Kouzlo japonských zahrad

Již ve staré Číně a Japonsku si panovníci uvědomovali, že nejen velké a krásné budovy jsou místem pro spokojený život. Stejnou vážnost a pozornost věnovali i zahradám a bonsajím a jsou stále rovnocenným uměním jako malířství nebo sochařství. Po dlouhá staletí získávané a předávané informace pak přispěly k tomu, že každý detail v takovéto zahradě je propracován do naprosté dokonalosti, ač navenek působí velice přirozeně. Právě přírodní scenérie byly vodítkem pro zmenšené ,,vypůjčené scenérie‘‘, sloužící v zahradách jako živé obrazy při pohledu z interiéru domu a zároveň sloužící i pro duchovní meditaci.

Japonské zahrady jsou složené ze třech hlavních prvků, jež se vzájemně prolínají a doplňují. Hlavním a klíčovým elementem jsou přírodně utvářené omšelé kameny v různých tvarech a velikostech. Do kompozic jsou skládány v lichých počtech tvořící nerovnoramenný trojúhelník, jehož vrchol znázorňujě vesmír a nebe, střed je země a nejnižší bod je vše živé tedy i lidstvo.

Dalším prvkem je voda, jako životodárná tekutina ve všech možných svých podobách.

Velká členitá jezírka, vodopády, ale i maličká loužička v kamenné prohlubni, je věčným zdrojem inspirace v toku času. Klidná hladina jezera slouží i jako zrcadlo pro odraz všech zajímavých tvarů rostlinstva i kamenů.

Rovnocenným partnerem tvořící zahradu zahradou jsou rostliny rozličných tvarů, velikostí a stáří. Ovšem japonští zahradníci si po dlouhá desetiletí či staletí upravují některé vybrané rostliny k obrazu svému. Zastřiháváním a tvarováním do nich vtisknou nejen svého ducha, ale i velký umělecký potenciál. Takovéto rostliny jsou vždy jedinečným uměleckým dílem. Tyto rostlinné skvosty pak zákonitě na člověka působí uklidňující energií a jsou vždy perlou daného místa v zahradě.

V asijských zahradách oproti zahradám evropským, nikdy není rozmanitá paleta barev a jsou vlastně tvořeny především v odstínech zelené. Je však kladen důraz, aby se v určitý okamžik stal některý rostlinný druh dominantním a posléze předal štafetu dál. Na jaře jsou to květy Sakur a japonských azalek, v létě je vystřídají svým kouzlem tvarované borovice, jalovce a tisy. Na podzim se nádherně zbarví olistění japonských javorů odstíny žluté, oranžové nebo rudé.

V japonských zahradách nacházíme i další doprovodné prvky mající již ryze praktický účel, ale tuto mozaiku vhodně doplňují. Především jsou to různé altánky či čajovny, ale i červené klenuté mostky spojující pevninu s ,,ostrovy nesmrtelných duší ‘‘ . Při prohlídce takové zahrady náš zrak určitě spočine na mnoha různých tvarech ručně tesaných kamenných luceren, kde plamének svíce v přítmí bambusového háje ukazuje další cestu poznání.

Japonští zahradní architekti však také dokázali vymyslet a utvořit suché zahrady s minimální vegetací. Speciálně vybrané kameny a různě velké členité plochy uhrabaného jemného štěrku znázorňují kontinenty v nekonečné ploše zpěněných vod oceánů.

Právě pro svoji jedinečnou originalitu a velice blahodárný vliv na naši psychiku se stávají japonské zahrady jakýmsi módním trendem. Je však nutné, aby dílo se zachováním všech náležitostí tvořili lidé znalí tohoto oboru.

Zároveň i majitel zahrady by měl pracovat sám na sobě, aby toto poselství dokázal vnímat a ohodnotit.

Tvorbou těchto zahrad se zabývám více než čtvrt století a pro radost svou i návštěvníků tvořím právě ukázkovou zahradu v Třebízi u Slaného. Zde se nabízí srovnání, za kterým není nutno cestovat na druhý konec světa. Vlastně každá zahrada je místem pro radost a zároveň poselstvím pro další generace - jako je tomu v zemi ,, vycházejícího slunce ‘‘

Autor textu a fotografií: Vlastimil Kastner

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP