Teplovzdušný rozvod z krbu či z kachlových kamen.

Mnozí z nás při volbě vytápění a přípravy teplé užitkové vody v rodinném domku či chalupě dlouho a rozumně zvažují jaký způsob bude ten nejlepší. Taková rozhodnutí totiž významně ovlivní, kolik budeme za spotřebu energie věnovat z rodinného rozpočtu a to i v době, když už budeme na zaslouženém odpočinku. V posledních letech se zvyšuje zájem o vytápění dřevem.

Je to velmi rozumná volba. Stává se tak nezávislými na ostatních centrálně dodávaných energiích a navíc dřevo je v naší zemi většinou snadno dostupný a poměrně levný zdroj. Dřevo a vůbec biomasa je také jediné palivo, které tolik nezatěžuje životní prostředí. Patrně i připravované ekologické daně nebudou, při využití dřeva v domácnosti, tak velké. (ověřit u Min. živ. prostředí) Při jeho spalování ovzduší se vrací CO2, který v koloběhu látek fi guruje v minulých vegetačních obdobích při růstu stromů. A rovněž to, co po spálení zůstane, příroda znovu použije pro vznik nové dřevní hmoty. Vybrat si ten nejlepší způsob a systém vytápění na základě dostupných informací na trhu však není jednoduché. Často býváme jednostranně ovlivňováni výrobci a obchodníky, kteří jsou vedeni snahou prosadit se na trhu. Někdy jejich informace vedou až ke zjevnému klamání zákazníků. Když zůstaneme u využití dřeva, tak odhadem téměř 90 % zákazníků a bohužel většina projektantů, včetně architektů, zná a požaduje jen teplovzdušné vytápění. Podívejte se proto na teplovzdušné systémy blíže.

Co o teplovzdušném vytápění většinou víme?
pictures/156-1.jpgVětšinou asi to, že uvnitř kamen, krbu, tedy nějakého topidla, je tepelný výměník, který si v dolní části nasává chladný vzduch. Ten se na stěnách výměnku intenzivně ohřívá, zvětšuje svůj objem a v horní části topidla vystupuje do místnosti. Může být i různě rozváděn do dalších prostor v domě. Podle konstrukce topidla je na povrchu takového výměníku teplota mezi 150-300 °C.

Co o něm víme méně?
Jak bylo řečeno, studený a teplý vzduch trvale v celém domě cirkulují. Chladnější vzduch se do místnosti, kde kamna stojí, dostává různými netěsnostmi ve dveřích a oknech, ventilačními průduchy, třeba digestoři atp. Je to přirozené, bez toho by nemohl horkovzdušný systém prostě fungovat.
Pohybující se vzduchem sebou nese částečky prachu a nečistot. Do toho se mísí i charakteristické, libé i méně příjemné vůně. Propojení všech místností například způsobí, že bakterie z ložnic, kde někdo marodí a zápach z kuchyně, cigaretový dým z chodby nebo toalety, cestují celým domem. Systémem se z místnosti lépe šíří i různé zvuky.

Co o něm nevíme vůbec?
Pach a hlavně organické a umělohmotné mikroskopické nečistoty či při průchodu tepelným výměníkem, rozpáleným na stovky stupňů, pořádně přepálí. A proto se vzduch neustále pohybuje, tak se tento prach nedrží při zemi, ale stále se víří. Je nutné ho častěji utírat, přitom se v něm trvale pohybujeme, usazuje se nám na těle a vdechujeme jej. Více se potíme, máme pocit zašpinění, vysychají nám sliznice a zhoršují případné dermatologické problémy, někomu vypadávají i vlasy. Vdechování prachu dráždí dýchací cesty, jsme náchylnější k respiračním onemocněním, o alergiích dětí ani nemluvě. Přepálené organické nečistoty neumí náš dýchací systém dostatečně odbourat a při dlouhodobém působení může dojít až k rakovině plic.
Výrazný rozdíl teplot u podlahy a u stropu místnosti mate náš organismus. Je nám zima na nohy a na ruce, ale hoří nám uši. Oslabuje nám to imunitní systém, máme zvýšenou náchylnost ke vzniku angín, či nachlazení.

Co vědí jen kamnáři?
Vědí, jak vypadá vnitřek takového systému již po velmi krátké době používání. Je zčernalý usazenými nečistotami a plný prachu a zápachu a nelze jej nijak vyčistit leda, že by měl člověk tak tenké ruce, že by se mu vešly do rozváděcího potrubí, a tak dlouhé, že by tímto potrubím prošly od začátku až ke konci.

Co nevědí hygienici?
Nevědí nic z toho, co je zde uvedeno, protože kdyby to znali, museli by okamžitě zakázat používání takových to teplovzdušných systémů pro trvalé bydlení. Museli by se mnou souhlasit, že z pohledu zdraví obyvatel a jejich životního prostředí je tento způsob vytápění jeden z nejhorších.

Co dodat na závěr?
Pokud uvažujete o topení dřevem a myslíte to se zdravím svým a vašich dětí vážně, nenaleťte na lákavou reklamu o teplovzdušných rozvodech. Spojte se s odbornou kamnářskou fi rmou a zvolte zdravé sálavé teplo.

KACHLOVÁ KAMNA
Kachlová kamna na rozdíl od sporáku slouží k vytápění místnosti. Bohužel jen málo lidí dnes ví o jejich mnoha kladných vlastnostech. Každopádně se v nich dnes už dávno netopí uhlím, ale dřívím. Mají obrovskou účinnost (až 85 %) a kupodivu nemají rošt. Rozdělují se do tří základních skupin.

1) lehká
- jsou kamna, která mají za úkol v krátkém čase vytopit určitý prostor. Mají omezenou akumulační schopnost (zhruba na 1 - 5 hodin), ale veliký výkon na malé ploše. Proto jsou vhodná do chat, chalup či jiných objektů využívaných pouze krátkodobě.

2) středně těžká
- se používají jako alternativní zdroj tepla v domech s centrálním topením pro přechodová období (jaro, podzim), kdy se ještě nevyplatí roztápět kotel, ale už (nebo ještě) je zima. Jejich akumulační doba se pohybuje okolo 10 - 15 hodin. Je to topení pohotové a velice levné.

3) těžká
- ta se kupodivu používají jako hlavní zdroj tepla pro celý dům nebo pro jeho významnou obytnou část, převážně v horských alpských oblastech, ale i u nás na Šumavě či v Krkonoších. Jejich tepelná akumulace je zhruba 24 - 48 hodin, mnohdy i více. Přitom je spotřeba dřeva minimální. Příkladem uvedu rodinný dům na Kvildě na Šumavě. Denní dávka je 12 kg suchého smrkového či borového dřeva. Toto shoří během hodiny a víc se o kamna nemusíte do dalšího dne starat. Kamna nepotřebují znovu přiložit, ale ještě pořád hřejí. Provozní teplota jejich pláště se pohybuje od 50 °C do 65 °C, tedy relativně nízko, ale to nahradí jejich velikost. Takováto kamna jsou vždy dominantou místnosti. Jejich část je mnohdy funkčně propojena s interiérem – slouží jako opěradlo lavice či se na nich dá sedět, někdy i ležet. A zdaleka se již nemusí podobat předpotopním honzovským pecím. Dnešní moderní pojetí zároveň s využitím špičkových kachlářských výrobků umožňuje těžkým kamnům, aby se staly srdcem nově stavěného rodinného domu či supermoderní vily.

Pro správnou funkci jakéhokoliv topidla, krbem počínaje a těžkými kachlovými kamny konče, je třeba ovládat veliké umění - kamnařinu. Kamnář musí umět spočítat tepelné ztráty místností či objektů. Musí umět posoudit statiku nosných konstrukcí, kvalitu komína, musí znát kamnářskou latinu. Teprve na základě precizní analýzy tepelné potřeby a výpočtu je možno dospět k závěru, jak mají být kamna veliká (jakou mají mít plochu), kolik mají vážit, jaké mají mít tahy a kolik se v nich stopí dřeva. Dále je kamnář architektem. Musí na základě svých zkušeností a znalostí vytvořit se svým klientem takový návrh díla, který mu bude po všech stránkách vyhovovat. Kachlová kamna jsou investicí na celý život (tedy podstatně závažnější a mnohdy i dražší, než například koupě automobilu). Proto je třeba jejich stavbu dokonale a v klidu rozvážit a do posledního detailu promyslet. Jejich životnost může být 25, 50 nebo i 100 let. Proto se vyplatí na jejich realizaci nespěchat, nechat vše řádně vyzrát a promyslet více alternativ. Dnes je běžné, že si jednotlivé fi rmy za projekt kamen nechají platit, ale nedivme se. Jak již bylo výše uvedeno, dobře navrhnout kamna obnáší mnoho znalostí, zkušeností i času. Proto je nutno se vždy obracet jen na odborníky. Byl založen Cech kamnářů České republiky, který sdružuje okolo stovky odborných firem. Všechny navzájem spolupracují na zvýšení kvality a úrovně tohoto krásného „hřejivého“ řemesla.

Takže - jaké topidlo si do svého domu pořídíte?

V. Pešek

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP