Nejlevnější vytápění v ČR. Přemýšlíte jak levně a kvalitně topit?

Celosvětovou ekonomiku závislou na energetických surovinách (ropa, plyn a uhlí) ovládají nejbohatší firmy světa vlastnící tyto nerostné zdroje. Určují tak i vývoj cen energií. Peníze za „teplo rodinného krbu“ je nucen nakonec zaplatit každý. Kolik?! To je na každém z nás.

Zájem spotřebitelů o alternativní, ekologické a levné zdroje je sice veliký, ale informovanost v této oblasti je stále malá. Existuje mnoho levných a dostupných možností a jsou na dosah. Jednou z nich je topení odpadovým dřevem. Odpadové dřevo, zpracované na tzv. dlouhou štěpku o délce 5 – 7 cm do průměru 8 cm lze získat prakticky zadarmo, jen za vynaloženou práci. Dlouhá štěpka má přibližně stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Dobře se skladuje, dopravuje a na hromadě samovolně rychle vysychá. Po spálení zůstanou jen dvě procenta popele, který je výborným hnojivem. A jak odpadové dřevo získáme? Při těžbě a prořezávce stromů v lese, kde ročně vzniká v České republice 12 milionů tun odpadního dřeva, které znečišťuje les a nebo se riskantně pálí v lese na hromadách (větve, vrcholky stromů, stromy z prořezávek apod.). Úklid 1 ha lesa po těžbě přijde na 6.000,- Kč. Téměř každý vlastník lesa vám rád přenechá tento odpad jen za úklid lesa! Z toho vychází ověřený poznatek – 3 lidé za víkend nadělají v lese palivo pro rodinný domek na celou zimu prakticky zadarmo. Odpadní dřevo však není jen v lesích, narazíme na něj při údržbách parků, komunikací apod.

A jaké jsou výhody při vytápění odpadovým dřevem?
1, náklady na vytápění při započítání pořizovacích cen veškerého potřebného zařízení se vám sníží na 1/2 až 1/4 dosud vynakládaných peněz, ročně ušetříte podle tepelného výkonu 15.000,- Kč a více
2, neznečišťujete své životní prostředí jedovatými zplodinami kouře z hnědého uhlí – nevzniká nepříjemná škvára a popel z uhlí, není nutné je vyvážet na skládku
3, malé množství popela ze dřeva je vyhledávaným přírodním hnojivem
4, palivo – odpadové dřevo - je neustále obnovitelné, každým rokem přirůstá nové a jde tak o naprosto spolehlivý zdroj pro budoucnost
5, topením odpadovým dřevem přispějete ke zlepšení katastrofálního stavu lesa.
Lze předpokládat, že tzv. dlouhá štěpka se v brzké době stane dobře prodejným nejlevnějším palivem. Bude tedy možné si toto palivo objednat, levně nakoupit a vydat tak na otop jen malou část dosud vynakládaných peněz. Vzhledem k tomu, že tento druh paliva není běžně v prodeji, podívejme se na způsob, jak si jej pořídit sami.

A co je k tomu potřeba?

1, Firma Rojek na trh uvádí osvědčený - drtič dřevní hmoty DH 10. Ten vám rychle a ekonomicky zpracovává větve, celé stromky do průměru 8 cm a vršky stromů. Oproti jiným drtičům má tu výhodu, že jde za materiálem, je snadno přemístitelný a nezávislý na přívodu energie – má samostatný benzínový motor. Drtič pracuje přímo na místě těžby, odpadá tedy pracné ruční stahování a rizikové pálení v lese na kupách.
2, Traktor s vlekem s větší nástavbou
3, Kolečko a větší přepravky z umělé hmoty
4, U domku pak místo pro skladování dlouhé štěpky – jde přibližně o prostor na volném prostranství o rozměrech cca 3 x 3 m a použití plotového pletiva (i starého, rezatého) a několik podložek o síle cca 10 cm a délce 3 m.

Na podložku položíte část pletiva jako rošt, vlhké štěpky z lesa nasypete na podložku Topte DŘEVEM Topte DŘEVEM a kolem vytvoříte z pletiva kruh nebo obdélník, do kterého nasypete štěpky. Vrch zakryjete fólií nebo jednoduchou stříškou. Velikost prostoru je 4 x větší než pro hnědé uhlí. Protože jde o tzv. dlouhou štěpku, vytvoří se při volném nasypání meziprostory, kterými volně proudí vzduch a štěpka během krátké doby dokonale vyschne. Na začátku topné sezony prostřihneme dole v pletivu otvor pro odběr dlouhé štěpky, kterou pak dopravíme přímo do zásobníku dřevozplynujícího kotle, např. od fi rmy Atoma Brno. Tyto kotle pracují v automatickém režimu prakticky nepřetržitě, jelikož odpadové dřevo vytváří při spálení pouze cca 2 - 4 % sypkého odpadu – dřevěného popela, který je vyhledávaným hnojivem pro všechny rostliny.

Pořizovací náklady:
Cena za dřevozpracující kotel je přibližně stejná jako za kotel na uhlí, koks nebo plyn.

Štěpkovač DH 10 vyrábějící dlouhou štěpku – 84.400,- Kč včetně DPH. Při dohodě o spolupráci stačí jeden štěpkovač pro několik desítek uživatelů, takže náklady na jeho pořízení jsou pak minimální....

 

ROJEK - ojedinělé kotle na dřevo

Kotle nové generace mají předpokládanou životnost 30 let, záruku 8 let, možnost topit i vlhkým dřevem, v případě potřeby okamžitě hnědým uhlím, černým uhlím nebo koksem.

Tyto kotle jsou patentově chráněny ve 110 zemích.

Kotle nové generace ATOMA ROJEK jsou bezkonkurenčně nejvýhodnější ze všech dosud vyráběných kotlů na spalování dřeva.

Dokončili jsme vývoj nové technologie na zpracování zbytků dřeva po těžbě – především větví. Tím vstupuje na trh nový významný druh paliva – krátké kusové dřevo. Toto palivo je vyráběno drtičem DH 10 neseném na hydraulice traktoru, přímo na místě, kde zůstaly větve po těžbě. Větve o průměru do 9 cm se nasekají na délku 5 – 8 cm a je možné přímo při výrobě je napytlovat do pytlů na brambory. Hmotnost krátkého kusového dřeva v jednom pytli se pohybuje po rychlém samovolném vyschnutí přímo v pytli okolo 22 kg. Pytle je možné narovnat na klasické palety. Na paletu se vejde 11 pytlů a po přetažení páskou je lze snadno dopravovat. Na 1 paletě je přibližně 250 kg kvalitního suchého palivového dřeva, které je možné okamžitě použít pro všechny kotle na dřevo. Surovin pro výrobu krátkého kusového dřeva vzniká každoročně jen ve státních lesích více než 12 milionů tun. Dosud se většinou tyto větve likvidují spálením.

Nová jednoduchá, levná a výkonná technologie umožňuje zpracovat alespoň část z těchto milionů tun tohoto zatím nevyužitého dřeva.

Krátké kusové dřevo se tedy stává významným doplňkem palivového dřeva na trhu. Ohromné množství surovin, zatím nevyužívaných, je předpokladem pro velice výhodnou cenu tohoto paliva. Umožňuje ekonomicky využít dosud nevyužívané zbytky po těžbě. Krátké kusové dřevo umožňuje významný ekonomický efekt jak pro výrobce, tak i pro zákazníka, který tak může získat levné a plnohodnotné palivové dřevo z dosud neomezených zdrojů.

Ke zpracování na krátké kusové dřevo lze použít i stromky z výchovných prořezávek, náletové dřeviny např. pod energovody, z okrajů dálnic a silnic, ze železničních náspů apod.

Velmi významným zdrojem tohoto dřeva se stávají i plantáže rychle rostoucích dřevin na nevyužívané zemědělské půdě. S touto novou technologií umožňují daleko výhodněji zpeněžit pěstované dřeviny (např. kanadský topol), protože pytlované a suché dřevo lze na paletách skladovat venku neomezeně dlouho. Takto vyrobené palivo lze pak prodávat za mnohonásobně výhodnější ceny, než klasické vlhké štěpky, které nelze skladovat.

10 výhod kotlů ATOMA ROJEK
1. Nižší cena
2. Záruka 8 let – životnost 30 let
3. Palivo – dřevo, uhlí, koks
4. Možnost spalovat i vlhké dřevo, vlhké piliny přímo od katru apod.
5. Zásobník a automatický podavač na tzv. dlouhou štěpku z dřev. odpadu. Zásobník je univerzální, a lze zde použít dosavadní běžnou vlhkou štěpku, vlhké piliny, pelety, hnědé uhlí, černé uhlí a i krátké kusové dřevo
6. Kotel může být doplněn zásobníkem – boilerem - na levný ohřev teplé vody přímo v kotli
7. Kotle ATOMA ROJEK mohou být dodávány jako krásná kachlová kamna s krbem a přitom se 100 % funkcí pro vytápění a ohřev vody
8. Kotle ATOMA ROJEK mohou okamžitě snížit tepelný výkon až o 40 % a není tedy nutné přebytečné teplo odvádět do drahých akumulačních nádrží
9. Teplota vratné vody z topného okruhu může být třeba jen 40 stupňů nebo i nižší a může být tedy předáno pro vytápění daleko větší množství tepelné energie
10. Patentovaný způsob spalování dřeva u kotlů ATOMA ROJEK spočívá v přímém předávání tepelné energie do vody skrz stěnu kotle takže kotle neobsahují žádnou těžkou šamotovou vyzdívku.

Kotle nové generace ATOMA ROJEK uvedenými skutečnostmi prokazují, že jsou bezkonkurenčně nejvýhodnější ze všech dosud vyráběných kotlů na spalování dřeva.

Tyto kotle jsou vyráběny sériově o výkonu 20 – 50 kW. Na objednávku je možné vyrobit a dodat tyto kotle o vyšším výkonu.

Firma ROJEK – divize ATOMA ROJEK přijímá do pořadníku objednávky na dodávky kotlů.

Kachlová krbová kamna Moderní technologii vytápění s převratnými možnostmi využití dřeva jako paliva nabízí divize ATOMA ROJEK ve formě atraktivních krbových kamen.

Co převratného tyto krbová kamna nabízejí:
1. Po dodržení provozních podmínek daných výrobcem je předpokládaná životnost krbových kamen ATOMA ROJEK až 30 let.
2. Výrobce poskytuje záruku 8 let na těsnost kotlového tělesa.
3. Kombinované předávání energie spojuje příjemné sálavé teplo s ekonomickým teplovodním topením. Mohutné kachlové obklady kotlového tělesa udržují dlouhodobě teplotu v bytě.
4. Část tepelné energie, cca 25 %, je předávána obvodovým kachlovým obložením do prostoru, ve kterém se krbová kamna nachází, ve formě horkého vzduchu a zbytek tepelné energie se přenáší do soustavy vytápění jednotlivých obytných prostor.
5. Konstrukce kotle dovoluje spalovat i vlhké dřevo.
6. V případě potřeby je možné snížit tepelný výkon krbových kamen okamžitě až o 40%.
7. Krbová kamna nepotřebují žádná další přídavná zařízení zvyšující náklady na jejich instalaci a podmiňují platnost záručních podmínek!
8. Krbová kamna ATOMA ROJEK mají nejen vysokou užitnou hodnotu, ale mohou v interiéru působit též jako velmi výrazný dekorativní prvek.
9. Kamna jsou vybavena takzvanou dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy EN 303-5.

 

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s., Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Tel.: 494 339 120 www.rojek.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP