Plísně v bytech

Pokud se nám v bytě objeví plísně, musíme nejdříve určit příčiny jejich vzniku. Na povrchu vnitřních stěn se plísně zpočátku projevují jako ztmavlá a zavlhlá místa, která později až zčernají. Plísně se většinou objevují v místnostech orientovaných na severozápad nebo jihozápad. Mohou být i v místnostech uvnitř dispozice bytu nebo domu (např. koupelny apod.), v málo vytápěných místnostech nebo podkroví. Plísně nacházíme i v místech tzv. tepelných mostů (místech špatně izolovaných - např. spáry mezi oknem a zdí, hrana mezi stropem a obvodovou stěnou, kouty místností aj.).

Hlavní příčinou je vlhnutí stěn (například zatékáním střechou, v novostavbách vlhké omítky a podlahové betony aj.), ale většinou je to kombinace více vlivů. Významný je způsob užívání jednotlivých místností v bytě nebo domě. Největším zdrojem vlhkosti je sám člověk a jeho činnost (člověk vytvoří za hodinu běžnou činností průměrně 150g vodní páry, v koupelně při sprchování až 2600g, při vaření 1200g, sušením prádla v bytě 200g, žehlením prádla 200g; pokojové květiny v květináči za hodinu vytvoří až 20g vodní páry). Odstranění této vlhkosti z místností zajistí pouze dostatečné větrání. Místnosti, kde problémy zjišťujeme, nebývají v zimním období vhodně vytápěny a větrány. Nebývá zajištěna dostatečná výměna vzduchu, daná hygienickými požadavky. Je třeba zajistit, aby se všechen vzduch v místnosti větráním vyměnil v průběhu nejvýše dvou hodin, to je dvanáctkrát za den! Větrání je tím důležitější, čím kvalitnější jsou v místnosti okna. Plastová okna nebo dřevěná EURO okna sama o sobě za vznik plísní nemohou, důležitý je způsob používání. Tato okna jsou vyrobena s kvalitním a účinným těsněním a pokud se nevětrá, neumožňují přirozenou infiltaci (pohyb vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím při zavřeném okně sparami mezi okenními křídly a okenním rámem). Běžná starší dřevěná okna toto umožňují vlastní netěsností do doby, něž je utěsníme kovotěsem nebo obdobným těsněním. Co se stane v dokonale utěsněné, zateplené a nevětrané místnosti nám za příklad slouží běžná chladnička - téměř v každé domácnosti se stane, že v ní některá potravina zplesniví (spory plísní jsou přítomny v každém prostředí - klíčí, rostou a rozmnožují se vždy když k tomu naleznou vhodné podmínky).
U novostaveb v prvních letech užívání objektu (když stavba celkově vysychá) dochází ke spojení běžné vlhkosti z provozu bytu (dýchání lidí a květin, vaření, sprchování apod.) s vlhkostí zabudovanou do stavby ve stavebních materiálech (betony, omítky, malby aj.). Čím je vnitřní vzduch teplejší, tím větší množství vodních par může obsahovat (schopnost vzduchu pohlcovat vodní páru se zvyšuje s jeho teplotou), ale nic není nekonečné a při překročení hranice rosného bodu (teploty, kdy už vzduch další vodní páru nepřijímá) dochází ke srážení vodní páry na vodu na chladných površích (rosení okenních skel apod.).
U stávajících objektů při výměně oken za nová nebo při dodatečném venkovním zateplení obvodových stěn může opět dojít k objevení plísní uvnitř místností. Ještě před provedením těchto úprav je vhodné využít rady odborníka (autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb), který navrhne řešení osazení oken do stávajících zdí, navrhne způsob těsnění okenních spár a výpočtem navrhne druh tepelné vnější izolace obvodových stěn. U dodatečné vnější izolace obvodových stěn je nutné posoudit propustnost izolace na vodní páru v návaznosti na druh zdiva, aby nedošlo k zamezení „dýchání“ stěn, k zadržování vlhkosti uvnitř zdiva a tím vzniku plísní.
Proti vzniku plísní je nejvhodnější pouštět v zimě do místnosti krátkodobě suchý mrazivý vzduch, který má schopnost vázat velké množství vnitřní vlhkosti. Teplota vnitřního vzduchu v běžných obytných místnostech by měla být nejméně 20 °C, relativní vlhkost vzduchu v místnosti v zimním období by měla být 20 - 40% a v letním období 40 - 60%. Větrání okny v topné sezóně je třeba provádět krátkodobým úplným otevřením okna na několik minut. Když větrání v místnosti zajišťujeme pouze pootevřeným oknem vodorovnou škvírou šířky do 10 cm, je o vznik plísní postaráno. Při větrání je důležitá rychlost proudění vzduchu, velmi nepříznivě člověk pociťuje proud chladného vzduchu na některou část těla (například pronikání studeného vzduchu pod balkónovými dveřmi je zdrojem chladu na nohy). Zabráníme-li proudění vzduchu kolem obvodových stěn (nábytek těsně přiléhá ke stěně bez vzduchové mezery), může dojít k poklesu povrchové teploty stěny až na teplotu rosného bodu a následnému růstu plísní.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP