Rodinné domy

Články

<<Strana 2/3 >>

Pasivní domy

Česká republika zažívá v posledním desetiletí nebývalý stavební boom. Sídla jsou obklopena satelity rodinných domů, na nezastavěných pozemcích ve městech rostou nové bytové domy. Příkladů realizované nízkoenergetické výstavby nebo přímo objektů s využitím prvků pasivních domů je však velmi málo. Převládají domy, které splňují minimální požadované normové hodnoty na tepelné izolace, ale již ne doporučené, natož nízkoenergetické standardy. Často jsou domy vybavovány klasickou a předimenzovanou otopnou soustavou, jejich architektonické řešení nerespektuje principy využití slunečních zisků atd. Přestože postupně dochází ke zlepšení situace, naskýtá se otázka, zda byl tento stavební rozmach správně využit z pohledu požadavků na výrazné snižování spotřeby energií, které nás v nepříliš vzdálené budoucnosti čeká. A bude se týkat především bydlení, vždyť podíl spotřeby domácností na celkové energetické potřebě je u nás až 45%, z toho spotřeba tepla na vytápění tvoří přibližně dvě třetiny.

 celý článek

Jak zateplit podkroví

Příjemné vyřešení problému s bydlením je přestavba půdních prostorů na byty. A bydlet v podkrovním bytě, kde jsou atypické místnosti a člověk se na svět dívá skoro z ptačí perspektivy, je snem mnohých z nás. Aby byl život pod střechou nádherný, je třeba podkroví zateplit.
 celý článek

Mechanická stabilita vnějších kontaktních zateplovacích systémů

V minulém čísle časopisu jsme měli možnost se seznámit s kvalitními materiály určenými zejména k mechanickému zhotovení zateplovacích systémů. Zvyšující se cena energií, „tepelná pohoda“ bytů, zlepšení vzhledu bytů apod. - to jsou důvody k zateplení domu a zlepšení úrovně bydlení. Než se však do zateplení objektu pustíte, je dobré vědět, že platí jisté zásady. Řídicí předpis pro evropské schvalování ETAG č. 004 Vnější tepelně izolační systémy s omítkovou vrstvou vydaný Evropskou organizací pro technické schvalování EOTA, podle kterého jsou v rámci zemí EU certifi kovány zateplovací systémy klade, vedle dalších kritérií, velký důraz na mechanickou stabilitu zateplovacího systému tedy jeho odolnost vůči zatížení, které na zateplovací systém působí. V kontaktním zateplovacím systému se můžeme setkat s několika druhy jeho zatížení.
 celý článek

Možnosti vytápění s nejnižšími náklady

Základní podmínkou pro vytápění rodinného domku s nejnižšími náklady je využívání odebraného nebo vyrobeného tepla s maximální možnou hospodárností a tím docílit snížení jeho spotřeby. Předpokladem k dosažení nejnižší spotřeby jsou dokonalé tepelné izolace obvodových stěn. Pokud nejsou tepelně izolační vlastnosti stěn dostatečné, je možno je opatřit dodatečnou tepelnou izolací polystyrenem nebo minerální vatou. Touto izolací je nutno opatřit i základy domu, a to až do 60 cm pod úroveň okolního terénu.
 celý článek

Měřicí a indikační zařízení v otopných soustavách a soustavách TUV

Aby mohlo být plně využito vlastností regulačních zařízení, která předepisují zákonné a podzákonné právní normy, musejí být jak otopné soustavy tak i soustavy dodávky teplé užitkové vody vybaveny odpovídajícím měřicím a indikačním zařízením.
 celý článek

Automatické teplovodní kotle

Automatické teplovodní kotle na uhlí jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, víkendových chat, penzionů, bytových jednotek, průmyslových objektů, lze je výhodně využít pro systémy centrálního zásobování teplem. Kotle jsou vyráběny ve výkonové řadě od 24 kW do 600 kW a lze je kaskádovitě spojovat do různých výkonů.
 celý článek

Švédská tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v této době velmi častou a diskutovanou otázkou stavebníků při řešení zdroje vytápění a ohřevu teplé vody. Instalací kvalitního tepelného čerpadla přispějeme velkou mírou životnímu prostředí a velmi zásadně se nám sníží náklady na provoz rodinného domu.
 celý článek

Nechte zemní plyn v Rusku, využijte teplo z vaší zahrady

Vytápění zemním plynem bylo koncem minulého století hojně podporováno a propagováno. Poslední roky ale ukázaly, že tento způsob vytápění nemusí být vždy tím nejlepším řešením. Zatímco u stávajících domů, ke kterým je již plyn přiveden a pro změnu vytápění stačí pouze vyměnit kotel a vyvložkovat komín, je přechod na zemní plyn relativně výhodný. U novostaveb to už ale rozhodně neplatí.
 celý článek

Zemní plyn nebo tepelné čerpadlo?

Vytápění plynem bylo koncem minulého století hojně podporováno a propagováno. Bylo levné, ekologické, pohodlné, snadno regulovatelné a díky masivním dotacím i skoro všude dostupné. Poslední roky ale ukázaly, že tento způsob vytápění nemusí být vždy tím nejlepším řešením.
 celý článek

Moderní řešení vytápění a větrání pro nízkoenergetické rodinné domy

Pro zajištění zdravého a příjemného vnitřního prostředí v obytných místnostech jsou nutné dvě základní podmínky. Vytvoření tepelné pohody a výměna vzduchu. Zatímco zajištění tepelné pohody je samozřejmou věcí, na dostatečnou výměnu vzduchu v místnosti se často zapomíná. Jednou z mála možností, jak zajistit v objektu požadovanou výměnu vzduchu, je řízené větrání. Například ve Švédsku je instalace řízeného větracího systému v rodinném domě přímo vyžadována stavebním zákonem.
 celý článek

Doporučujeme

Kvalitní bazény Mountfield pro každou zahradu:

www.tipnavylet.cz
>mnoho tipů na krásné výlety

Poctivé inzertní noviny,
které fungují

Tvorba www stránek
a kvalitní webhosting

usb.golemgroup.cz
> flash disky, MP3 přehrávače

Personální inzerce, pracovní server

Poslat odkaz


Desig & code by GOLEM GROUP. Power by Infotip.cz - informační a vyhledávací server. Copyright © 2008 - 2018 GOLEM GROUP