Rekonstrukce rodinného domu

Výchozí podmínky: Před dvěma lety jsem byl požádán o projekt na rekonstrukci rodinného domu v obci Šedivec. Investor je mladá rodina tehdy se dvěma dětmi a velmi omezeným rozpočtem.

Původní objekt byla klasická východočeská chalupa obdélníkového půdorysu s obytnou roubenou částí a původně kamennými chlévy. Dům prodělal několik rekonstrukcí. Chlévy byly přestavěny pro obývání. Dominantní část nově vzniklého půdorysu tvořila chodba se schodištěm plnící funkci zádveří a zároveň propojující malou obytnou místnost v přízemí s malým pokojem v patře. Zobytněním podkroví došlo k zvýšení podezdívky střechy a změny jejího úhlu. Do silnice byl pak vestavěn vikýř. K domu byla přistavěna garáž. Původní roubená část domu přestala být užívána k bydlení. Změna vlhkostního režimu způsobila, že dřevěná konstrukce začala brát za své.

Vlastní návrh:
Přestože mám velmi rád lidovou architekturu a jsem zastáncem přístupu „zachránit, co se dá“, rozhodli jsme se s klientem pro radikální řez. Z roubené části nebylo co zachraňovat a náklady na zděnou stavbu by mnohonásobně převýšily rozpočet klienta. Při rozvaze o užívání domu a zahrady bylo jasné, že odstraněním roubené stavby získáme cennou jižní pobytovou zahradu, která dříve chyběla a děti si hrály na pruhu trávy mezi domem a silnicí.
Díky rozumnému územnímu plánu zde nebyl požadavek na sedlovou střechu a obytné podkroví, jak prosazují mnohé obce. Důvodem prý je, aby se neničil „ráz české vesnice“. Nikdy jsem nevěděl, zda se má navazovat na ty dvě – tři chaloupky z předminulého století nebo na 90 % zástavby baráků ze sedmdesátých let, které jsou hmotově a urbanisticky tak nastaveny, že jsou v přímém rozporu s tím, jak byly naše vesnice utvářeny. Výsledek je všude kolem nás vidět. Staví se domy urbanisticky a hmotově jako v letech sedmdesátých a formálně mají charakter lidové architektury z Tyrol nebo Bavorska.
Navíc podkroví není vhodné pro obytnou místnost. Je to především proto, že náklady na stejnou obytnou plochu podkroví jsou o třetinu vyšší než na srovnatelnou plochu s rovným podhledem. Takto vytvořený dražší prostor se mnohem hůře zabydluje a technicky velmi komplikovaně prosvětluje. To je samozřejmě věc, kterou naši předci velmi dobře věděli. Podkroví sloužilo pro uskladnění sena, a bylo-li nutné od začátku stavět do patra, střechu nasazovali až na druhé podlaží. Kdyby naši předci měli materiály, které máme dostupné dnes, jistě by je použili a naše vesnice by mohly vypadat jako v třeba v Egyptě, kde prší velmi málo a tak mají střechy rovné. (Zdá se mi nemorální požadavek od obcí na sedlovou střechu. Jakým právem může obec někoho nutit investovat mnohem více peněz, než je nutné, bez jakýchkoliv fundovaných argumentů?) Na dům jsme tedy nasadili pultovou střechu se spádem 5 %. To nám umožnilo využít celou plochu půdorysu o rozměrech 9 x 9 metrů (u sedlové střechy bychom využili pouze 2/3 plochy patra). Do fasády jsme umístili nová okna s co největším využitím původních otvorů. Pro vstup do domu jsme použili již dříve zbudované zádveří, ze kterého se vstupuje do prostoru původně nehostinné chodby. O ni jsme vybouráním příčky zvětšili hlavní obytnou místnost, jejíž součástí je kuchyně, nika pro praní a žehlení a centrálně umístěný krb. Na niku pro praní navazuje původní koupelna. Tato místnost se volně přelévá po schodech o patro výš, kde je intimnější část „obýváku“ s gaučem a televizí. Na tu navazují dva pokoje a ložnice.

Technické řešení:
Stál jsem před čtyřmi hlavními problémy. Jak vytvořit fasádu, z čeho vytvořit nástavbu, jakou použít střešní krytinu a jak dům vytápět. Při propočtech mi jako nejlevnější přišla varianta, při které se na fasádu nainstalují latě, mezi ně se vloží tepelná izolace a pobije palubkami. Množství tepelné izolace jsem optimalizoval na návratnost tři roky při topení uhlím. Výsledná tloušťka je 16 cm minerální vaty na zděných stěnách, 20 cm na nástavbě a 28 cm ve stropě.
Nástavbu jsme postavili jako sloupkovou konstrukci z fošen o rozměru 16 x 4 cm systémem two-by four. Byly pro to dva hlavní důvody. V první řadě to byla rychlost montáže, která trvala pět pracovních dnů. Nebylo by vhodné nechávat spodní stavbu s finálními omítkami delší dobu vystavenou dešťům. Za druhé je při použití této konstrukce dřevo dobře využito a je jej tedy potřeba méně a na druhé straně vytváří prostor pro instalaci tepelné izolace. Konstrukce střechy je z fošen 4 x 24 cm. Středem střechy prochází lepený vazník, aby případná nosná zeď nebránila možné budoucí rekonstrukci.
Jako střešní krytina je použita kaučuková membrána. Její nesporná výhoda je v tom, že ji je možné položit v jednom kuse bez spojů. Je tedy velmi malá pravděpodobnost zatékání. Místo klasického kotvení krytiny ke střeše jsme ji zatížili zeminou a střecha se postupně zatravňuje mechy a rozchodníky. Myslím, že toto technické řešení je vstřícný krok k životnímu prostředí, který nestojí ani korunu navíc.
Asi největším problémem nově stavěných domů je způsob jejich větrání. Dokonalá eurookna dokonale těsní a pro zajištění alespoň trochu hygienické výměny vzduchu by je bylo potřeba každé čtyři hodiny na deset minut otevřít. To nelze zajistit minimálně v noci. Proto jsme nechali vyprojektovat teplovzdušné topení s větráním.
Vytápění domu je řešeno krbovými kamny. Teplý vzduch je sbírán nad kamny, jde přes směšovací klapku, kde se promíchává s čerstvým vzduchem zvenčí a přes filtr a ventilátor prochází do pokojů. Odvod vzduchu je řešen přes koupelnu a WC.

Rekonstrukce byla prováděna výhradně svépomocí, trvala jeden rok a cena nákladů byla 500 000,- Kč.

Autor je v současné době odborným asistentem ateliéru architektury na VŠUP u prof.akad. arch. P. Keila, a zároveň samostatný architekt. www.zamazal.euweb.cz

Patrik Zamazal 603 163 702
patrikzamazal@post.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP