Srub podle světových standardů

O srubových stavbách se píše stále častěji, ale přesto je nemálo těch, kteří při zmínce o bydelní ve srubu začnou klást otázky typu: A není tam zima? Není to jen pro zálesáky? Nesežerou to brouci? Neshoří to? A mnoho dalších otázek, ukazujících obavy z tohoto typu bydlení.

Srub lze postavit mnoha různými způsoby od toho "zálesáckého", který je utěsněn hlínou a mechem a který samozřejmě nesplňuje podmínky pro současné bydlení až po moderní profesionální stavby, které splňují i ty nejnáročnější požadavky na komfort obyvatelů a které splňují veškeré normy související s obytnými stavbami. Kvalita srubové stavby je v neposlední řadě závislá na přísném dodržování technologických postupů.  

Mezinárodní asociace stavitelů srubů (International Log Builders' Association - ILBA),  která vznikla již v roce 1974, si vzala za úkol právě podporu a rozvoj řemeslné výroby srubů. Tato organizace zpracovala soubor standardů, jejichž dodržování je z hlediska kvality výsledné srubové stavby klíčové. Poslední aktualizace těchto standardů proběhla v roce 2000. Tento materiál, který se v originále jmenuje „2000 LOG BUILDING STANDARDS“, je volně k dispozici na www stránkách asociace a to dokonce i v českém překladu na adrese: http://www.logassociation.org/resources/doporuceni.pdf Příručka, do češtiny přeložena jako „Soubor doporučení pro výrobu řemeslných srubových staveb“,  je přehledně rozdělena do 10 kapitol podle jednotlivých technologických částí stavby a kromě samotných standardů přináší i vysvětlující komentáře k jednotlivým bodům. 

Největší část je samozřejmě věnována samotným srubovým stěnám. Dozvíme se zde mnoho zajímavých věcí nejen o způsobu stavění, ale i o potřebných vlastnostech samotných dřevěných klád. Věděli jste například, že „vědecké studie prokázaly, že klády s levostrannou točivostí vykazují větší borcení (zkroucení) při svém vysychání než pravostranně točivé“? „Toto je důvod, proč jsou kladeny větší restrikce pro levostranně točivé klády“. Tyto se například nesmí používat v horní části stěn, ale pouze v dolní, kde jsou dostatečně zatíženy ostatními kládami a nehrozí tak jejich zkroucení.

Dozvíme se také, s jakou dilatací (sesednutí stavby v důsledku vysoušení) je nutno počítat: “Minimální dilatační přídavek na sesychání a sedání činí u mokrých klád 6 % (6 cm na jeden metr aktivní výšky srubové stěny)“. To je při běžné výšce jednoho podlaží 2,5 – 2,7 m celých 15 – 16 cm!  V příručce najdeme i technická řešení, jak tuto dilataci konstrukčně zvládnout, aby nedocházelo k problémům především v oblastech oken, dveří, vnitřních příček a dalších prvků, které musí být vůči srubovým stěnám „pohyblivé“.  

Už při projektování srubové stavby je například potřeba vědět, jak daleko od sebe mohou být rohové spoje při určitém průměru klád: „Při použití stěnových klád o minimálním průměru větším než 30,5 cm nesmí vzdálenost mezi křížícími se rohovými spoji přesáhnout 9,75 m. Vzdálenosti mezi rohovými spoji je možno v obou případech zvýšit vyztužením stěny pomocí ocelových nebo dřevěných kolíků, svorníků nebo šroubů“, jak daleko mohou být okenní otvory od rohového spoje a plno dalších užitečných informací, které ukazují, že ke správnému naprojektování srubové stavby je potřeba skutečného odborníka, který ví, jaká pravidla je při navrhování srubových staveb nutno dodržovat a že přísné dodržování technologické disciplíny je při stavbě srubu alfou a omegou kvalitního výsledku.

Jen tak lze dosáhnout toho, že srubová stavba bude i po letech dobře sloužit svým obyvatelům a ti za to budou odměněni výjimečnou atmosférou, kterou umí udělat jenom pravá srubová stavba z kulatiny. 

                                                            MVDr. Petr Patka, GARANTEA s.r.o.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP