Netradiční stavební materiály

„Začátky jsou vždy těžké.“ V naší zemi toto pořekadlo platí dvojnásob, díky vžitému odporu vůči všem betonovým zdícím materiálům. Jenom stačí zastavit náhodného chodce a položit mu otázku, týkající se panelových domů a naslouchat jeho „chvále“ na tyto výtvory. Této skutečnosti se naštěstí nezaleklo pár našich, jinak na sobě zcela nezávislých výrobců stavebních hmot. Tyto firmy objevily produkt rakouské firmy Bau-Innovation. Ta jim vyšla vstříc a byly uzavřeny licence na výrobu tepelně izolační třívrstvé sendvičové tvárnice. A tak u nás přišla vibrolisováním na svět dvě „dítka“ s obchodními názvy Bio Plus a Isoplus 90. Mají se k světu a představují dokonalý soulad hospodárnosti a stavebně fyzikálních vlastností. Tyto firmy tak obohatily nabídku stavebních hmot o další výrobek hodný pozornosti.

Co říci o našich „dítkách“. Přišla na svět současně a liší se od sebe velmi nepatrně. První rozdíl nalezneme ve velikosti a druhý ve váze.

U tvárnice Bio Plus extra má vnější betonová vrstva s dutinami šíři 90 mm, stejně jako za ní následující polystyrenová vložka. Vnitřní nosná betonová vrstva s dutinami má 200 mm. Naproti tomu u tvárnice Isoplus 90 je vnější i vnitřní nosná část užší (vnější 30 mm, vnitřní 170 mm). Základní tvárnice Bio Plus extra má rozměry 250x380x221 mm při hmotnosti 22 kg a Isoplus 400x300x221 mm při hmotnosti 23 kg. Z uvedených čísel a s pomocí kalkulačky vyplyne, že na 1000 m3 obestavěné plochy je potřeba 2500 ks tepelně izolačních tvárnic, což představuje asi 80 000 Kč. Či jinak, jeden metr čtvereční zdiva nestojí více než 550 - 600 Kč. Málo? Nestačí vám tento údaj? Již toto tvárnici Bio Plus a Isoplus staví na žebříčku cen zdících materiálů do popředí. Ale můžete namítat, že cena neříká vše: „Ano, máte pravdu.“

A proto další zajímavé údaje. Mnoho uživatelů se zajímá o minimální tloušťku zdiva. Ta činí u tvárnice Isoplus 300 mm a u Bio Plus 380 mm. To nejzajímavější nenaleznete v ceně ani v zastavěné ploše, ale v tepelně (k = 0.366 W/m2K, R = 2.73 m2K/W – bez omítky) a zvukově izolačních vlastnostech. Díky příznivému průběhu teplot v izolačním bloku je zajištěna tepelná pohoda v bytě za každé venkovní teploty. Vnitřní vrstva má vysokou akumulační schopnost, čímž blahodárně ovlivňuje vnitřní klima místnosti. Toto akumulované teplo je pak pomalu vyzařováno zpět do prostoru, čímž vyrovnává kolísání teplot a vlhkosti vzduchu (snižuje tedy podstatně náklady na vytápění a zamezuje tvorbě plísní).

„Stále vám nestačí tyto údaje, jak ušetřit?“ Další zajímavosti zjistíte při zdění. Nenaleznete zde problém s tepelnými mosty v jakékoli části stavby. Spojení tvárnic maltou se provádí jen v ložné spáře, svislá se nemaltuje, tvárnice se sesazují do zámků.

„Zapadává vám malta při zdění do cihel, a tak snižuje tepelně izolační vlastnosti a naopak zvyšuje spotřebu malty?“ Zde je tento problém vyřešen. Tvárnice jsou na jedné ložné ploše celistvé. Také odpadá pracná aplikace omítek díky porézní struktuře tvárnice. Tato pórovitá struktura též neumožňuje kapilární vzlínání vody.

A poznámka nakonec, nikoli však nedůležitá: jde o tvárnice z přírodních materiálů, zaručující zdravé a ekologické bydlení a následnou snadnou recyklaci.

Ale vraťme se zpět k firmám. Zde zmíněné firmy dodávají vedle tepelně izolačních tvárnic samozřejmě také běžné tvárnice pro základové, normální nosné i příčkové zdivo. K tomu, aby hrubá stavba mohla být provedena kompletně od jednoho výrobce, patří k jejich sortimentu rovněž stropní systémy, tedy stropní nosníky ve spojení se stropní vložkou. Při využití všech těchto výrobků na hrubou stavbu se pak náhle dostanete u nepodsklepeného rodinného domku o rozměrech 10 x 10 m na velmi zajímavou cenu, a to 150 000 Kč. V nabídce firem najdeme i suché maltové směsi, teploizolační omítky, omítky a mnoho dalších produktů. Prostě nejlépe je vybrat si z kontaktních adres a svěřit se odborníkům. „Řešení se pro vás najde vždy a všude.“

(RD)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP