PRIMA a.s., Hradec Králové úspěšný regionální developer bytových domů

PRIMA a.s., Hradec Králové je developerská firma orientovaná na výstavbu bytových domů, která v září 2004 oslavila desetileté jubileum od svého vzniku. Za tuto dobu postavila a prodala přes 350 bytových i nebytových jednotek, je typickým regionálním developerem, který své originální projekty realizoval na domácím hřišti v Hradci Králové a v krkonošském rekreačním středisku Harrachov.

Zakladatelé firmy působili dlouhá léta v projektových a stavebních firmách a včas rozpoznali, že si rozvíjející realitní trh říká o specializovanou službu, spočívající v komplexním zabezpečení výstavby zahrnující stanovení podnikatelského záměru, nákup pozemku, zabezpečení originální kvalitní architektury včetně projektové dokumentace, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení, vlastní výstavby objektů a rozprodej vznikajících jednotek v těchto objektech. S touto výrobně organizátorskou linií je třeba skloubit financování a marketing.

Především marketing je u regionálních developerů alfou a omegou jejich dlouhodobého přežití. Regionální trhy mají svá specifika, málokdy jejich vývoj koresponduje s „pražskou lokomotivou“. PRIMĚ a.s., HK se podařilo rozpoznat rozvojový potenciál Harrachova, kde se vynořila koupěschopná poptávka daná zejména touhou obyvatel velkých měst vlastnit nemovitost v místě s překrásnou přírodou, dobrou dostupností a fungujícími službami. (Většina kupujících pocházela z Prahy).

Za 10 let vzniklo v Harrachově více než 500 nových bytů (1/4 z nich vytvořila firma PRIMA a.s., HK), které našly své nové majitele. Městečko se změnilo k nepoznání, multiplikační efekt našel svůj výraz ve vybudování nových lyžařských vleků, běžeckých stop, v opravách mostů a komunikací, rozšíření ubytovacích kapacit nabalilo stravovací služby. Současnost však díky překotnému vývoji pro developery představuje pobyt v minovém poli, neboť aktuální nabídka začala převyšovat koupěschopnou poptávku a místní občanské sdružení s negativním postojem k další výstavbě může kterýkoliv projekt na léta zmrazit. PRIMA a.s., HK po doprodeji bytů z posledního projektu bytového domu s 20 byty v brzké době s aktivitami v této lokalitě nepočítá.

V Hradci Králové si PRIMA a.s., HK našla svoji parketu projekty situovanými do nejatraktivnějších lokalit. Originální architektura a vysoký standard použitých materiálů a zařizovacích předmětů a vysoká kvalita stavebních prací oslovila koupěschopnou poptávku aktivnějších vrstev místních obyvatel realizujících přesun z panelákových sídlišť. Teprve v posledních letech, zejména v důsledku zlevnění hypoték, se objevují i kupci z řad mladých manželů, kdy dochází k přesunům na úkor nájemních bytů, ojediněle bývá byt od PRIMY a.s., HK bytem startovním.

U projektů v Hradci Králové umožňuje PRIMA a.s., HK klientům rozsáhlé změny, mohou při zachování nosných zdí měnit dispozici vznikajících bytů, navýšit standard dlažeb, obkladů i všech zařizovacích předmětů. V bytovém objektu tak leckdy dojde k více než tisíci změnám oproti původní projektové dokumentaci. To vše klade nesmírné nároky na organizaci, ale tato filozofie je klienty oceňována. Je zřejmé, že tento postup je realizovatelný pouze u menších projektů, proto bytové objekty od PRIMY a.s., HK obsahují maximálně 20 bytů. Poslední dokončený projekt - obytný soubor Turinského, Foersterova a Veverkova ulice v Hradci Králové získal prestižní ocenění “stavba roku 2004“ v soutěži vyhlášené hejtmanem Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.

V současné době je PRIMA a.s., HK v koncovce výstavby bytového objektu se 7 byty v širším centru města (Bezručova ulice), poslední byt byl prodán v čase dokončení hrubé stavby. Zároveň demolicí původního objektu prodejny potravin v ulici Hlavní zahájila výstavbu dalšího bytového domu se 7 byty. Tato lokalita sousedí s tzv. „jižními svahy“, jde o velmi ceněné území na kontaktu Novohradeckých lesů. U dalšího 15bytového domu probíhá územní řízení.

Svými posledními projekty se PRIMA a.s., HK posunula do sféry, kde největším konkurentem je svobodná vůle klienta s eventualitou volby výstavby samostatného rodinného domu. Kvalita nabízené služby tak prochází tvrdou prověrkou trhu, což je zároveň motivací pro další vylepšování nabízeného produktu. Přirozená touha po nejlepším bydlení nachází bod kontaktu s touhou developerů realizovat objekty umožňující co nejlepší bydlení a v týmu PRIMY a.s., HK panuje pevné přesvědčení, že bude ve svých projektech dosahovat tohoto bodu kontaktu i v budoucnosti.

Zemědělská 898
Hradec Králové
Tel.: 495 544 620
www.primaas.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP