Obecné zásady při výběru oken

Kvalitu oknu dodávají zcela rozhodujícím způsobem sklo a rám. A vezmeme-li na vědomí, že sklo s požadovanými vlastnostmi lze užít pro okna dřevěná, plastová i hliníková, mají na konečnou podobu okna a jeho jakost největší vliv právě tři jmenované materiály, z nichž se zhotovují okenní profily.

Přednosti a nedostatky této navzájem si konkurující trojice (dřevo, plast, hliník) jsou však jen těžko definovatelné a volba vždy záleží především na zcela konkrétním případě použití. Každý materiál má své odpůrce i zastánce, špičkové výrobky i zmetky.

Pro zákazníka není orientace na trhu příliš jednoduchá, protože materiálů a technologií je mnoho. Jistá pravidla však platí obecně:

1.        Každý výrobek by měl být certifikován, což je minimální útěcha, ale dává určitou záruku kvality výrobku z hlediska tepelně technických a mechanických vlastností. Kvalitu oknu dodávají zcela rozhodujícím způsobem sklo a rám. A vezmeme-li na vědomí, že sklo s požadovanými vlastnostmi lze užít pro okna dřevěná, plastová i hliníková, mají na konečnou podobu okna a jeho jakost největší vliv právě tři jmenované materiály, z nichž se zhotovují okenní profily.

2.        Záruční lhůta by měla být 5 let.

3.        Optická kvalita často napoví mnohé o úrovni výrobku a o technologii, kterou byl zpracován.

4.        Důležitá je variabilita systému z hlediska statiky, trvanlivosti, barevnosti a světlostálosti.

5.        Cena by měla být vztažena k přesně popsanému výrobku. Pouze odborně a správně zabudovaná okna dobře těsní a poskytují požadovanou tepelnou i zvukovou izolaci.

ROZDÍLY MEZI PLASTOVÝMI A DŘEVĚNÝMI OKNY

V každé oblasti lidské činnosti se najdou výrobky kvalitní i nekvalitní. Není tomu jinak ani u oken - kvalitní okna nejsou zdaleka všechna v současnu nabízená okna na trhu. Proto pokud bude hovořeno o dřevěných oknech, budou na mysli okna lepená, tzv. eurookna, a zhotovená podle předpisů platných v EU. Stejně tak u plastových oken bude uvažována výhradně špičková kvalita. V případě plastu je další možností využití vícekomorové struktury materiálu k tomu, aby se provětrávalo rámem - vzduch proniká labyrintem komor uvnitř profilu. Výsledný větrací systém má minimální ztráty tepla a poskytuje akustickou pohodu. Častá námitka, která se v poslední době objevovala, že plastová okna jsou zase až příliš těsná, tedy odpadá. Kdo s ní argumentuje, neuvědomuje si, nebo možná neví, jak široké možnosti a jakou flexibilitu okna z plastových profilů poskytují. Na druhé straně, i když je PVC tvrdší a pevnější než dřevo, může se při neobratné manipulaci ostrým předmětem poškodit. I v tom případě je oprava samozřejmě možná.  

Pořizovací cena

Dnes jsou výrobky, pokud jde o okna a dveře, asi v následující cenové úrovni. Hliník je nejdražší, o cca 30-40 % levnější bude kvalitní dřevěné okno a o dalších cca 20 % levnější pak kvalitní okno plastové. Nízká cena je velkou výhodou plastových oken a mnohdy bývá rozhodujícím faktorem pro volbu tohoto materiálu. 

Plastová okna a dveře díky svým vlastnostem potvrzují, že prospěšnost je důvodem ke změně starých zvyklostí. Důkazem je jejich stále rostoucí objem výroby a úspěšnost i na velmi náročných trzích. Při objektivním shrnutí všech vlastností lze říci, že plastová okna jsou stejně vhodná jako dřevěná. O tom, který materiál vhodně použít pro daný typ oken, rozhoduje především převládající hledisko a cena. Na základě laboratorních výsledků lze říci, že z fyzikálního hlediska se materiálové varianty jen velmi málo liší v hodnotách technických parametrů. Z architektonického hlediska je rozhodující charakter stavby, její stáří a sloh. S ohledem na tyto faktory by se u starých a stylově zajímavých staveb mělo používat spíše dřevo, kdežto u staveb moderních a nedávno postavených raději plast. Z hlediska údržby a ceny vedou okna plastová, z hlediska stability při změnách klimatických podmínek jsou výhodnější okna dřevěná.

                                                                                                                          Autor: Renáta Jiráková google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP