Možnosti vytápění s nejnižšími náklady

Základní podmínkou pro vytápění rodinného domku s nejnižšími náklady je využívání odebraného nebo vyrobeného tepla s maximální možnou hospodárností a tím docílit snížení jeho spotřeby. Předpokladem k dosažení nejnižší spotřeby jsou dokonalé tepelné izolace obvodových stěn. Pokud nejsou tepelně izolační vlastnosti stěn dostatečné, je možno je opatřit dodatečnou tepelnou izolací polystyrenem nebo minerální vatou. Touto izolací je nutno opatřit i základy domu, a to až do 60 cm pod úroveň okolního terénu.

Další izolací je nutno opatřit stropy, u podkrovních místností též střechu a podlahy vytápěných místností, pokud souvisejí přímo s terénem nebo s nevytápěným prostorem.

Současně platný předpis požaduje pro nové stavby koefi cient prostupu tepla 0,38 W/m2,K a doporučuje 0,25 W/m2,K. Uvedená opatření umožňují dosáhnout u obvodových stěn a střechy hodnoty od 0,2 až po 0,15 W/m2,K.

Nesmíme zapomenout ani na okna. Vždy použijeme okna s dvojitým, nebo lépe trojitým zasklením s koefi cientem prostupu tepla od 1,1 W/m2,K až po 0,8 W/m2,K. Důležitá je i velikost oken, přiměřená ploše místnosti. Celoskleněné stěny jsou sice efektní, ale značně zvyšují spotřebu tepla a v létě způsobují přehřátí místnosti. Obdobnou pozornost věnujeme i venkovním dveřím.

Pro řízení spotřeby tepla je nezbytné vybavit systém vhodnou automatickou regulací. Instalace termostatických ventilů na jednotlivá topná tělesa je minimální samozřejmostí. U dříve realizovaných staveb bylo běžně dosahováno roční měrné spotřeby až 130 kWh/m2 vytápěné plochy.Uvedenými opatřeními lze snížit tuto spotřebu až na 50 kWh/m2, v některých případech až na 15 kWh/m2. Takový dům bývá označován jako pasivní.

Pokud máme vyřešenu hospodárnost spotřeby tepla, můžeme se zaměřit na ekonomii jeho získávání. Zde je nutno si uvědomit, že požadavek na levné vytápění je vždy kompromisem mezi pořizovacími náklady na tepelný zdroj, náročností na namáhavost a dobu obsluhy a provozními náklady, které tvoří zejména cena energie. Dalšími požadavky pak jsou požadavky na čistotu ovzduší a nároky na prostor pro skladování paliva, které nelze vyhodnotit v korunách.

Ceny toho druhu energie, který splňuje požadavky na minimální dobu obsluhy a umožňuje tak určitý komfort vytápění se trvale mění a jsou rozdílné pro jednotlivé kraje. Týká se to zejména elektrické energie a zemního plynu. Podle současného vývoje lze oprávněně předpokládat jejich další zvyšování.

Protože jak u elektrické energie, tak u zemního plynu se ceny skládají z pevného měsíčního poplatku a platby za odebrané množství, závisí výsledná cena za jednotku energie vždy na množství odebrané energie. Průměrnou cenu proto není možno uvést.

Poukázat na změny ceny těchto druhů energie lze na porovnáním cen za různé roky za shodná období.

ENERGY CENTRE České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
CZ - 370 01 České Budějovice
tel. (00420) 38 731 25 80
fax (00420) 38 731 25 81
eccb@eccb.cz, www.eccb.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP