Kachlová kamna

Kachlová pokojová kamna jsou topidlem vyvinutým za účelem vytápění obytných místností. Jejich přirozený vývoj trval několik staletí. Topilo se v nich již na starých hradech a zámcích. Na tu dobu to bylo velmi účinné topidlo, ale velmi drahé. Až v předminulém století se tato kamna dostávala i do bohatých měšťanských domů. V minulém století to bylo velmi rozšířené topidlo v mnoha domácnostech všech vrstev. Bohužel jen málo lidí dnes ví o jejich mnoha kladných vlastnostech.

Zatímco mimo naši socialistickou skořápku letěl čas a jejich vývoj šel dál, u nás pojem kachlová kamna zamrzl na urputném boji s uhlím ze sklepa, a potom zase popel ven. Právě ke kachlovým kamnům dlužíme mnohé vysvětlit. Každopádně se v nich dnes už dávno netopí uhlím, ale dřevem, a mají velkou účinnost, 80 – 90 %. Tato kamna dnes většinou nemají rošt. Rošt nemají hlavně proto, aby nedocházelo k nadměrnému ochlazování spalovacího prostoru. V mnoha případech je vzduch ke spalování přiváděn již předehřátý, aby spalovací teplota byla co nejvyšší, a tím dochází k ekologickému spalovacímu procesu bez škodlivin. Dnes umíme v kachlových kamnech spalovat dřevní hmotu nejúčinnějším a ekologickým způsobem. Lze k nim připojit automatiku řízení spalovacího procesu a tím dosáhnout až 90% účinnosti. V tomto případě vstupuje vzduch do spalovacího prostoru přes klapku, která je ovládaná servopohonem a ten je řízen v podstatě malým počítačem, který vyhodnocuje, kolik je v daném okamžiku potřeba vzduchu pro dokonalé spalování. Tento vzduch se u nejmodernějších konstrukcí kamen přivádí z exteriéru. Takto vznikne naprosto uzavřený okruh spalování, který neodčerpává vzduch z místností. Dalším moderním prvkem dnešních kachlových kamen je stavebnicový systém komínových tahů, který umí velice účinně naakumulovat vytvořenou tepelnou energii a následně ji předávat do prostoru po ukončení spalovacího procesu.

Způsob provedení stavby kachlových kamen se rozděluje do tří základních skupin:

1.) Lehká

To jsou kamna, která mají za úkol v krátkém čase vytopit určitý prostor. Mají velmi omezenou akumulační schopnost, 1 – 5 hod., ale mají velký výkon na malé ploše kamen. Proto jsou vhodná do chat, chalup a jiných objektů jen krátkodobě využívaných. V těchto kamnech se s úspěchem využívají různé kamnové vložky, ale i vložky krbové. Tato kamna lze úspěšně stavět jako teplovzdušná.

2.) Středně těžká

Používají se jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním systémem vytápění, pro přechodná období (jaro, podzim), kdy se ještě nevyplatí roztápět kotel, ale je už zima. Akumulační doba takto postavených kamen se pohybuje okolo 10 – 15 hod. Je to topení pohotové a velice levné. I v těchto kamnech lze použít místo zděného topeniště kamnovou vložku, na kterou je napojen výměník teplého vzduchu, eventuálně zkrácený systém komínových tahů KTS.

3.) Těžká

Takto postavená kamna se používají jako hlavní zdroj tepla pro celý dům, nebo jeho významnou obytnou část, převážně v horských oblastech. Na Šumavě, v Krkonoších, na Vysočině a podobně. Jejich tepelná akumulace je 24 – 48 hod., mnohdy i více. Přitom spotřeba dřeva je minimální, protože veškerá energie vytvořená spálením dřevní hmoty se ukládá do šamotové vyzdívky a do komínu odchází jen nepatrné množství tepla potřebné pro jeho správnou funkci. Jejich povrchová teplota je na plášti 50 – 65 °C, tedy relativně nízká, ale to nahradí velikost kamen. Takováto kamna jsou vždy dominantou místnosti. Dnešní moderní pojetí zároveň s využitím špičkových kamnářských výrobků umožňuje těžkým kamnům stát se srdcem nově postaveného domu či supermoderní vily.

Další podskupinou jsou kamna postavená jako polotěžká, ale s užitnou hodnotou téměř jako u kamen těžkých. Takováto kamna využívají hypokaustního systému vytápění. Jedná se o nejmodernější způsob vytápění. Je to uzavřený kamnový prostor, ve kterém se ohřívají akumulační šamotové komínové tahy, ty prohřívají uzavřený vzduch a ten přes plášť kamen předává tepelnou energii vyzářením do místnosti. Tím, že vzduch uzavřený v kamnech nemá možnost proudění, udržuje tato kamna téměř po celém plášti stejně teplá. Tato kamna jsou zpravidla vybavena BIO topeništěm nebo bezroštovým topeništěm, ale mohou být vybavena i speciálními kamnovými vložkami. Celé tyto spalovací systémy mohou být řízeny automatikou. Celý systém počítá s tím, že se najednou spálí plná dávka dřevní hmoty, na jakou je topeniště postavené, za vysokých teplot. Tyto teploty jsou 900 – 1100 °C a zpravidla se jedná o 10 – 12 kg dřevní hmoty tvrdého nebo měkkého dřeva o maximální vlhkosti 20 %. Takto vytvořená tepelná energie se ukládá do speciálních šamotových tvarovek KTS. Existují dnes již české z výlučně českých surovin. Vlastnostmi jsou srovnatelné s nejdokonalejšími zahraničními výrobky, ale jsou třikrát levnější. Z takto postaveného základního topidla lze vytápět kamna postavená systémem nalehko, stojící v jiné místnosti, a přitom mají stejné vlastnosti jako základní topidlo. Do těchto kamen se přikládá 2x, maximálně 3x za den.Je to nejlepší systém, co se týká ekonomiky a ekologie spalování dřevní hmoty. V žádném případě by však neměla být vlhkost této hmoty vyšší než 20 %. Pokud je vyšší, prudce se snižuje výhřevnost, ale hlavně se neodstranitelně ničí a zanáší dehtem celý tahový systém, a tím velmi klesá jeho účinnost.

ZÁVĚR

Pro správnou funkci jakéhokoliv stavěného topidla, počínaje krbem a těžkými kachlovými kamny konče, je třeba ovládat velké umění – kamnařinu. Kamnář musí umět spočítat tepelné ztráty místnosti či objektu. Musí umět posoudit statiku nosných konstrukcí, kvalitu komína. Musí znát kamnářskou latinu. Musí spočítat, jak velké ohniště, jak dlouhé, eventuálně široké, tahy, jak vysoký komín, co s vedlejšími místnostmi, případně s místnostmi v patře. A musí mít spoustu dalších vědomostí týkajících se kachlů a dalších stavebních materiálů. Teprve na základě důkladné analýzy tepelné potřeby a výpočtu je možno dospět k závěru, jak mají být kamna velká (plocha kamen), kolik budou vážit, jak dlouhé mají být tahy a kolik se v nich ztopí dřeva denně, za měsíc, za celou topnou sezonu. Správně navržená a postavená kamna nepustí do komína ani trochu tepla, které by mohlo zůstat v místnosti. Kvalitní kamnář je také architektem. Musí na základě svých zkušeností a znalostí s vámi vytvořit takový návrh díla, který se vám po všech stránkách bude líbit i vyhovovat a sloužit vašim potřebám. Tedy nejen levně a dobře topit, ale musí to být významný architektonický prvek VAŠEHO DOMOVA. Kachlová kamna jsou investicí na celý život, tedy podstatně závažnější než například koupě nového automobilu. Proto je potřeba jejich stavbu dokonale a v klidu rozvážit a do posledního detailu promyslet. Jejich životnost je padesát až sto let. Proto poslední rada je, nakupujte u odborníků, kteří jsou zpravidla schopni vám naprojektovaná kamna v konečné podobě předvést v počítačové stimulaci ve 3D včetně celé místnosti i s jejím vybavením, nebo vám je aspoň odborně vykreslí. Takovíto kamnáři jsou členy Českého cechu kamnářů.

Radomil Janča

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP