Plastové bazény - jaké jsou?

Čas od čas se zpochybňuje vhodnost použití polypropylenových bazénů. Jako zpracovatel tohoto materiálu považujeme za nutné uvést některé zveřejněné informace na pravou míru. Jako zpracovatel tohoto materiálu považujeme za nutné uvést některé zveřejněné informace na pravou míru. Polypropylen je plast používaný od padesátých let minulého století. Postupným vývojem (modifi kací etylenem) bylo dosaženo materiálu s velmi dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi až do teploty –25 °C. Tyto vlastnosti, měřené předními evropskými zkušebnami, mohou výrobci dokladovat a dokazují, že polypropylen kopolymer není křehký a při nízkých teplotách dosahuje dokonce lepších vlastností než některé typy laminátů.

Odolnosti proti povětrnostním podmínkám lze dosáhnout u polypropylenu kopolymeru vhodnými stabilizačními systémy a z měření urychleného stárnutí vyplývá, že je dobrá, což je možné vidět např. na některých typech nárazníků u starších aut.

Barevné stálosti je dosahováno pomocí velmi kvalitních barvicích pigmentů probarvováním celé desky. Vývoj barevné stálosti bazénu je kromě kvality použitého materiálu závislý na dávkování používané bazénové chemie, která při neúměrném používání nejdříve ovlivní lesk a vzhled bazénu a následně dobu životnosti bazénu.

Každý zákazník, který uvažuje o pořízení bazénu srovnává hlavně jeho vzhled, cenu a životnost.

Pro objektivní porovnání životnosti bazénů z polypropylenu kopolymeru a z PVC měkčené fólie je potřeba vědět, že životnost měkčené PVC fólie je ovlivněna použitím ftalátových změkčovadel, která postupem času přecházejí z fólie do vody, což výrazně snižuje fyzikálně mechanické vlastnosti fólie, především elasticitu. Existují i jiné mnohem dražší typy fólií, které jsou vyráběné za použití termoplastických změkčovadel a mají ve své struktuře textilní mřížku, ale ani u těchto fólií nedává žádný seriózní výrobce dlouholeté záruky pro aplikace na bazény.

Statistiky uvádějí, že v loňském roce bylo na českém trhu instalováno okolo 4000 bazénů. Toto číslo bude ve skutečnosti nejspíš ještě vyšší. To, že vysoké procento z něj tvoří prodej právě plastových bazénů není jen důsledek nižší ceny, ale hlavně spokojenosti našich zákazníků. Naše bazény se prodávají už deset let a to je, myslím, dostatečně dlouhá doba k prověření jejich vlastností. V závěru bych chtěl uvést ještě několik pravdivých informací o polypropylenových bazénech. Jsou totiž plnohodnotnou alternativou po stránce estetické a technické. Zpracovávaný materiál pochází od českých a německých výrobců s dlouholetými zkušenostmi ve výrobě a použití plastů. Jeho vlastnosti potřebné pro výrobu a životnost bazénů jako stálobarevnost, odolnost proti UV záření či mechanická pevnost, jsou ověřeny zkušenostmi a certifi kačními úřady České republiky a podloženy vydanými atesty. Výrobu bazénů zabezpečují pracovníci s kvalifi kací pro sváření plastů, moderní technologie zaručují pevnost svárů i jejich dobrý a estetický vzhled. Bazény jsou kompletovány jak po stránce technologické, tak po stránce stavební včetně montáže veškerého dostupného příslušenství a konečných úprav.

Tedy laici i odborníci, nenechte se zmást informacemi okolo sebe a šťastnou ruku při výběru bazénu Vám za výrobce a zpracovatele polypropylenových desek přeje fi rma A&M Borovnička, jejichž bazény fungují více jak deset let.

MK

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP