Tvoříme obytnou zahradu

Jelikož zahrada umožňuje člověku bezprostřední styk s přírodou, měli bychom mezi ní a obytným prostorem zajistit plynulý a nenásilný přechod. Zahrada nám slouží k odpočinku jak aktivnímu, tak i pasivnímu. V pěkném a klidném prostředí si rádi přečteme hezkou knížku, a je-li práce na zahradě naším koníčkem, můžeme toto prostředí zkrášlovat po celý rok. Můžeme pěstovat nejen spoustu květin, ale i zeleninu. V dnešní době z pochopitelných důvodů zájem o užitkovou zahradu klesá. Nejčastěji se s takovým typem zahrady setkáváme na venkově, kde se ještě lidé chtějí „samozásobit“ čerstvou zeleninou, ale ve městech už bývají poměrně vzácné.

Dnešní trend je mít zahradu především na relaxaci a odpočinek. Rozšiřuje nám obytný prostor domova o další „zelený pokoj“, i když je využíván převážně v letním období. Zahrady dnes plní hlavně okrasnou funkci a dotvářejí tak osobitý ráz našeho domova.

Občas ještě mnozí z nás zakládají zahrady se smíšeným využitím. Jednotlivé užitné části je ale nutné od sebe nenásilně a vkusně oddělit. Na menších plochách nemusí být tato hranice příliš nápadná, ale při budování většího prostoru se už nemusíme bát vytvoření zídky či živého plotu.

Prostorové uspořádání zahrady závisí na našich požadavcích. Užitková část se většinou situuje do zadní části pozemku (například ovocné stromy či záhony se zeleninou). Okrasná část se umisťuje ke vstupu do domu, podél přístupových komunikací a ve výhledových částech domu.

Důležitou etapou tvorby zahrady je modelace terénu. U domu stojícího na svažitém pozemku je nutné se rozhodnout, jestli stávající pozemek jenom dotvoříme, jestli využijeme terénní nerovnosti k vytvoření nějakého zákoutí (dětský koutek s pískovištěm, posezení s ohništěm či udírnou, jezírko, skalka) nebo jestli pozemek pomocí navážek a teras přebudujeme zcela podle našich představ.

Základem rekreační a obytné části zahrady je kvalitní zelený trávník. Chceme-li ho oživit květinami, je vhodné jednotlivé skupiny vysazovaných rostlin soustředit do jednoduchých geometrických tvarů ohraničených tak, aby nebyly travnaté plochy zbytečně rozdělovány a členěny a aby se daly snadno udržovat pomocí lehké mechanizace.

Vedle travnatých ploch patří k nejcennějším prvkům stromy. Jsou vlastně základními kameny budoucí tváře vaší zahrady. Ať už to jsou stromy ovocné, jehličnaté či listnaté. Listnaté a ovocné stromy vytvářejí proměnlivou tvář zahrady, protože kvetou, plodí plody a jejich listí mění barvu. Pro stálou tvář zahrady je nejlepší použít jehličnaté keře a jiné neopadavé dřeviny.

Uvažujete-li o tom, že umístíte na váš pozemek bazén, je velmi vhodnou a praktickou volbou jeho umístění v blízkosti terasy. Počítáte-li ale do budoucna se zastřešením bazénu, je nutné umístit jej jinam, mimo hlavní výhled domu. Zastřešení bazénu by nebylo právě ideálním estetickým prvkem, na který bychom se chtěli každý den dívat a který by dominoval ve výhledu z našeho domu.

Máte-li na pozemku vodu, je možné využít některých specifických úprav (bazénky, fontánky, jezírka, vodopád, vodotrysk, rašeliniště či potůček).

Neoddělitelnou součástí zahrady jsou drobné architektonické prvky, zajišťující soukromí (zahradní terasy a odpočívadla, zahradní stěny a pergoly).

Obytná část zahrady vzniká nejčastěji na terase, kterou pro zvýšení našeho pohodlí vybavíme zahradním nábytkem. Přitom bychom se měli raději vyhnout všude přítomným plastům, jistě se budeme lépe cítit na terase zařízené solidním a elegantním dřevěným nebo proutěným nábytkem. Nic nezkazíme ani takzvanou přenosnou zelení ve velkých keramických nádobách, v nichž pěstujeme nejrůznější palmy, ibišky či jehličnany. Pokud máme těchto rostlin více, je nutné zvážit, kde je budeme přechovávat přes zimu, protože většina těchto rostlin je teplomilných a zimu by v našich podmínkách nepřežila.

Snaha o vytvoření harmonického prostředí naší zahrady by neměla skončit hned za naším plotem. Měli bychom se snažit, dle našich možností, o začlenění zahrady do okolního prostředí, aby byla v souladu s krajinou, aby ji vhodně doplňovala a stala se její nedílnou součástí.

(BK)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP