk se na svět dívá skoro z ptačí perspektivy, je snem mnohých z nás. Aby byl život pod střechou nádherný, je třeba podkroví zateplit.

Nejvhodnější tepelně-izolační materiály jsou z kamenné vlny. Mají i tyto další výhody: jsou nehořlavé, tlumí hluk, odolné proti hlodavcům, tvarově stálé a trvanlivé, vodoodpudivé, hygienicky nezávadné, recyklovatelné a především snadno použitelné.

Existují dva způsoby izolace - mezi krokvemi a nad krokvemi.

V prvním klasičtějším případě se vkládají izolační desky zevnitř půdního prostoru mezi krokve nebo stropní trámy. Další izolace se přidává pod krokve na přídavné profily. Výhodou je jednoduchost a relativně nízké náklady. Nevýhodou je, že právě krokve zvyšují tepelné ztráty střechy.

V druhém náročnějším řešení je izolovaná nad krokvemi celá plocha střechy. Tím vynikne krása dřevěné konstrukce.

Postup zateplování, když je provedena základní konstrukce střechy z trámů:

- Klademe pojistnou fólii na krokve nebo na bednění tak, aby se jednotlivé pásy směrem dolů překrývaly a fólie odváděla vodu ven a tím vlastně zamezila vlhnutí izolace.

- Pak se položí na latě nebo bednění střešní krytina.

- Tepelnou izolaci dáme mezi krokve tak, aby mezi jednotlivými deskami nebo pásy nebyly žádné mezery. Izolace se ze strany interiéru překrývá parotěsnou zábranou, která musí být pečlivě slepena.

- Následuje přichycení profilů pro sádrokarton a pak samotná montáž. Obklad je možné samozřejmě provést i ze dřeva.

Pojistná fólie:

Při nákupu je třeba se důkladně informovat o jejich vlastnostech - o jaký se jedná typ, zda ji lze ukládat přímo na izolaci, jakou má pevnost, jak dlouho vydrží na střeše bez zakrytí a jakou má trvanlivost.

Umisťuje se mezi krytinu a tepelnou izolaci. Slouží jako ochrana tepelné izolace před navlhnutím vodou, která se do zateplované střechy dostala, buď poškozenou krytinou nebo spárami mezi taškami za silného větru. Existují dva typy fólií - běžná pojistná fólie a difúzní pojistná fólie.

Běžná pojistná fólie se používá ve střechách s provětrávací mezerou mezi fólií a izolací. Není propustná pro vlhkost. Provětrávaná mezera zajišťuje sama o sobě "dýchání" střechy - odvádí případnou vlhkost.

Difúzní pojistnou fólii dáváme v případě neprovětrávaných střech. Fólie může ležet přímo na izolaci a zajišťuje její dýchání obdobně jako provětrávací mezera, nepropouští kapalnou vodu dovnitř, ale propouští vzdušnou vlhkost ven.

Parotěsná zábrana:

Umisťuje se mezi tepelnou izolaci a vnitřní obklad - sádrokarton, palubky. Zamezuje pronikání vlhkosti z místnosti do tepelné izolace, která je velmi propustná pro vzdušnou vlhkost a dochází v ní k velkému teplotnímu spádu. Teplý vzduch v místnosti obsahuje více vlhkosti než vzduch venku. V případě, že jsme nepoužili parotěsnou zábranu, se vlhkost kondenzuje v izolaci, následně provlhává dřevo ve střeše, vznikají plísně a vlhké skvrny na stropech a stěnách. Parotěsná zábrana není obal od tepelné izolace ani běžná igelitová fólie. Používá se speciální fólie s ekvivalentní difúzní tloušťkou sd větší než 50 metrů. I sebelepší fólie je bezcenná, pokud je děravá nebo jsou-li mezi jednotlivými pásy štěrbiny. Neměla by být narušována ani rozvody vody a elektřiny. Dbáme na pečlivé slepení pásů a dotěsnění pomocí komprimačních pásek ke všem konstrukcím (oknům, zdem apod.).

Izolace mezi krokvemi:

U střechy s hladkou krytinou (plech, asfaltový šindel) je vhodná skladba provětrávané střechy, kdy vzduchová mezera mezi izolací a pojistnou fólií nebo bedněním umožňuje dýchání izolace a dřeva ve střeše. Vzduchová mezera musí být alespoň 2 cm vysoká a musí být v ní zajištěno provětrávání. V dolní části střechy u pozednice se musí dostávat vzduch zvenku do mezery. Mezerou proudí vzduch nahoru a u hřebene vychází větracími otvory ze střechy ven. Podél krokví je možné přitlouct latě o výšce 2 cm (podle výšky mezery) a zajistit tak, aby izolace nezaplnila celou mezeru.

Střecha s profilovou krytinou (pálená a betonová taška) umožňuje mimo provětrávané i skladbu neprovětrávanou. Tepelná izolace z kamenné vlny vyplňuje celý prostor mezi krokvemi. Zde se používá difúzní pojistná fólie přímo na izolaci. U starších střech bez pojistné fólie je možné fólii dodatečně uchytit mezi krokve, nebo ji zcela vynechat, ale v tomto případě je třeba zajistit provětrávání mezery nad izolací.

Izolace nad krokvemi:

Tento elegantní způsob zateplení šikmé střechy vzhledem k celistvosti izolační vrstvy umožňuje použít nižší tloušťku izolace pro dosažení stejného tepelného odporu. Jsou dva systémy izolace:

- s tuhými deskami
- s kovovými držáky kontralatí

Systém s tuhými deskami - postup:

- pokládka parotěsné zábrany na bednění
- montáž vodorovného nosného trámu u okapnice (přenáší zatížení rovnoběžně s bedněním)
- položení desek tepelné izolace směrem od nosného trámu vzhůru
- přichycení difúzní pojistné fólie
- přišroubování kontralatí ke krokvím (rovnoběžně s krokvemi)
- montáž střešních latí nebo bednění
- nakonec dáme střešní krytinu

Systém s kovovými držáky kontralatí - postup:

- pokládka parotěsné zábrany na bednění
- montáž kovových držáků (přenáší zatížení z kontralatí na krokve)
- mezi držáky dáme desky tepelné izolace
- připevnění kontralatí do držáků
- na kontralatě přichycení pojistné fólie
- montáž střešních latí nebo bednění
- střešní krytina
(RD)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP