Starožitné interiéry

Nejen naleštěný luxusní automobil, nebo nablýskaný perfektně zrenovovaný sportovní veterán nachází v dnešní době pozornost esteticky laděných obdivovatelů, ale i historický nábytek dokáže zajímavým způsobem oživit leckterý interiér a slušně zhodnotit investované prostředky.

Starožitnosti a zejména tedy starožitný nábytek, je možné stejně dobře nechat vyniknout, jak v obytných prostorách, tak v prostorách hospůdek, kaváren nebo galeriích. Prakticky každý, nejen historický, ale i současný interiér, lze oživit „kouskem“ nábytku v podobě solitéru ať už jako symbolu osobní vzpomínky na historickou událost, či blízkou osobu. Půvab takového nábytku ovšem vynikne pouze za předpokladu, že jde o nábytek patřičně zachovalý a svědomitě udržovaný. Je zřejmé, že o zaprášené křeslo bez nohy bychom patrně ani okem nezavadili, ale za stejný, avšak dokonale zrestaurovaný kousek, jsme někdy ochotni zaplatit nemalé sumy. K tomu, aby historický nábytek získal opět svou zapomenutou tvář je zapotřebí lidí, specialistů, kteří jsou nejen vynikajícími profesionály v oboru restaurování, ale zároveň jsou obdařeni citem pro detail a smyslem pro celek.

pictures/130-1.jpg Bylo by značnou chybou chápat starožitný nábytek jako jedinou entitu tvořící iluzi období dávno minulých. Také historický stavební materiál, který už minimálně jednou prošel někdejším stavitelům pod rukama, má svůj půvab a nezastupitelné místo při kompozici „staronového“ obydlí nebo znovu se rodícího lesku vnitřních i vnějších prostor zdevastovaných objektů. To lze však docílit pouze za předpokladu jejich vhodného použití. V této zdánlivě nepřehledné situaci je ideálním stavem svěřit rekonstrukci historické nemovitosti, v mnohých případech chráněné kulturní památky, specializované prováděcí fi rmě. Jedině Starožitné interiéry Starožitné interiéry tak lze docílit zajímavého výsledku, který také klade vysoké nároky na projektově-designerskou přípravu vyznačující se speciálním přístupem, naprosto se lišícím od projektové přípravy novostaveb.

Pokud „vaše“ nemovitost nedisponuje překládaným záklopem dřevěného stropu s mocnými trámy, přirozeně vyšlapanou prkennou podlahou, klenutým stropem nebo jiným podobně cenným stavebním prvkem, lze docílit „oteplení“ interiéru implementací kamenných prvků nebo režného cihelného zdiva například v podobě kvalitního krbu.

Dalším neméně důležitým aspektem při rekonstrukci celé stavby, nebo pouze tvorbě interiéru, je originální nápad, který prolne od konstrukčních prvků až do smyslu následného využití stavby a vytvoří tak pomyslnou spojnici, chcete-li nit, mezi inventářem a fi nálním provozem daného prostoru.

Příkladem takto promyšlené koncepce může být například zdařilá rekonstrukce zámeckého areálu Dětenice s pivovarem a středověkou krčmou, kde dokonalou atmosféru dokresluje dobová řeč obsluhy a slámou poházená podlaha dlážděná z opukových bloků. Vizitkou jak provozovatelům tak i tvůrcům celého projektu je v letošním roce udělená cena „pohostinství roku“.

 

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP