Švédská tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v této době velmi častou a diskutovanou otázkou stavebníků při řešení zdroje vytápění a ohřevu teplé vody. Instalací kvalitního tepelného čerpadla přispějeme velkou mírou životnímu prostředí a velmi zásadně se nám sníží náklady na provoz rodinného domu.

Kvalita tepelných čerpadel
V České republice je mnoho dodavatelů a výrobců tepelných čerpadel. Většina z nich nabízí budoucímu uživateli kvalitní tepelné čerpadlo, které mu přinese očekávané úspory při minimálním nároku na obsluhu. Jsou zde však také dodavatelé nabízející levné produkty, které se tepelnému čerpadlu podobají pouze z dálky, a o jejich kvalitě nejsem přesvědčen.

Jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo
Prvním zásadním ukazatelem kvality tepelného čerpadla je certifikát státního zkušebního ústavu, který potvrzuje technickou úroveň produktu. Druhým ukazatelem kvality je to, že chladicí okruh je naplněn ekologicky nezávadným chladivem (např. R407C, R404A, R290 apod.). Dalším velice důležitým měřítkem kvality a efektivity tepelného čerpadla je tzv. topný faktor. Je to podíl topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Čím je topný faktor vyšší, tím je tepelné čerpadlo úspornější. Je však třeba říct, že topný faktor musí být udáván při konkrétních provozních parametrech. Například při 0/45°C, což znamená, že teplota na vstupu tepelného čerpadla, kde energii získáváme (vzduch, voda, země), je 0°C a teplota na výstupu do otopné soustavy je 45°C. Tyto dvě teploty jsou velmi důležité a rozhodující při porovnávání tepelných čerpadel. Změna topného faktoru při změně některé z těchto teplot je značná. Jako příklad uvedeme tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 1210 - 8,5 při různých vstupních a výstupních teplotách.

Při 0/35°C je topný faktor 4,8
Při 0/50°C je topný faktor 3,4
Při 10/35°C je topný faktor 6,32
Při 10/50°C je topný faktor 4,42

NIBE HEATING
NIBE HEATING je velmi prosperující a rychle se rozvíjející švédskou společností, která se již více než 30 let zabývá výrobou, vývojem a instalacemi tepelných čerpadel po celém světě. Díky vysokému potenciálu rozvoje je NIBE největším výrobcem tepelných čerpadel v Evropě. Cílem NIBE je zajistit uživateli maximální komfort bydlení za rozumnou cenu při zachování maximálního důrazu na kvalitu a technické parametry svých produktů.

NIBE HEATING vyrábí tepelná čerpadla systému vzduch - voda, země - voda a voda - voda.
Tepelná čerpadla systému NIBE vzduch - voda se rozdělují na ta, jež odebírají energii z odpadního vzduchu, a na tepelná čerpadla s odběrem energie z venkovního vzduchu. Tepelná čerpadla s odběrem energie z venkovního vzduchu jsou vybavena unikátně řešeným kompresorem, který může pracovat ve dvou výkonových stupních, a to na 50 % a 100 % svého výkonu. Tímto řešením docílíme plynulejšího provozu tepelného čerpadla, vyšších provozních úspor a delší životnosti kompresoru, než tomu je u standardních technologií. Tepelná čerpadla NIBE země - voda a voda - voda jsou vyráběna ve třech typech FIGHTER 1110, 1210 a 1310, které jsou rozdílné svým vybavením a topným výkonem. Nejrozšířenějším tepelným čerpadlem NIBE pro rodinné domy je tepelné čerpadlo FIGHTER 1210, které je zcela kompaktní jednotkou pro vytápění a ohřev vody. FIGHTER 1210 obsahuje jednotku tepelného čerpadla, oběhová čerpadla otopné soustavy i primárního okruhu (vrtu, zemního kolektoru nebo spodní vody), elektrokotel jako doplňkový zdroj, řídící regulaci atd.

Tepelná čerpadla NIBE a větrání
Tepelná čerpadla jsou v povědomí široké veřejnosti jako zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Dnes, kdy většina nově stavěných objektů je zabalena do tepelné izolace, okna jsou dokonale tepelně izolační a objekt nemá možnost dýchat, se dostáváme k otázce, jak zajistit hygienickou výměnu vzduchu, abychom zamezili tvorbě bakterií, roztočů, vlhkosti a jiných negativních vlivů na komfortní bydlení. Společnost NIBE HEATING má pro vás kompletní řešení. Pro objekty, kde je díky dokonalým izolacím velice důležité řízené větrání, použijeme tepelné čerpadlo NIBE FIGHTER 600P systému vzduch - voda, které jako primární zdroj energie nepoužívá pouze venkovní vzduch, ale odsává teplý odpadní vzduch z obytných místností a přisává do nich čerstvý. Použitím tohoto tepelného čerpadla zajistíme v objektu vytápění, ohřev vody a řízené větrání. Tímto energeticky úsporným a ekologickým řešením docílíme velice komfortního klimatu ve vytápěných místnostech bez potřeby větrání okny. FIGHTER 600P je zcela kompaktní jednotka obsahující tepelné čerpadlo, doplňkový elektrokotel, oběhové čerpadlo otopné soustavy, ekvitermní řídící regulaci, dvouplášťový zásobník teplé vody o objemu 190 litrů teplé vody atd.

V případě použití tepelného čerpadla systému země - voda, kde odebíráme energii z povrchu nebo jádra země, lze tepelné čerpadlo doplnit o nástavbový modul NIBE FLM 30, který zajišťuje ve vytápěném objektu řízené větrání, a odsávaný vzduch využije pro regeneraci zemního vrtu nebo kolektoru. Použitím tohoto modulu můžeme získat snížení chladicího výkonu až o 2,3 kW, čímž docílíme vyššího topného faktoru tepelného čerpadla, a tím zvýšíme provozní úspory.

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP