Povrchová úprava nábytku

Při zařizování našeho bytu, domu nebo kanceláře si vybíráme nábytek nejen podle jeho funkčnosti a tvarů, ale i podle jeho barvy, stupně lesku, hladkosti a slití povrchu, tedy podle povrchové úpravy.

Říká se, že povrchová úprava je kabát, který výrobek prodává, chrání, také prodlužuje jeho životnost, zvýrazňuje a dokresluje přirozenou krásu materiálu na bázi dřeva, zlepšuje také ekologické, hygienické a užitné vlastnosti výrobku, případně potlačuje barevné rozdíly povrchu a zvýrazňuje tvar produktu.
Povrchovou úpravu definujeme jako dokončení povrchu nábytku a jeho částí nátěrovou hmotou, fólií nebo jiné zušlechtění povrchu výrobku, je to tedy polymerní matrice, přes kterou se uskutečňuje hlavní interakce mezi podkladem a ovzduším s výrazným vlivem na celkovou kvalitu i vlastnosti výrobku.
Kvalitní povrchová úprava také zabraňuje nebo výrazně omezuje vytékání pryskyřic z materiálů na bázi dřeva a potlačuje uvolňování emisí VOC (Voltaire Organic Compounds – těkavé organické sloučeniny), zejména aldehydů a terpenů emitovaných z materiálů. V tomto případě mluvíme o tzv. zábranném efektu povrchových úprav.
Povrchová úprava představuje u předmětů vyrobených ze dřeva jedno z nejvíce náchylných míst k poškození, a tím ke znehodnocení celého předmětu.

Povrchovou úpravu členíme podle různých kriterií, a to:

podle použitých dokončovacích materiálů:
 bez použití nátěrových hmot, oplášťování laminováním, termokašírováním
 dokončování povrchů nátěrovými hmotami

podle potlačení či zvýraznění kresby dřeva:
 transparentní povrchovou úpravu s nezakrytou a nepotlačenou texturou povrchu s použitím nátěrové hmoty bez barevného odstínu.
 pigmentovou povrchovou úpravu se zakrytým vzhledem podkladu a zcela změněným barevným odstínem povrchu
 lazurovací povrchovou úpravu s mírným potlačením kresby dřeva. Podle obsahu pojiva v nátěrové hmotě rozeznáváme tenkovrstvou lazuru s obsahem pojiva do 20 % a tlustovrstvou lazuru nad 20 %.


podle přiznaných pórů:
 povrchová úprava s uzavřenými póry
 povrchová úprava s polouzavřenými póry
 povrchová úprava s otevřenými póry

podle stupně lesku:
 povrchovou úpravu matnou
 povrchovou úpravu hedvábně matnou
 povrchovou úpravu polomatnou
 povrchovou úpravu pololesklou
 povrchovou úpravu lesklou
  povrchovou úpravu s vysokým leskem

podle použité nátěrové hmoty: nitrocelulózové, olejové, voskové, kyselinotvrditelné, polyuretanové, polyesterové, vodou ředitelné akrylátové, akrylátové nátěrové hmoty rozpouštědlové, vysokosušinové nátěrové hmoty a nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením


Funkce povrchové úpravy

Hlavní funkcí povrchové úpravy je zvýšit užitnou hodnotu dokončovaného předmětu, estetické a ekologické vlastnosti dokončovaných povrchů materiálů na bázi dřeva, potlačit barevné rozdíly dřevěných podkladů a zajistit svým zábranným efektem zdravotní nezávadnost výrobků.
Architekt i budoucí uživatelé by měli při volbě a pořízení nábytku zvažovat nejen materiál, z kterého je nábytek výroben, ale i budoucí předpokládané užití výrobku a specifika předpokládaného uživatele.
Každý kus nábytku umístěný do veřejného interiéru i do bytu nebo domu by měl být opatřen povrchovou úpravou a současně povrchová úprava by měla splňovat požadavky na vzhledové a fyzikálně-mechanické vlastnosti povrchových úprav i na odolnosti vůči působení studených kapalin a různých chemikálií na povrch dřevěného nábytku. Na jednotlivé plochy nábytku jsou kladeny různé požadavky v závislosti na jejich viditelnosti, používání nebo namáhání a jsou uvedeny v normách ČSN 910272 a ČSN 910102. Požadavky na odolnost nábytku se liší u nábytku bytového, kancelářského, školního, restauračního a hotelového, dílenského či zahradního.

V současné době nejsou zanedbatelné ani požadavky na ekologické vlastnosti povrchových úprav, potažmo předepsané a naměřené hodnoty emisí VOC v pobytových místnostech.
V České republice a v EU jsou předepsané pro pobytové místnosti přípustné hodnoty emisí VOC. Tyto jsou uvedené ve vyhlášce MZČR č. 6/2003 dle §108, která řeší hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností, prostorů pro výchovu a vzdělávání, vysokých škol, nemocnic, hotelů. Každý výrobce musí při výrobě nábytku respektovat tyto požadavky. Musí zajistit, aby emise VOC emitované nábytkem umístěným v místnosti nepřekročly emisní limity.

Povrchové úpravy nesmí obsahovat akrylamidy, kadmium, chrom, sloučeniny chromu, sloučeniny cínu a 1, 4 dichlorbenzen. 

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že i povrchová úprava je důležitým aspektem při výběru nábytku a při posuzování jeho kvality. Může podstatným způsobem ovlivnit úroveň jeho vzhledu i životnost a dokonce, což může být u nábytku neznámého původu až alarmující, zdraví jeho uživatelů. Rozhodně i zde se vyplatí vsadit na českou kvalitu.

 

Autor:  Doc. Ing. TESAŘOVÁ DANIELA Ph.D.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
Lesnická a dřevařská fakulta,
Ústav nábytku, designu a bydlení

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP