Levně a ekologicky

Tepelné čerpadlo patří mezi alternativní zdroje energie, které dokáží využívat obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě nebo vzduchu. Díky tomu tepelné čerpadlo při svém provozu zatěžuje přírodu podstatně méně, než kotle na plyn, elektřinu, olej nebo uhlí. Výhody tepelných čerpadel nejsou ale naštěstí jen ekologické. Hlavním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla je zásadní úspora nákladů na vytápění.

Ochrana přírody

V zemích, kde úspory energie a ochrana přírody patří mezi obyvatelstvem k prioritám, jsou tepelná čerpadla velmi rozšířena. Například ve Švédsku je více než 90 % nově postavených rodinných domů vybaveno tepelným čerpadlem. Díky těmto tepelným čerpadlům se ročně ušetří více než dokáže při výkonu vyrobit jaderná elektrárna Temelín.

Naším cílem je komplexní řešení
Kvalitní a výkonné tepelné čerpadlo je jen jedna z důležitých součástí úspěšné a spolehlivé instalace ve Vašem domě. Neméně důležité je i správné navržení a zapojení tepelného čerpadla. Proto firma IVT dodává ke svým tepelným čerpadlům výpočtové programy pro návrh vrtů a plošných kolektorů, projekční podklady s osvědčenými schématy zapojení a samozřejmě také široký sortiment příslušenství, jako jsou bojlery, výměníky pro ohřev bazénů, vrty atd.

Originální technické
IVT Greenline není jen samotné tepelné čerpadlo. V ceně tepelného čerpadla Greenline je celá řada dalších komponentů a příslušenství, které u tepelných čerpadel jiných výrobců musíte draze dokupovat a složitě nainstalovat. Výhodou našeho technického řešení u tepelných čerpadel IVT Greenline je úspora nákladů na montáž a materiál, úspora místa v kotelně a minimalizace možných chyb při montáži a následně i poruch při provozu tepelného čerpadla.

Teplo z povrchu zem
Jedním z nejlevnějších způsobů získávání energie ze země, je využití plošného kolektoru umístěného v okolí Vašeho domu. Kolektor je proveden z plastových trubek uložených v hloubce 1 až 1,2 m s roztečí 1 m od sebe. Země ohřívá médium protékající v kolektoru o několik stupňů a tepelné čerpadlo převádí tuto energii na teplo pro Vaše radiátory. Velikost plošného kolektoru pro vytápění běžně velkých rodinných domů se pohybuje v rozpětí 250 – 400 m2. Podmínkou pro provedení plošného kolektoru je dostatečná velikost pozemku. Správně nadimenzovaný a provedený zemní kolektor nemá vliv na vegetaci na zahradě.

Teplo z hloubky zem
Nejčastěji používaným způsobem odběru tepla je odběr z hloubkového vrtu. Využívá se přitom faktu, že v hloubce několika málo metrů pod zemským povrch je teplota po celý rok konstantní. Ve vrtu o průměru 14 cm je vložena plastová sonda, kterou protéká nemrznoucí směs. Po vložení sondy se vrt zasype. Vrtné práce lze provádět v jakémkoliv podloží. Hloubky vrtů se pohybují v rozpětí 70 – 120 m. Vrt lze v letním období velmi jednoduše využít i jako velmi levný zdroj chladu pro klimatizaci.

Teplo z venkovního vzduchu
Tam, kam nelze z prostorných důvodů umístit plošný kolektor ani vrt, lze odebírat teplo z venkovního vzduchu. Tato vzduchová tepelná čerpadla se velmi snadno instalují a odpadají veškeré zemní práce. Zařízení může být umístěno v zahradě, na terase nebo na střeše vytápěného objektu. Podle provedení pracují tato zařízení až do venkovní teploty 20 oC. U kvalitních vzduchových tepelných čerpadel se průměrný roční faktor přibližuje topnému faktoru čerpadel odebírajících teplo ze země.

Teplo z vody
Pokud máte na svém pozemku studnu s dostatkem spodní vody, může být také využita jako zdroj termální energie. Spodní voda se ze studny vyčerpává, v tepelném čerpadle se jí odebere teplo a ochlazená voda se pak vrátí do země ve druhé – vsakovací studni. Tepelná čerpadla pracující se spodní vodou dosahují největších topných faktorů, které se mohou při kombinaci s podlahovým topením v domě dostat až na hodnotu 6. Pro běžně velký rodinný dům je potřebná studna s čistou vodou s ověřenou vydatností 1 800 l/hodinu. Druhou možností je využít tepla z povrchové vody, kdy se například na dno zdroje položí plastové hadice, pomocí kterých se teplo odebírá.

Teplo z větracího vzduchu
U nově postavených a perfektně tepelně izolovaných domů tvoří energii pro ohřev vzduchu na větrání až 40 % celkové spotřeby energie na vytápění. Pokud je v domě instalováno nucené větrání lze tuto energii získat částečně zpět pomocí rekuperačních výměníků. Druhou velmi efektivní možností, jak tuto energii využít, je instalace tepelného čerpadla, které dokáže toto teplo odebírat přímo ze vzduchotechnického potrubí. Lze použít speciální tepelné čerpadlo s výkonem 1,5 až 2 kW, které odebírá teplo pouze z odpadního vzduchu, nebo výkonější tepelná čerpadla, která odebírají teplo navíc ještě z vrtu nebo plošného kolektoru. Právě kombinace využívání tepla odpadního vzduchu a tepla z plošného kolektoru zásadně zefektivňuje účinek tepelného čerpadla. Teplo z odpadního vzduchu je v době chodu tepelného čerpadla maximálně využito. Když není potřeba vytápět nebo ohřívat TUV, je nadbytečné teplo z větracího vzduchu uloženo do podzemní smyčky. Díky tomu je teplota stále vysoká a tepelné čerpadlo pracuje celoročně s vysokým topným faktorem.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP