Srubové stavby

O SRUBOVÝCH STAVBÁCH Již po staletí se pyšní srubové stavby svou skromnou majestátností. Vždy byly tyto stavby realizovány s maximální precizností, za účelem dlouholeté životnosti (až 300 let). Umění srubařských mistrů bylo předáváno z pokolení na pokolení a díky zakořeněnému vztahu lidstva k přírodním materiálům se tento mistrovský um zachoval dodnes.

Základem všeho bylo spolehnout se na fyzikální vlastnosti stavebního materiálu. Dřevo, ve své základní podobě, působí jako přírodní klimatizace udržující relativní vlhkost vzduchu na ideálních životních podmínkách (50-60%). Kromě perfektních tepelně-izolačních vlastností dřevo odbourává pachy, částečně pohlcuje prach a neutralizuje vliv geopatogenních zón. Díky těmto skutečnostem můžeme i v dnešní době realizovat tyto rodinné srubové domy splňující ty nejpřísnější normy v oboru stavitelství.

O FIRMĚ Naše firma při realizaci srubových domů zúročuje dovednosti nastřádané po dobu již tří generací v oborech truhlářství, tesařství a stavitelství. Naše zkušenosti a použité technologie jsou již od roku 1991 konzultovány i s předními odborníky na výstavbu rodinných srubových domů v Kanadě a Finsku. V oblasti subdodavatelské součinnosti používáme technologie osvědčených a na našem trhu již známých firem, jako jsou například firma Bramac (střešní krytiny), nebo fi rma Kreidezeit (nátěrové hmoty). Kladným přístupem k přírodnímu materiálu se snažíme vytvářet hodnotné, zdraví nezávadné prostředí pro spokojené bydlení našich klientů.

pictures/125-1.jpg O PROJEKTOVÉ ČINNOSTI V rámci projektových prací předpokládáme průzkum staveniště. Zhodnocení napojovacích (voda, elektřina, kanalizace a plyn ). Vypracování návrhů dle požadavků klienta a možností dané lokality a následně vypracování projektu pro stavební řízení, který bude obsahovat zastavovací situaci včetně inženýrských sítí a přípojek, stavební půdorysy jednotlivých podlaží a potřebné řezy, pohledy, případně i prostorové pohledy a vizualizaci. Profese zdravotechnika, topení a elektro by byly řešeny pouze na půdorysech. Jsme schopni a ochotni řešit veškeré projednávání na stavebním úřadě či jiných dotčených orgánech (hasiči, hygiena), včetně technických záležitostí a souvislostí. Neřešíme problémy majetkoprávní a neřešíme problém hranice pozemku (staveniště). Tu požadujeme vytýčit od autorizovaného geodeta, kterého v případě potřeby zajistíme. Rozsah projektových a s tím souvisejících prací bude zřejmě pro každou akci individuální a nebude závislý pouze na velikosti investice. Nelze je zcela přesně stanovit předem, ale v podstatě by se zásadně lišit neměly.

O HYPOTÉKÁCH
V oblasti fi nančního poradenství a realitních aktivit jsme schopni na základě žádosti klienta zajistit kompletní servis a individuální přístup. Jedná se o zhodnocení fi nanční situace a následné zvolení strategie získání a čerpání investic. Toto finanční poradenství je možné využít s přímou vazbou na realitní poradenství spojené s vytipováním vhodného pozemku dle požadavků a možností klienta.

O CENÁCH SRUBŮ Jedná se o výstavbu masivních, celoročně obyvatelných, rodinných srubových domů. Členitost půdorysu a rozměry našich srubů stavíme dle přání zákazníka. Zrealizujeme jak celkovou výstavbu, tak jednotlivé fáze výstavby, včetně služeb a servisu. Na základě zkušeností a různorodosti našich staveb doporučujeme nezávaznou osobní schůzku a následnou prohlídku již postavených srubových domů. V podstatě se cena za jeden metr čtvereční zastavěné plochy pohybuje od šesti tisíc korun.

OSTATNÍ ČINNOST Jedná se o činnosti a aktivity v oblastech přímo, či nepřímo souvisejících s výstavbou rodinných srubových domů. Jsme schopni řešit komplexní i dílčí zakázky týkající se oboru truhlářství (masivní dřevěný nábytek, schody, okna, dveře...), tesařství (krovy, trámy, dřevěné vazby...), lakýrnictví (jakékoli povrchové úpravy) i samotné realizace klasických "zděných staveb".

Nejčastější otázky ke srubům

Vzhledem k vyšší hořlavosti dřeva, neměli bychom mít obavu z požáru?
Dle posledních průzkumů (zdroj - odborné časopisy, články, testy staveb...) byla zjištěna vyšší odolnost na prohoření u srubové stavby (smrkový těžební masiv cca 35cm) proti stavbě „zděné“... V praxi je však nutné postupovat dle platných stavebních zákonů a norem, kde jsou dřevostavby, tím pádem i srubové stavby, řazeny do vyšší třídy hořlavosti. To např. znamená, že z důvodů protipožární ochrany mají tyto stavby větší vzdálenosti od sousedících budov, pozemků, lesa, atd... Tyto skutečnosti však (u naší fi rmy) řeší projektová dokumentace, jejíž součástí je i požární zpráva daného specialisty...

Jaké je ošetření proti broukům a houbám?
V oblasti povrchových úprav dřeva technologie dosti postoupila. Základem je kontrola těžby dřeva proti napadení a hnilobě! Následně se použije základní nástřik (přípravek Vaztak), který vyhubí případné škůdce i v jejich zárodcích... A na závěr přicházejí na řadu konečné povrchové úpravy. U naší fi rmy používáme oleje těžené z exotických dřev (zn. KREIDEZEIT), které se používají i v oblasti restaurování historických staveb (kostely, atd...).

Je toto ošetření zdravotně nezávadné?
Veškeré námi používané výrobky na povrchovou úpravu dřeva splňují příslušné normy v oblasti zdraví a ekologie...

Jak často je nutné dřevo natírat (ošetřovat)?
Do interiérových olejů se přidávají ještě včelí vosky a stěny se ošetřují jako dřevěný nábytek - prachovka, vlhký hadřík, atd... Z exteriérů je možné v horizontu cca 5 - 10 let provést na přání zákazníka jeden nový nátěr - důvody pouze estetické.

Jaké se užívají barevné odstíny nátěrů?
Oleje jsou ve své základní podobě transparentní - bezbarvé. Zákazník si sám vybere odstín z přírodních pigmentů a následně se pigmentem daný olej zabarví do daného odstínu a sytosti barvy. Nejčastěji se používají přírodní odstíny hnědé barevné škály...

Bližší informace získáte u p. Folbera Tel.: 777 287 537 Kancelář: Doležalova 1049 Černý most - Praha 9

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP