Bydlení

Články

<<Strana 3/5 >>

Rychlé a levné bydlení: Dům na kolech

Chcete mít vlastní dům bez stavebního povolení? Kupte si dům na kolečkách. Mobilní dům, v Česku rozšířený pod německým názvem mobilheim, je něco mezi karavanem a domkem.
 celý článek

Život v dřevostavbě

Že jsou dřevostavby energeticky úsporné a jejich výstavba je rychlá, je již dnes snad všeobecně známo. Že jsou ale i velice kvalitní a že jsou dokonce v mnoha směrech i lepší alternativou zděných staveb k bydlení, ještě tak obecně známo není.
 celý článek

Jak zateplit podkroví

Příjemné vyřešení problému s bydlením je přestavba půdních prostorů na byty. A bydlet v podkrovním bytě, kde jsou atypické místnosti a člověk se na svět dívá skoro z ptačí perspektivy, je snem mnohých z nás. Aby byl život pod střechou nádherný, je třeba podkroví zateplit.
 celý článek

Mechanická stabilita vnějších kontaktních zateplovacích systémů

V minulém čísle časopisu jsme měli možnost se seznámit s kvalitními materiály určenými zejména k mechanickému zhotovení zateplovacích systémů. Zvyšující se cena energií, „tepelná pohoda“ bytů, zlepšení vzhledu bytů apod. - to jsou důvody k zateplení domu a zlepšení úrovně bydlení. Než se však do zateplení objektu pustíte, je dobré vědět, že platí jisté zásady. Řídicí předpis pro evropské schvalování ETAG č. 004 Vnější tepelně izolační systémy s omítkovou vrstvou vydaný Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA, podle kterého jsou v rámci zemí EU certifi kovány zateplovací systémy klade, vedle dalších kritérií, velký důraz na mechanickou stabilitu zateplovacího systému tedy jeho odolnost vůči zatížení, které na zateplovací systém působí. V kontaktním zateplovacím systému se můžeme setkat s několika druhy jeho zatížení.
 celý článek

Možnosti vytápění s nejnižšími náklady

Základní podmínkou pro vytápění rodinného domku s nejnižšími náklady je využívání odebraného nebo vyrobeného tepla s maximální možnou hospodárností a tím docílit snížení jeho spotřeby. Předpokladem k dosažení nejnižší spotřeby jsou dokonalé tepelné izolace obvodových stěn. Pokud nejsou tepelně izolační vlastnosti stěn dostatečné, je možno je opatřit dodatečnou tepelnou izolací polystyrenem nebo minerální vatou. Touto izolací je nutno opatřit i základy domu, a to až do 60 cm pod úroveň okolního terénu.
 celý článek

Měřicí a indikační zařízení v otopných soustavách a soustavách TUV

Aby mohlo být plně využito vlastností regulačních zařízení, která předepisují zákonné a podzákonné právní normy, musejí být jak otopné soustavy tak i soustavy dodávky teplé užitkové vody vybaveny odpovídajícím měřicím a indikačním zařízením.
 celý článek

Automatické teplovodní kotle

Automatické teplovodní kotle na uhlí jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, penzionů, bytových jednotek, průmyslových objektů, lze je výhodně využít pro systémy centrálního zásobování teplem. Kotle jsou vyráběny ve výkonové řadě od 24 kW do 600 kW a lze je kaskádovitě spojovat do různých výkonů.
 celý článek

Švédská tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v této době velmi častou a diskutovanou otázkou stavebníků při řešení zdroje vytápění a ohřevu teplé vody. Instalací kvalitního tepelného čerpadla přispějeme velkou mírou životnímu prostředí a velmi zásadně se nám sníží náklady na provoz rodinného domu.
 celý článek

Nechte zemní plyn v Rusku, využijte teplo z vaší zahrady

Vytápění zemním plynem bylo koncem minulého století hojně podporováno a propagováno. Poslední roky ale ukázaly, že tento způsob vytápění nemusí být vždy tím nejlepším řešením. Zatímco u stávajících domů, ke kterým je již plyn přiveden a pro změnu vytápění stačí pouze vyměnit kotel a vyvložkovat komín, je přechod na zemní plyn relativně výhodný. U novostaveb to už ale rozhodně neplatí.
 celý článek

Zemní plyn nebo tepelné čerpadlo?

Vytápění plynem bylo koncem minulého století hojně podporováno a propagováno. Bylo levné, ekologické, pohodlné, snadno regulovatelné a díky masivním dotacím i skoro všude dostupné. Poslední roky ale ukázaly, že tento způsob vytápění nemusí být vždy tím nejlepším řešením.
 celý článek

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP