Středočeská klatba na drtiče potravinových odpadů

Člověka až zaráží, jak se dějiny opakují a jak „vládcové světa“ znovu a znovu vrší stejné chyby, jako dělali ti před nimi. Jakákoliv novinka, která až příliš dobře splňuje potřeby lidí je už od počátku podezřelá a zaslouží si zašlapat v samém zárodku. Tento obecný úvod vám má přiblížit situaci, ve které se nyní nacházejí drtiče potravinových odpadů.

Pro vás, kteří jste o drtičích ještě neslyšeli

Drtiče potravinových odpadů jsou elektrospotřebiče, které se montují pod dřez v místě, kde obvykle máte sifon.
Velice jednoduchým (a o to spolehlivějším) způsobem rozmělňuje (drtí) za pomoci vody veškerý biologický odpad a „posílá ho“ do kanalizace.
Potravinový odpad obsahuje až 80% vody a tak v podstatě odchází jen 20% objemu odpadu jako drobečky velikosti půlky zrnka rýže do kanalizačního systému. Drtič je velmi příjemný pomocník, protože vás zbaví té nechutné části odpadu, která s velkou radostí a rychlostí hnije, roztéká se, kvasí, zapáchá a přitahuje různý hmyz a hlodavce.
Jak jednoduché, úsporné, pohodlné a s respektem k základní lidské vlastnosti - nechuti babrat se v čemkoli nepříjemném.

A teď už se dostáváme k výše uvedenému principu zakázat všechno, čemu nerozumím.

Vím, ale někdo to nechce slyšet

Používáním drtiče oddělujeme od ostatního suchého odpadu tu část, která je schopná zaneřádit ostatní odpadky.
Suchý odpad pak zůstává opravdu suchý a lze ho třídit i následně, pokud už je sesypaný do jednoho kontejneru.
Argument, který je často používán proti drtičům, je snaha využít biologický odpad pouze ke kompostování.
Systém svozu kompostovacích nádob z lokalit, kde nelze zakládat komposty individuálně, naráží na několik technických a ekologických aspektů: nádoby jsou umístěny v prostorech, kde jsou i klasické popelnice či kontejnery.
Ať je již jakkoli technicky zabezpečíte, najde si „do nich“ cestu také nejchytřejší hlodavec-potkan. A navíc si „z nich“ najde cestu nepříjemný odér.
Svoz kompostovacích nádob musí být samozřejmě podstatně častější, než u klasických popelnic. Auta, která obsah kompostovacích kontejnerů sváží stojí peníze a navíc také produkují emise.
Regionální kompostárny by měly být umístěny mimo dosah obytných částí a proto musí auta najet hodně kilometrů.
A to už nemluvíme o tom, že do těchto nádob by všichni bez výjimky museli házet pouze biologický odpad. Hned na počátku tedy předpokládáme ideálního člověka (což samozřejmě nikdy nefunguje).

V případě používání drtiče, sám přístroj třídí odpad. Umí podrtit „pouze“ biologický odpad. Např.víčko z PET-láhve vám neustále vrací, dokud ho nevyndáte a nevyhodíte do koše.
Pokud biologický odpad podrtíte a ten se kanalizací dostane do čističky odpadních vod, vznikne po průchodu její technologií kal s vysokou výživnou hodnotou (vyšší než u kompostu ze stejného objemu potravinového odpadu), který lze použít pro zemědělské účely.

Pokud používáme drtič pro eliminaci biologického odpadu, zpříjemníme si práci v kuchyni, nemusíme sbírat snadno hnijící a zapáchající odpad do samostatných nádob, pro dopravu rozdrceného odpadu využíváme již hotové kanalizace a nepotřebujeme zvláštní nákladní auta s častým svozem. Ekologické řešení jako vystřižené z idylické pohlednice ideálního světa, ale...

Nevědí, ale z moci úřadu svého zakazují Jak jsme již uvedli, rozmělněný odpad z drtiče odtéká spolu s vodou do kanalizační sítě. Kanalizační sítě jednotlivých oblastí jsou převážně v rukou soukromých společností stejně jako čističky odpadních vod.
Pod heslem „ucpáváte nám kanalizaci a zahlcujete čističky“ začaly vydávat své zákazy používání drtičů a případné sankce spojené s jejich instalací. Odvolávaly se na změť zákonů a lidem nic neříkajících čísel.

Tak jak to tedy doopravdy je? Škodí drtiče kanalizaci a čističkám nebo ne?

Vzhledem k tomu, že dosud nikdo v ČR neprovedl zkoušky o vlivu drtičů na kanalizační řád a technologii čističek odpadních vod, využili jsme odborných studií, které byly prováděny v USA (kde se drtiče používají již 50 let a ve zcela masovém nasazení), Kanadě a v zemích Evropské unie. Jedná se o studie které probíhaly v uvedených zemích dlouhodobě, pod dohledem kvalifi kovaných odborníků a tedy s vysokou informační a statistickou hodnotou.

Výsledky jsou jednoznačné: drtiče kanalizaci (pokud není ve zcela dezolátním stavu) neškodí a v čističkách odpadních vod se jen nepatrně zvyšuje objem kalu.
Bohužel dosud nebyl vypracován komplexní plán odpadového hospodářství v ČR, který by celkově (s nadhledem nad velkým problémem nárůstu odpadů naší konzumní společnosti ) řešil nejen separátně otázku skládek, spaloven, separace a recyklace (rezort Ministerstva životního prostředí), ale také současně odpadních vod a ČOV (rezort Ministerstva zemědělství-odbor vodovodů a kanalizací).

Vzhledem k tomu, že naše fi rma dodává drtiče potravinových odpadů do domácností a stravovacích provozů již deset let, nemůžeme nad tímto monopolním způsobem zákazu jen rezignovaně mávnout rukou.
Proto jsme se této otázce věnovali, konzultovali ji především s tvůrci zákonů.
A pak samozřejmě i se zástupci soukromých firem vlastnících kanalizace a ČOV. Postupně jednáme v jednotlivých oblastech ČR. Výsledek jednání: můžeme vám upřímně říct: silně záleží na příslušné osobě, se kterou jednáte.
Pokud je to osoba přístupná průkazným podkladům, je to dobré, ale špatné je to pokud ta osoba je „panovník nad rourami“ a nezajímá ji ani jeden argument, který předkládáme.

A jsme na konci uzavřeného kruhu STŘEDOVĚKÉ KLATBY.

Tak co, najde se cesta? Ptali jsme se kompetentních osob a snažili se odpovídat, i když se nás neptali. Díky našim otázkám ale už víme, že: pokud neexistují prokazatelné technické zábrany na kanalizaci nebo doložitelná nedostatečná kapacita čističky odpadních vod není důvod zakázat instalaci drtiče potravinových odpadů.
Kladu důraz na PROKAZATELNÝ a DOLOŽITELNÝ. Nelze přijmout pojmy jako ODHADEM, ASI, PŘEDPOKLÁDANÝ atd. Tuhle „mlhu“ nepřijímáme a chceme od kompetentních osob stejně průkazné podklady, jako jim předkládáme v provedených studiích my (jsou k nahlédnutí na internetu na www.bond.cz/www/studie.htm).

Bond marketing, s.r.o. Palackého nám. 89 684 01 Slavkov u Brna tel.: 544 220 755, fax: 544 220 997 http://www.bond.cz DRTIČE POTRAVINOVÝCH ODPADŮ

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP