Keramika a radost z její tvorby - to jde dohromady

V české republice jsou desítky keramických dílen a v nich tvoří stovky keramiků. Někteří tak činí z rodinné tradice, jiní se tak prostě živí. Dalším je tvorba potřebou nebo koníčkem a pro některé je to módní způsob využití volného času.

Mezi těmito a mnoha dalšími jsou však jedinci, jimž potřeba tvorby a schopnost realizovat své představy pomocí keramiky byla dána od narození. Jednou z nich je i keramička Denisa Chvátalová z Moravského slovácka. Když v r. 1980 přišla do Uherského Hradiště studovat keramickou tvorbu na místní „UMPRUM“ měla už jasnou představu čím chce po studiu být. Narodila se ve Zvolenu a z rodného Slovenska si na Slovácko přinesla kromě výtvarného nadání i pracovitost, odolnost a tvůrčí i lidskou poctivost. Od samého počátku spojovala tvorbu keramiky s radostí a po získání potřebných znalostí a zkušeností i s pocitem dobře vykonané práce. To vždy, když se z žáru keramické pece vynořil další vydařený keramický originál. Po té, co získala potřebnou praxi ve výrobě lidové majolikové keramiky v Tupesích, založila si v roce 1990 vlastní keramickou dílnu nazvanou svým jménem – Denisa. Věnuje se tvorbě majolikové keramiky – charakteristickému výrobku celého zdejšího kraje. Jen tradiční motivy květů a zvířat – mnohdy náboženských symbolů s kořeny v dávné minulosti – vybírá, upravuje si a přizpůsobuje ke svému osobitému výrazu. Od počátku samostatné dílny experimentuje s tvary, povrchy a dekorem. Z počátečních let jsou známé dózy, misky, vázy a květináče s motivem šnečků tvořícími tu originální úchop, doplněk či dekorační motiv. Keramika od Denisy získala další popularitu hned po vytvoření prvních souprav užitkové keramiky se známými motivy květin, zvířat a geometrických obrazců v nové moderní podobě. Jak sama autorka říká – inspirace pro její tvorbu je všude kolem dost. Před lety se odstěhovala na samotu k lesu daleko od města a skoro dva kilometry od vsi. Na kopec do bývalé zemědělské usedlosti s obrovskou zahradou. Zahradě vévodí lom, z jehož kamene byla i sama usedlost postavena. Po osobní zkušenosti se zničující povodní v roce 1997 tak autorka našla klid, její další tvorba „ dostává křídla“ a velmi oblíbeným námětem se stávají i andělské bytosti. Tyto však na rozdíl od ostatních spojených se zažitou představou mají svoje vyprofi lované pohlaví z toho plynoucí vztahy i starosti. Dalším oblíbeným námětem pro dekory keramiky jsou psi a kočky, kteří s Denisou a její rodinou tvoří harmonický celek a v tvorbě jsou tak každodenním námětem. O tom, že keramika od Denisy CHhvátalové opravdu působí radost se můžete přesvědčit dnes již v desítkách galerií a obchůdků po celé republice, ve kterých si zakládají na řemeslné zručnosti a originalitě tvůrců.

www.keramika-denisa.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP