Sruby a jejich vytápění

Srubová stavba má nesmírnou výhodu, že se velice rychle vytopí a pro udržení tepelné pohody je vhodné vystavět tzv. akumulační zeď například z keramických tvárnic nebo klasických cihel. Za vhodný vytápěcí systém je možné považovat podlahové topení, neboť sama dlažba má akumulační schopnosti. V současné době je však díky novým technologiím na trhu s vytápěcí technikou možno uvažovat i o topném systému s radiátory, aniž bychom se museli bát, že se srub zhyzdí klasickým bílým radiátorem umístěným na stěně.

Sruby jsou krásné, ekologické a dlouhověké stavby s dlouhou tradicí po celém světě. Jejich krása spočívá v jejich přirozeném vzhledu a jedinečnosti. Tak, jako nenajdete dva stejné kmeny, nenajdete ani dva stejné sruby. Jejich ekologičnost spočívá v nenáročnosti na výrobu stavebního materiálu, jež vyrábí sama příroda. A navíc při tomto procesu vzniká kyslík — který jiný stavební materiál tohle dokáže? Dalším faktorem je schopnost filtrovat negativní vlivy civilizace, jakými jsou různé emise. Mají též vysokou protihlukovou schopnost. Tyto, ale i další faktory velice pozitivně přispívají k celkové pohodě uživatelů srubového domu.

 

Tepelně technické vlastnosti

 

Dřevo je složeno z mikroskopických trubiček, které jsou po vyschnutí dřeva vyplněny vzduchem a je známo, že vzduch má výborné izolační vlastnosti. Díky tomu dokáže dřevěná stěna většinu vzduchu ohřátého topným zařízením odrážet zpět do interiéru, neboť v daleko menším měřítku akumuluje teplo než pálená cihla. To se pozitivně projeví v okamžiku, kdy se v domě zatápí, protože větší část ohřátého vzduchu zůstává v interiéru a neakumuluje se do stěn. O dobrých tepelně izolačních vlastnostech svědčí i fakt, že dřevěná stěna silná 20 cm se vyrovná 90 cm zdiva.

 

Izolace a vytápění

Každá stavba potřebuje na mnoha místech izolační prvky a u srubových staveb tomu není jinak. Obzvláště se jedná o izolaci mezi jednotlivými kládami. Vše začíná výběrem vhodného materiálu, který si zachová svoje mechanické vlastnosti a přilnavost k povrchům, mezi něž je vložen. Používá se paměťová páska po obou vnějších stranách drážky. Mezi tím je uložena minerální vlna, v případně vyššího rozpočtu je možno zvolit i jiné materiály jako je ovčí vlna apod. Instalace parozábrany v jakémkoliv místě, které je v téměř přímém kontaktu s vnějším okolím, je nutností.

Srubová stavba má nesmírnou výhodu, že se velice rychle vytopí a pro udržení tepelné pohody je vhodné vystavět tzv. akumulační zeď například z keramických tvárnic nebo klasických cihel. Za vhodný vytápěcí systém je možné považovat podlahové topení, neboť sama dlažba má akumulační schopnosti. V současné době je však díky novým technologiím na trhu s vytápěcí technikou možno uvažovat i o topném systému s radiátory, aniž bychom se museli bát, že se srub zhyzdí klasickým bílým radiátorem umístěným na stěně. Slovo je totiž o měděných radiátorech, jež se vyrábějí s důrazem na využití přírodního vzhledu mědi, která je právě designově vhodným materiálem ke dřevu. Nejpoužívanějšími povrchovými úpravami měděných radiátorů jsou povrchová úprava „leštěná měď a povrchová úprava „patina“ (viz přiložené obrázky). Ideální je použití dvou topných systémů v domě. Tím druhým oproti klasickému uvedenému je krbová vložka s výměníky. Nejde jen o estetický dojem, který je nepochybně vysoký, neboť se dá říci, že krb je bratr srubu, ale jde hlavně o uvedenou rychlost vytopení prostoru a celkovou tepelnou pohodu v domě.

Instalace topného systému, ale i ostatních instalací ve srubových stavbách, má samozřejmě oproti klasickým zděným stavbám svá specifika. Je všeobecně známo, že srubová stavba pracuje a sesedá ještě několik let po svém dokončení a zabydlení. Obzvláště v prvních pěti letech dochází k sesedání stěn, což je přirozený jev a nelze mu zabránit. Z tohoto důvodu se na stoupačkách rozvodů topení dělají dilatační smyčky, které jsou ukryty v dutině stropní konstrukce. Dalším specifikem je zavěšení otopných těles. První variantou je zavěšení těles na stojanové konzole připevněné k podlaze, druhou variantou je zavěšení radiátoru na stěnu speciálními kluznými konzolami, které je možno přizpůsobovat sesedání stěny jejich povolením a následným utažením zpočátku cca dvakrát za rok, později již jednou ročně, podle situace. Specifické řešení si vyžaduje i oplechování komínu, neboť je třeba opět mít na mysli, že stavba se pohybuje směrem dolů, kdežto komín nijak nepracuje. z tohoto důvodu se dělá dvojí oplechování, které se překrývá, aby mohlo přes sebe klouzat. Jedno oplechování je připevněno ke střeše s tím, že kolem komínu je mezera, tak aby se mohl komín volně pohybovat a druhé oplechování je připevněno ke komínu s přesahem přes oplechování připevněné ke střeše.

Závěr

Závěrem lze tedy stavebníkům, kteří se rozhodli pro stavbu srubového domu doporučit, aby se nesnažili na jednotlivých profesích za každou cenu ušetřit a nechali si doporučit od firem realizujících jejich srub zkušené firmy, které mají s instalacemi ve srubech praxi, případně zvážili zadání stavby na klíč, neboť platí, že neznalost technologie výstavby, nedodržení předepsaných postupů a chybná instalace tzv. profesí má velice často za následek značné škody nejen na samotných instalacích, ale velice často i na celé srubové stavbě. Odstranění těchto závad nebo jejich oprava bývají velice nákladné a mnohdy se neobejdou bez značných zásahů do již realizované a dokončené stavby. Některé špatně provedené instalace působí často nevratné a neopravitelné škody na srubové stavbě jako takové. Peníze vynaložené na projekty instalací, které s těmito úskalími srubových staveb počítají, se v průběhu výstavby jistě vrátí.

                                                                Tomáš Novák, FINEX TERM CZ s.r.o. 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP