Základy zdění

"Zdivo je seskupení zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou."

Charakteristika:

Zdi rozdělujeme na nosné, obvodové a příčky. Nosné zdi musí přenášet veškeré zatížení. Příčky kromě své váhy nic víc nenesou. Od toho se odvíjí tloušťka zdí, kterou ještě ovlivňují např. tepelněizolační vlastnosti nebo požadavky na ochranu proti hluku. Nejrozšířenější zdící materiály jsou cihly pálené a tvárnice (pórobetonové tvarovky). Vyrábějí se v různých typech a velikostech (záleží na tom, zda se jedná o zeď nosnou nebo nenosnou). Před zabudováním musí být chráněny fólií proti dešti a sněhu (tvarovky s vlhkostí vyšší než 10% hmotnosti nesmí být použity ke zdění).

Maltu si vyrobíme přímo na stavbě nebo použijeme tzv. suchou maltovou směs. Musí být tak hustá, aby netekla. Pokud teplota prostředí klesne pod 5o C, nezdíme.

Spáry ve zdivu jsou kolmé a ložné. Ložné vždy maltujeme, kolmé jen v některých případech. Tloušťka ložných spár je 8 - 15 mm, ale u zdění z tvárnic jen 1 - 3 mm. U kolmých spár záleží na typu tvarovky. U typu "pero a drážka" tvarovky (tvárnice, cihla pálená) dáváme na sraz nebo co nejblíže k sobě, ale mezera mezi nimi nesmí přesáhnout 3 mm, zásadně nemaltujeme. U typu "maltová kapsa" cihly klademe na sraz a maltu nanášíme pouze do maltové kapsy.

Vazba zdiva se řídí tímto pravidlem: tvarovky musí být převázány o 0,4 násobek své výšky, ale minimálně o 40 mm (při výšce tvarovky 238 mm to je tedy 95 mm). V místech, kde se mění tloušťka (parapetní stěny pod okenními otvory, ve výklencích, v rozích atd.), se toto pravidlo musí dodržet. Rozdílné stěny (např. nosné s příčkou) musí být navzájem spojovány pomocí ocelových pásků (nerezových spon, plochých kotev, hřebů, vrutů s hmoždinkami), ne pomocí vazby.

Při zdění stěn nejdříve srovnáme podklad do roviny. Pomocí malty srovnáváme odchylky. Na ztvrdlou maltu položíme pásy izolačního materiálu (ochrana proti vlhkosti) tak, aby přesahovaly hranu zdí minimálně o 150 mm.

Maltu nanášíme na podklad ve stejné šířce jako je tloušťka zdi. Nejdříve osadíme tvarovky do rohů stěn. Spojíme je zednickou šňůrou z vnější strany zdiva. Do čerstvé malty pokládáme tvarovku za tvarovkou podél šňůry vedle sebe tak, aby se navzájem dotýkaly. Dáváme pozor, aby tvarovky měly izolační dutiny směrem dolů. Polohu rovnáme pomocí gumové paličky a vodováhy. Přesahující maltu odstraníme zednickou lžící. U tvárnic bez pera a drážky kolmou spáru lepíme tenkou vrstvou malty. Tvárnice pokládáme na sraz. U cihel s maltovou kapsou v kolmých spárách kapsu zcela vyplníme maltou.

Neustále kontrolujeme jednotlivé vrstvy, aby byly v rovině a kolmo.

Do stěn delších než 18 m dáváme dilatační spáru.

Při zdění parapetního zdiva doporučujeme do každé druhé vrstvy vkládat pomocnou výztuž pro zdivo přesahují do sousedního pilíře o 500 mm.

Při oslabení stěny okny, dveřmi nebo nikou musí být zbývající průřez stěny pod i nad otvory vyztužen vloženou sítí do každé spáry. Ta musí minimálně 500 mm přesahovat přes líc otvoru.

Velké drážky a výklenky vytváříme při zdění. Malé vyhlubujeme frézou, elektrickou drážkovačkou nebo ručně paličkou a sekáčkem (u pórobetonu speciální škrabkou na drážky). Po nainstalování elektrického (vodovodního atd.) vedení drážky opět vyplníme maltou a přetáhneme pletivem (minimální boční přesah je 200 mm).

U příčky, která je delší než 6 m, doporučujeme do každé druhé spáry vkládat pomocnou výztuž. Příčky musí být založeny na separační podložce (lepence). Od stropní konstrukce musí být odděleny poddajnou vrstvou.

(RD)

zpět

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP