Údržba trávníků

V minulém díle jsme si řekli jak by zahrada neměla vypadat, v dnešním díle se dozvíte několik rad jak postupovat aby zahrada měla kvalitní základ a tím je trávník.

Každý druh trávníku vyžaduje jiný způsob a jiný rozsah pěstebních prací. Trávníky intenzivní jsou pracnější, extenzivní méně pracné. Chceme li tedy aby trávníky splňovaly vše co od nich očekáváme, musíme je s různou intenzitou a rozsahem pěstovat.

Pod pojmem údržba trávníku spadá několik pracovních úkonů vykonávaných buď často, nebo občas, ale vždy opakovaně a pravidelně. Množství a intensita údržbových prací se vyjadřuje přímou úměrností: čím zatěžovanější, kvalitnější a luxusnější trávníky chceme mít, tím větší a komplexnější rozsah údržby potřebují. Čím nižší máme na trávníky požadavky, tím méně práce jim věnujeme.

Komplexní údržba trávníku
Je to sled nebo soubor 11 pracovních úkonů, vzájemně na sebe navazujících nebo se vzájemně podmiňujících: kosení, vyhrabávání pokosené trávy a čištění , odplevelování, hnojení, válení, zavlažování,srovnávání okrajů, úprava a zlepšování povrchu, vertikální řez, provzdušňování, zásahy proti chorobám a škůdcům. U intenzivních typů trávníků je četnost provádění výše uvedených prací během vegetace různá. Nejčastější je kosení a vyhrabávání pokosené trávy, potom zavlažování (je li možné) a hnojení, kdežto ostatní práce se dělají průměrně1x-2x za rok.

Proč udržované trávníky?
Pro udržované trávníky mluví několik argumentů. Jsou například biologicky aktivnější. Častým kosením jsou totiž trávy stále zmlazovány a mladé rostliny lépe rostou. Trávníky, v nichž trávy vykvétají ,biologicky rychle stárnou a usychají, protože téměř všechna vzrůstová energie rostlin je soustředěná do květů a tvorby semen. Podstatným argumentem podporujícím časté kosení je snižování prachových částic v ovzduší, a tím i na lergických onemocněních. Takže vyšší četnost kosení a další údržby trávníků má nejen estetický ale i funkční a zdravotní význam.

Kosení
Kosení je hlavní údržbou všech druhů trávníků. Rozdíly jsou v četnosti kosení během vegetačního období. Květnaté trávníky a louky se kosí jednou až třikrát ročně, trávníky okrasné , rekreační nejméně šest krát ročně , a nejvíce jednou až dvakrát týdně počínaje dubnem a konče říjnem běžného roku.

Jak často kosit
Pokud chceme mít na zahradě nebo v parku nízký travnatý koberec, kosíme často, průměrně tak jednou týdně. Je-li standardní výška našeho trávníku například 4cm průměrná výška porostu 5,5. až 6,5 cm. Čerstvě vzešlý trávník (po výsevu) je třeba kosit šetrně, jakmile doroste výšky 10 cm, ostře nabroušeným žacím náčiním, aby nedocházelo k vytrhávání mladých rostlinek.

Hnojení
Častým kosením se s pokosenou trávou soustavně odebírají z půdy prvky rostlinné výživy. Tráva totiž stále vyrůstá a spotřebovává z půdy živiny potřebné k vlastnímu růstu. Je proto logické tyto odčerpané živiny půdě, a tím i rostlinám, navracet. Někteří lidé zastávají názor, že je lépe hnojit málo, tím se dosáhne menších přírůstků po sečích a bude tedy nutno méně často kosit. Tento názor je nespráný. Podvyživené trávy jsou oslabené a v travním porostu mají sníženou konkurenční schopnost. Každý druh trávy je na živiny v půdě jinak náročný. Mnohé dvouděložné rostliny , zejména ty, které si osvojují dusík ze vzduchu(jeteloviny) začnou v nehnojeném trávníku převažovat, a to je z pěstitelského hlediska nežádoucí. Jak, čím a jak mnoho hnojit ovlivňuje několik okolností: typ trávníku a jeho funkce, půdní poměry, zásoba humusu a živin v půdě.

Trávníky bez trávy?
Toužíte po báječném krátce střiženém a hustém trávníku , ale vysýchavá půda na plném slunci nebo příliš velký stín Vám to neumožní? A nebo se chcete zbavit starostí s pravidelným sekáním trávy? V obou případech Vám pomohou rostliny, které Váš trávník zcela nahradí.

Rostlin pro půdní kryt se nabízí celá řada. Je však třeba pečlivě zvážit, v jakých podmínkách chceme náhradu trávníku založit. Důležitý bývá požadavek volné chůze, většina rostlin nesnese pošlapání. Většina půdopokryvných rostlin je velmi nenáročná a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, tedy ani pravidelné sekání nebo řez. Liší se svými nároky na stanoviště. Pouze na podzim se musíme smířit s tím že spadané listí nepůjde shrabat tak snadno jako u trávníku.

Rostliny pro slunná stanoviště jsou např.rozchodník, mateřídouška, mydlice, pupalka,třezalka ,do stínu pod stromy se hodí: kopytník evropský, barvínek menší,břečťan.

Jiří Motyčka, DiS

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP