Stabilizátory komínového tahu - záruka úspor na topení

Úspora u topení se ustálila bez ohledu na různé rekordní údaje na přibližně 35% u topení pevnými palivy a na 15% při topení zemním plynem.

Když se v osmdesátých letech minulého století objevily na komínech v irských domech a posléze po celé Velké Británii prstence s typickým vloženým čočkovitým profilem, měla veřejnost zato, že se jedná o dekorativní stříšku proti dešti a sněhu. Kupodivu aerodynamika a termodynamika tohoto patentu působila na odchod spalin v souvislosti s atmosférickými podmínkami tak pozitivně, že se úspora u topení ustálila bez ohledu na různé rekordní údaje na přibližně 35% u topení pevnými palivy a na 15% při topení zemním plynem. A tak je tomu dodnes.Při topení pevnými palivy můžeme ovlivnit druh paliva a typ zařízení. Náš vliv na objem vzduchu, jenž se zúčastní spalování, je však velmi malý. Moderní topná zařízení totiž potřebují pro svůj správný provoz objem vzduchu neboli tah přesně určený výrobcem. V praxi vlivem proudění větru, zpětného tahu a změn tlaku tah velmi kolísá a to má za následek nerovnoměrné spalování a zbytečný únik tepla.Stabilizátor proudění větru i ostatní vlivy eliminuje a navíc vysušuje komín, protože vlhkost z paliva se sráží na jeho prstencích a odchází mimo vnitřní prostor komínu. Konstantní tah má za následek úsporu paliva, snížení objemu emisí a samozřejmě prodloužení životnosti komínu i kotle.

U topení plynem je situace poněkud jiná. Komín zdaleka nemá takový vliv na účinnost kotle. Pokud však není opatřen stabilizátorem, tak po vypnutí hořáku proudí teplý vzduch z prostoru kotelny komínem dále a přisává se tak chladný vzduch, který ochlazuje vodu ve výměníku kotle. Dochází brzy k dalšímu sepnutí hořáku, aby voda měla požadovanou teplotu. Pokud je komín opatřen stabilizátorem, k přisávání chladného vzduchu v takové míře nedochází, počet sepnutí hořáku se sníží, což má za následek pokles spotřeby plynu. 

 Patentováno a oceněno např.:Mezinárodní veletrh v Bruselu – řád zásluhy za vynálezShow vynálezců v Paříži – zlatá medaile a mezinárodní pohár Při instalaci stabilizátoru tahu:
  • můžeme uspořit 15-20% paliva při topení zemním plynem a dřevoplynem, 30-40% v případě uhlí, koksu a dřeva
  • dochází u pevných paliv při stabilizaci rychlosti odcházejících spalin ke zlepšení účinnosti kotle, čímž se zvyšuje spalovací teplota, zkvalitňuje hoření a odstraňují nežádoucí okolní vlivy (saze, zápach a emise)
  • se stabilizuje průchod spalin bez ohledu na rychlost a úhel náporu větru na komín
  • nejsou součástí stabilizátoru pohyblivé prvky, což zaručuje bezporuchovost
  • se výrazně prodlouží životnost komínu
                                                                Ing. Tomáš Stodůlka                     

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP