Sendvičové dřevostavby

Když se řekne dřevostavba, většinou se každému vybaví představa srubu umístěného v malebné krajině, kam se jezdí odpočinout si od tíhy civilizace. Sruby, klasické roubenky, nebo hrázděné stavby se budují z předem opracovaných dřevěných profilů, celá stavba spočívá na umu tesařů.

 

 

Sendvičové (panelové, skeletové) dřevostavby se vzhledově nijak neliší od klasických zděných domů, ale jejich základním konstrukčním materiálem je dřevo. Jsou hojně rozšířeny v Rakousku, Švýcarsku, Německu a v severských zemích, tedy v oblastech s mnohem tvrdšími klimatickými podmínkami než u nás a s výrazným vztahem tamních obyvatel k přírodě a okolnímu prostředí.

Dřevostavby mají mnoho výhod:

1) výborné tepelně izolační vlastnosti domu

Svými technickými parametry (součinitel prostupu tepla) se řadí do kategorie nízkoenergetických domů, proto spotřebují méně energie na vytápění. Platí zde to, co při oblékání, že více vrstev lépe izoluje a tudíž více hřeje.

2) neprůzvučnost stěn

Dobře izolují od hluku zvenku a sousedům venku nedají šanci poslouchat, o čem doma hovoříte.

3) rychlá výstavba

Jednotlivé části domu jsou předvyrobeny v halách dodavatele, jsou zde osazena okna a dveře, rovněž vnější zateplení a základní omítka je nanesena ve výrobě. Hrubá stavba trvá do 3 dnů, celý dům je kompletně hotový do 3 – 4 měsíců.

4) plynulá výstavba i v zimním období

Montované dřevostavby se mohou stavět celoročně. Už po dokončení hrubé stavby lze dům vytápět a pokračovat v dalších řemeslných pracích.

 

5) zdravotní nezávadnost

Používají se pouze zdravotně nezávadné materiály, společnosti, které vyrábějí dřevostavby, musí mít celý proces výroby certifikován a musí odpovídat českým a evropským normám.

6) dlouhá životnost

Novodobé výzkumy v mnoha evropských zemích, kde jsou moderní dřevěné stavby standardem již po několik desetiletí opět potvrzují, že stavby s dřevěnou konstrukcí mají vysokou životnost.

7) příjemné vnitřní klima

Používané materiály, jako dřevo a sádrokarton, regulují relativní vlhkost v místnostech. Jsou schopny ji odebírat, uchovávat ji a při suchém klimatu zase uvolňovat. Tyto vlastnosti napomáhají k udržení vyrovnaného klima v domě, nevznikají tak plísně a dům je vhodný i pro alergiky.

8) více vnitřního postoru
Obvodové stěny mají menší tloušťku než klasické zdi, proto je vnitřní prostor větší.

9) protipožární ochrana

Povrchové i výplňové materiály konstrukcí dřevostaveb jsou z nehořlavého materiálu, konstrukce musí splňovat evropsky nadprůměrně přísné české požární normy. K prohoření konstrukcí by bylo zapotřebí působení požáru tak rozvinutého, který by rovněž v případě zděné stavby znehodnotil její nosné konstrukce (teplotou, dehtem).

10) ochrana před kriminalitou
Pokud jde o bezpečnost proti vloupání, není konstrukce dřevostavby snadněji překonatelná než konstrukce třeba z plynosilikátu.

I v tomto případě je posuzováno nejslabší místo, což jsou vždy okna nebo dveře. Podstatou sendvičové dřevostavby je skeletová konstrukce z dřevěných trámků, vyplněná tepelnou a akustickou izolací (minerální izolace, kamenná vlna, polystyren) opláštěná stavebními deskami na bázi dřeva (např: OSB, DTD). Příklad konstrukčního řešení obvodové stěny a použité materiály ukazuje schéma.

Schéma certifikovaného systému THERMO-PROTECT CLASSIC HAAS FERTIGBAU THERMO-PROTECT SYSTEM HAAS FERTIGBAU umožňuje volbu tloušťky vnější stěny od cca 223 mm (THERMO- -PROTECT CLASSIC U=0,20 W/m2K) do cca 343 mm (THERMO-PROTECT PREMIUM U=0,14 W/m2K).

 

1. Kompletace z velkoplošných dílců
Ve výrobních provozech se zhotoví jednotlivé stavební dílce, tvořící zpravidla celou stěnu. Každý jednotlivý dílec je vyroben podle vlastní dokumentace.

Hlavním konstrukčním materiálem jsou dřevěné hoblované hranoly, vysušené na potřebné parametry. Dílce se dovezou na místo stavby, pomocí jeřábu se umístí a hrubá stavba domu se během několika dnů dokončí. Technicky a konstrukčně je to nejnáročnější, ale zároveň nejdokonalejší metoda.

2. Sendvičová konstrukce montovaná na stavbě
Konstrukční systém se příliš neliší od předchozí metody. Hlavním rozdílem je, že na stavbu se nepřivážejí hotové stavební dílce, ale konstrukce stěn se kompletuje až na staveništi. Tuto metodou nejčastěji používají stavební firmy, které nemají vlastní výrobní ani projekční zázemí. Staví se často dle projektů od nezávislých projektantů.

Z historického hlediska se dřevo řadí k nejstarším stavebním materiálům a bezesporu zůstane pro své vynikající vlastnosti i jedním z nejperspektivnějších materiálů budoucnosti – je ekologické, recyklovatelné, obnovitelné a navíc zcela přirozené. Zkušenosti zejména z Rakouska a Německa (zůstaneme-li v prostředí, které nám je klimatickými podmínkami a tradičními dispozicemi domu nejblíže) ukazují, že zájem o použití dřeva v dnešní době opět roste.

Montované stavby na bázi dřeva jsou vyhledávány právě pro své nezaměnitelné vlastnosti a nepřehlédnutelné výhody. Další předností dřeva je jeho snadná opracovatelnost, pevnost, lehkost a nenáročné spojování jednotlivých konstrukčních dílců, což umožňuje nepřebernou tvarovou variabilitu staveb.

Na našem trhu je mnoho společností vyrábějících dřevostavby, jejichž odborníci zájemcům rádi odpoví na všechny otázky v souvislosti s jejich individuálními požadavky a přáními, nabídnou jim vzorové domy či přípravu individuálního projektu.

RED

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP