Stavba domu

Chtěl bych Vám představit dům, který během uplynulého roku a půl vyrostl v Lanškrouně. Na počátku veškerých staveb je vždy klient/investor. V tomto případě jsem měl to potěšení spolupracovat s klientem, který patří do skupiny lidí, kteří když už investují takovou částku (jakou dům stojí), očekávají nějakou formu návratnosti.

Jsou ochotni přijmout ne u nás zcela tradiční konstrukční řešení, nákladnější zateplení domu než je běžné nebo využívání alternativních zdrojů energie pokud jim někdo důvěryhodně doloží, že je to rozumné. Přínos přitom nemusí být jenom v účetní návratnosti investice za dobu splatnosti poskytnutého bankovního úvěru, ale i v menší závislosti na výkyvech cen nebo ve zvýšené schopnosti domu zajistit již svým konstrukčním uspořádáním trvalé udržení pohody vnitřního prostředí. Tito investoři také nepřicházejí s tím, jak má dům vypadat, ale jaké má splňovat požadavky. Tedy nabyla zde požadovaná sedlová střecha s vykýři a apsida na fasádě, zato klient přesně věděl, jak dům chtějí používat. Kvalita a estetická hodnota domu není dána tím, zdali je střecha sedlová, pultová nebo jakákoliv, ale spíše hmotovým, kompozičním uspořádáním a funkčností domu, kde všechny tyto parametry musí být v souladu.

Situace

Novostavba stojí v nově vyrůstající části města, na parcele, která je poměrně malá. Klientův požadavek na využití zahrady ovlivnil tvar a umístění domu na pozemku. Protáhlý půdorys určuje přirozenou bariéru mezi ulicí a zahradou. Nevytváří zbytečné plochy, které by vyžadovaly údržbu přesto, že je není možno využít k pobytu. Podélná dispozice umožňuje rovněž komfortní prosvětlení a jednoduché, tedy i laciné konstrukční a statické schéma.

Konstrukční a technické řešení

pictures/155-1.jpgKonstrukce domu je zhotovena z dřevěného skeletu systémem TWO-BY-FOUR. Tato sendvičová konstrukce umožňuje optimálně nastavit tepelně izolační vlastnosti jednotlivých částí domu. V době projektování se jevilo pro tento případ jako přiměřené zaizolovat stěny 250 mm, střechu 320 mm a podlahu 200 mm tepelné izolace. Zevnitř jsou stěny opláštěny sádrokartonem, fasádu tvoří Cetris desky opatřené akrylátovým nátěrem. Střechy jsou pokryty vždy jedním kusem kaučukové membrány bez spojů a opatřeny 80 mm zeminy s extenzivní zelení. Podlahy v obou patrech jsou suché, v horním podlaží ji tvoří lakovaná OSB deska (plovoucí), nášlapná vrstva ve spodním podlaží je zhotovena z dubových špalíků. Stavba je vytápěna teplovzdušným topením s rekuperací. Rekuperace je systém výměny vzduchu, kdy zkažený vzduch, který z domu vyfukujeme, ohřívá čerstvý vzduch, který do domu nasáváme. Získáme tak v tomto případě 70 % tepla nazpět, což výrazně pomáhá celkové tepelné bilanci domu. Tento systém je doplněn o možnost přívodu vzduchu přes zemní registr. Zemní registr je fakticky kanalizační trubka položená v zemi, přes kterou v letním období nasáváme vzduch a dům tím chladíme a v zimě naopak chladný vzduch z venku předehříváme. V obou případech je teplota na konci potrubí asi o 10 °C rozdílná než je venku. Hlavním zdrojem tepla v domě je elektrická energie, která ohřívá vodu v integrovaném zásobníku tepla. Tento systém umožňuje centrální hospodaření s teplem. To je zde odebíráno pro ohřev vzduchu a teplé užitkové vody. Byla také provedena příprava pro doplňující zdroj energie solárními panely (letní režim). Alternativní možnost vytápění domu zabezpečují krbová kamna.

Technické parametry:
Novostavba rodinného domu
Místo stavby: Lanškroun
Stavebník: Kateřina a Zdeněk Gregorovi
Architekt a projektant: Patrik Zamazal
Konzultace: Josef Šanda
Zodpovědný projektant a statika: Miloslav Fadrhons
Vzduchotechnika: Bohumil Kopečný
Systém topení a větrání: fi rma ATREA
Projekt pro stavební povolení: 04/2003
Realizace: 07/2003-01/2005
Způsob realizace: svépomocí
Plocha stavebního pozemku: 884,5 m2
Zastavěná plocha: 120 m2
Celkový obestavěný prostor: 758 m3
Celková podlažní plocha: 191 m2
Celkové stavební náklady: 2,2 mil. Kč
Předpokládaná spotřeba tepla: 4574 kWh/rok
Tepelná ztráta domu: 4,83 kW
Spotřeba: 30 kWh/m2/rok
Foto: Andrea Lhotáková

MgA. Patrik Zamazal
autor je v současné době odborným asistentem ateliéru architektury na VŠUP u prof. akad. arch. P. Keila a zároveň samostatným architektem.
www.zamazal.euweb.cz

Patrik Zamazal 603 163 702
patrikzamazal@post.cz

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP