Navrhování rodinných domů

Každá stavba, i menšího rozsahu je architektonické dílo. Aby byla dokonalá, musí dobře splňovat dvě základní hlediska: funkčnost - tedy aby dobře vyhovovala svému účelu - a estetický vzhled. Vnitřní uspořádání domu slouží stavebníkovi, jeho vzhled ale všem.

Nejprve se zastavme u dispozičního uspořádání. To je ovlivněno jednak individuálními požadavky stavebníka, tedy aby bylo „šité na míru“, na druhé straně musí splňovat obecně platné zásady a požadavky. Každá místnost by měla mít podle svého účelu vhodnou velikost a tvar, stejně důležité jsou návaznosti na další prostory. U obytných místností i dostatečné osvětlení, při těsnosti dnešních oken není důvod se bát větších prosklených ploch. Častou chybou i u typových projektů je vynechání zádveří, což v našich klimatických podmínkách působí problémy, zvláště když z haly či předsíně vede přímo schodiště do dalšího podlaží. Pokud to tvar domu dovolí, je vhodné oddělit denní a noční část. Dále je třeba si uvědomit, že kuchyň je především pracovní místnost, proto by neměla být to, co uvidí návštěvník jako první. Propojení jednotlivých prostor denní části bytu působí příznivě, není ale dobře, když je úplné, tedy ten případ, kdy vaříme přímo v obývacím pokoji. Musíme pamatovat také na praktickou stránku věci, proto je výhodné řešení, kdy lze buď samotnou kuchyň, nebo společně s jídelnou na určitou dobu uzavřít, nejlépe prosklenými zašupovacími dveřmi. Sociální zařízení je výhodné řešit samostatně - s větší koupelnou u ložnic, v denní části obvykle vyhovuje WC a menší umývárna, kde lze umístit i pračku. V domku by se nemělo zapomínat ani na menší komoru na úklidové prostředky, spíž a šatnu u vstupu, při nedostatku místa lze řešit vestavěnými skříněmi. Potřebný je rovněž sklad zahradního nářadí, případně i prostor pro uložení nábytku z terasy v době nepříznivého počasí.

pictures/145-1.jpgA nyní k estetickému řešení stavby. Je třeba rozlišovat mezi módním a moderním. Moderní je to, co sleduje vývoj, posunuje ho dopředu, dá se říci, že moderní stavba je v určitém smyslu nadčasová. Módní se sice někdy více či méně překrývá s moderním, ale často se jedná o prvky až nevkusné či cizorodé, které po krátkém období obliby „ vyjdou z módy“ a stavbu kazí. Za ty lze označit nyní především různé historizující detaily, okna, přezdobená zábradlí a podobně. Také je velké riziko při použití vzoru z ciziny, že se do našeho prostředí nehodí. Je dobře vycházet z místního prostředí, tradice, neznamená to o všem původní stavby kopírovat, ale inspirovat se. Hlavně tvarem, výškou a proporcemi staveb, členěním - poměrem fasády, oken a obkladů. Příznivé je, pokud stavba působí lehce, při malých oknech a hladkých stěnách se obvykle dosáhne dojmu těžkopádnosti. Lze tedy shrnout. Návrh domu by měl vycházet z daného prostředí, ale přitom se hlásit k době svého vzniku, tedy být moderní.

Na závěr se ještě zmíním o významu osazení stavby do terénu. Určitě není správné si na svažitý pozemek vybrat domek určený na rovinu a terén prostě vyrovnat zářezem a navážkou. Naopak staveniště ve svahu může podle konkrétních podmínek nabízet vhodné, zajímavé řešení. Například umístění garáže, výškově posunuté podlahy některých místností, terasovité odstupňování stavby a další.

Firma UNIPROJEKT se už téměř 20 let zabývá projektováním mj. rodinných domů pro konkrétní stavebníky. Při těchto návrzích se snažíme uplatňovat získané zkušenosti a uvedené zásady, ze kterých byly vzhledem k rozsahu článku vybrány jen některé.

Ing.arch. Jiří Banzet předseda družstva Družstvo UNIPROJEKT, 570 01 Litomyšl Smetanovo nám. 21 Tel.: 461 615 547

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP